Home Of Wellbeing & Varumärkesbyggnad

Våra regioner runtom södra Östersjön i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas genom unik natur och ett gemensamt kulturarv. Här kan du uppleva imponerande landskap, kulturhistoriska platser och en fridfull och tillgänglig natur.

Home Of Wellbeing

Lär dig mer!

Ladda ned handboken “Varumärkesbyggande inom wellbeingturism” för att lära dig mer om vårt gemensamma varumärke Home Of Wellbeing.

Våra regioner runtom södra Östersjön i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas genom unik natur och ett gemensamt kulturarv. Här kan du uppleva imponerande landskap, kulturhistoriska platser och en fridfull och tillgänglig natur. Allt fler besöksnäringsföretag börjar prioritera sitt hållbarhetsarbete. De blir mer medvetna och tar mer ansvar och hänsyn till hur de påverkar miljön och samhället.

Wellbeingerbjudanden består av produkter och tjänster som ska bidra till en hälsosam livsstil, de bidrar till glädjefyllda möten, sinnesro och ett mer naturligt, långsamt levnadssätt. Tillsammans skapar dessa erbjudanden en unik destination för wellbeing i södra Östersjöregionen, ett Home Of Wellbeing.

Ett varumärke för södra Östersjön
Genom att samverkan i våra nationella och internationella nätverk kan vi i Södra Östersjöregionen utveckla och sprida vårt gemensamma varumärke Home Of Wellbeing. Tillsammans kan vi utveckla våra destinationer och få fler besöksnäringsföretag att vilja varumärkesutveckla sina verksamheter och produkter i linje med wellbeing. Det gör oss unika och minnesvärda. Genom att utmärka oss som en ansvarsfull och framstående destination för wellbeing tilltalar vi den alltmer växande gruppen medvetna turister som har ett genuint intresse för hållbarhet, hälsa och välbefinnande.

Du är ett Home Of Wellbeing
Du som delar våra värderingar för wellbeing, är miljömedveten, engagerad i lokalsamhället, har kunskap om de viktigaste lokala frågorna och bidrar till andras välbefinnande har goda förutsättningar för att bli ett Home Of Wellbeing. Oavsett om du är en turistbyrå, en restaurang, ett hotell, ett spa, ett gym eller ett säsongsöppet litet företag kan du bli en del av varumärket. Tillsammans kan vi göra turismen till en del av en hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Hitta kärnan

Ett varumärke bygger upp anseendet och skapar ett gott rykte för en produkt, tjänst, plats, person eller en organisation. Det skapar en medvetenhet och en identitet och särskiljer ditt företag och dina erbjudanden från andra.

Ett varumärke är en komposition, det vill säga kärnan, av känslor och tankar du vill att dina potentiella och faktiska kunder ska koppla ihop ditt företag med. Du kan ge uttryck för ditt varumärke med hjälp av en logotyp, symbol eller slogan och genom dina färger och bilder eller med ord.

Se till att ditt varumärke är en ärlig återspegling av ditt företag och dess värderingar så att du kan hålla ditt varumärkeslöfte till dina kunder. Genom att vara ärlig kommer dina kunder och omvärlden kunna lita på dig och ditt varumärke, det är en mycket viktig framgångsfaktor.

Värderingar, storytelling & visualisering

Om ditt varumärke är väldefinierat och väl kommunicerat kommer dina kunder att ha en tydlig och positiv förståelse för din verksamhet och vad de kan förvänta sig att uppleva när de köper dina produkter och tjänster.

När du jobbar med att utveckla ditt varumärke kan du utgå från dina varumärkesvärderingar, din visuella varumärkesidentitet och din varumärkesberättelse. Tillsammans skapar dessa tre komponenter en helhetlig känsla, utseendet och tonen för ditt företag i mötet med dina kunder.

Varumärkesvärderingar
Genom dina varumärkesvärderingar kan du knyta an till dina kunder på en djupare nivå. För att definiera dina värderingar kan du ställa dig frågan: Vad är viktigt för mig? Vad står jag för? Kunder som delar dina värderingar är mer benägna att ha en positiv relation och inställning till ditt varumärke.

Visuell varumärkesidentitet

Ditt visuella varumärke består av din logotyp, färgerna du använder i all form av kommunikation och de foton du använder för att illustrera dina tjänster och produkter. Det kan också inkludera utseendet på din anläggning, din lokal, dina produkter och personerna i din organisation. Fundera över hur de olika visuella elementen kan uttrycka dina värderingar och kärnan i din verksamhet. Se till att ha en plan eller ett system för att identifiera och skapa ditt visuella varumärke, det bör vara enhetligt, konsekvent och autentiskt.

Varumärkesberättelse
Storytelling är ett narrativ, alltså en berättelse, som väver samman fakta och de känslor som ditt varumärke väcker. Använd det för att kommunicera äktheten och värderingarna i ditt företag. Använd positiva formuleringar för att skapa positiva känslor hos dina kunder.

Varumärkesbyggande med södra Östersjöländernas natur- och kulturarv

Våra regioner runtom södra Östersjön i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas genom unik natur och ett gemensamt kulturarv. Tillsammans bildar de en destination för wellbeing och ett Home Of Wellbeing.

Våra vackra, rofyllda, rena och tillgängliga landskap är det som lockar besökare till södra Östersjöregionen, därmed blir de även till en central del av varumärket. Här är du är alltid nära havet, till Östersjön med dess variationsrika kustlinje, kustskogar, vita sandstränder och bärnsten, en 30–300 miljoner år gammal “ädelsten” som används i smycken och som ett helande och skyddande medel. Långa sommardagar med ljusa nätter ger dig gott om tid för utomhusaktiviteter. Här hittar du många välbeskrivna och uppmärkta, säkra cykel och vandringsleder som tar med dig upptäcktsfärd längs kusten eller genom vackra landskap med fantastiska vyer. Skiftningarna mellan årstiderna är häpnadsväckande, njut av värme, ljuset och det föränderliga färgspelet, medan vinternätternas mörker bjuder in till stjärnskådning och mysiga, ”hygge” stunder.

I handboken ”Varumärkesbyggande inom wellbeingturism” kan du låta dig inspireras av exempel på hur du kan jobba med den visuella varumärkesbygganaden av södra Östersjöregionerna genom att lyfta natur- och kulturarv, traditioner och företeelser med hjälp av bilder eller berättelser.

Genom att inkludera detta i ditt varumärke kan du både presentera det din destination erbjuder och uttrycka värderingar och unika tillgångar som frihet, jämställdhet och inkludering, skyddad natur, glädje för fysisk rörelse, kreativitet, konst och lokala produkter.

Du kan exempelvis uttrycka wellbeing genom att lyfta in det unika för din ort eller destination i ditt varumärke. Vad karaktäriserar ditt område? Visa dina gäster vad de enbart kan uppleva i din region. Det kan vara ett specifikt natur- eller kulturlandskap, upplevelser under en viss säsong, arkitektur, traditioner eller högtider. Det kan även vara speciella hantverk eller evenemang. Låt ditt varumärke stödja det lokala arvet, seder och bruk. Tänk på att inkludera företeelser och upplevelser från alla årstider, på så sätt kan du bidra till att skapa besöksanledningar året runt.  

Nästa :