Hur du marknadsför dig som ett Wellbeingföretag

Våra regioner runtom södra Östersjön i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas genom unik natur och ett gemensamt kulturarv. Här kan du uppleva imponerande landskap, kulturhistoriska platser och en fridfull och tillgänglig natur.

Att visualisera wellbeing

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok “Hur du marknadsför dig som ett wellbeingföretag” för att få tips på hur du kan kommunicera och lyfta dina wellbeingerbjudanden. 

Visualisera aktiviteter
För kunna visualisera dina wellbeingaktiviteter, det vill säga beskriva dem med hjälp av bilder, kan du visa hur aktiviteten har en positiv inverkan på dina gäster, genom att den bidrar till att deras välbefinnande för kropp, sinne och själ ökar. Du bör också illustrera hur ditt hållbarhetsarbete ökar din positiva inverkan omgivande miljön och samhället.

Dina foton och bilder ska vara harmoniska, och människor som avbildas bör kännas avkopplade, lugna, glädjefyllda eller visa andra positiva känslor. Du kan visa att dina aktiviteter passar att göra på egen hand eller tillsammans till andra, och att du som värd alltid finns tillhands för att hjälpa till.

Det finns många olika värden som du kan lyfta: vackra platser, mysiga miljöer, glädje, samvaro, avkoppling eller fysisk aktivitet eller annat som beskriver det unika med just din verksamhet eller ditt specifika erbjudande.

Presentera erbjudande, produkter & tjänster
Wellbeingerbjudanden handlar om produkter och tjänster som bidrar välbefinnande och hållbarhet. Ditt hållbarhetsarbete kan presenteras genom, att i fotot, knyta ihop dina erbjudanden med platsen de produceras på. Visa hur de tillverkas och skapa en personlig kontakt med leverantören eller tillverkaren. Visa på ingrediensernas och råvarornas resa från jord till bord. På samma sätt kan du tänka med aktiviteter, visa platsen och hur aktivitetens genomförs.

Att vara en wellbeingvärd
När du vill beskriva och visa hur du är som wellbeingvärd kan du låta dina foton kommunicera din omtanke för natur, miljö och lokalsamhället eller din omsorg för dina kunder och anställda. Dina foton bör återspegla att du är ärlig att du jobbar med hållbarhet. Visa att du vill stärka andra genom att interagera, samarbeta och samskapa tillsamman med dem. Visa din kärlek och passion till det du gör.

Bildmanér

Ett bildmanér är ett bildspråk som ger dina kunder rätt känsla och anknytning till det du vill förmedla. Foton är ett av våra starkaste verktyg inom marknadsföring “en bild säger mer än tusen ord”. Därför är det bra att vara medveten om vilka budskap du sänder med dina foton. Ditt visuella språk ska stärka din identitet och också särskilja dig från andra aktörer och andra typer av turism

I handboken kan du hitta goda exempel på aspekter som kan vara bra att tänka på när du vill kommunicera känslan av wellbeing i dina erbjudanden. Bli inspirerad av våra väg ledande tips på bildmotiv, bildkompositioner och färger. Tillsammans kan de stötta dig i att kommunicera lugn, ärlighet, värme och jämlikhet och hjälpa dig att visuellt knyta samman din verksamhet med wellbeingkonceptet.

Skriftlig & muntlig kommunikation

Dina ord är kraftfulla verktyg, de påverkar dem som läser dina texter eller lyssnar på det du säger. Förutom att sprida information kan ord väcka tankar och känslor hos andra och påverka deras fokus och humör. Inom wellbeing vill vi förmedla och stärka det som ger positiva känslor, det kan vi göra via ordval och fraser, gester, mimik, röstläge och tonfall. Att förstärka det positiva kommer öka ditt och andras välbefinnande.

Tänk även på detta när du möter dina kunder online. Många använder webbverktyg som en informationskanal istället för en möjlighet att skapa dialog med läsaren. Jobba med tvåvägs kommunikation, som i det verkliga livet och varva säljande information (som endast bör utgöra en liten del i ditt flöde) med inspirerande, igenkännande och ställningstagande innehåll. Var gärna personlig och bjud in dina kunder, engagera dem och var inkluderande. Dela gärna med dig av din kompetens inom ett speciellt område, bjud på något! Glöm inte heller att lyfta allt det goda du gör.

När du kommunicerar med dina kunder kan du använda dig av de så kallade Värdeorden för värdskap; ärlig, medveten, omtänksam, vänlig och glädjerik – som en vägledning. Det ger dina kunder kännedom om att du och din verksamhet är goda ambassadörer för wellbeing. Det kan hjälpa dig att attrahera nya besökare, samarbetspartners och kunder.

Berättelser, så kallad storytelling, är ett fantastiskt sätt att förmedla ett budskap med hjälp av känslor. Använd storytelling för att förstärka dina erbjudanden eller din verksamhet. Berätta hur och varför de främjar välbefinnande, hur de ökar välbefinnande för sinne, kropp och själ, samt hur du bidrar till en hållbar och blomstrande naturmiljö och ett livskraftigt samhälle. Du kan berätta om dina samarbeten, lyfta dina anställda eller kollegor eller visa upp hur och var råvaror och ingredienser produceras.

Genom att du beskriver för dina besökare eller kunder vilka positiva wellbeing-effekter din verksamhet bidrar till får de en förståelse och en känsla att de är med och bidrar till något gott.

Kommunicera på webben

Vägledning för att skapa inlägg
Använd ord och bilder som illustrerar dina utvalda värdeord det kan vara till exempel livskvalité, medkänsla eller samskapande. Eller ord och bilder som lyfter och stärker det som är unik för din verksamhet exempelvis din växtbaserade mat, dina lokala produkter och ditt hållbarhetsengagemang. Lär dig mer om wellbeingkonceptet i handboken Introduktion till wellbeingturism.

Vägledning för hashtaggar
En hashtagg är ett ord eller en nyckelordsfras som föregås av ett fyrkantstecken (#). Det används i inlägg på sociala medier för att hjälpa din tilltänkta målgrupp att hitta dig. I korthet, en hashtagg gör att du blir sökbar i sociala medier och fungerar som ett sökfilter för användaren. När du använder en fras som en hashtagg utelämnas mellanslagen, exempelvis #dowellfeelwell. Den kan innehålla siffror men inga symboler eller skiljetecken.

Genom att du och andra wellbeingföretag använder gemensamma hashtaggar bidrar ni till att stärka er egen och andras synlighet under begreppet wellbeing och varumärket homeofwellbeing. Det skapar sammanhang och bidrar till en spridning av våra gemensamma värdeord. Våra hashtaggar bör alltid inkluderas i dina inlägg. Genom att använda dem visar du även att du är ett home of wellbeing.

Webbsida för wellbeingerbjudanden
Den här webbsidan, wellbeingtourism.com, är en marknadsföringsplatsform dig och andra företag som är verksamma inom wellbeingturism runtom om södra Östersjöregionen i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Du som erbjuder produkter och tjänster till wellbeingturister kan du bli ett Home of wellbeing och kan, under satsningens SB WELLs livstid, få kostnadsfri marknadsföring.

Nästa :