Östersjöregionens unika tillgångar

Kustregionerna längs Östersjön i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas genom sitt rika natur- och kulturarv och en sammanlänkad historia. Tillsammans bildar de en unik destination för välmående – ett Home Of Wellbeing.

Södra Östersjön – en unik destination för wellbeing

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok “Östersjöregionens unika tillgångar för wellbeing” för att lära dig mer om våra regioners unika platser och värden (PDF på engelska).

Östersjön – det Baltiska havet
Mellan våra kustregioner i södra Östersjön finns ett vackert, unikt och mycket känsligt innanhav, Östersjön. Den relativt unga och grunda Östersjön är ett av få brackvattenhav på jorden som är ett hem till en unik blandning av såväl salt- som sötvattensarter. Den låga salthalten i vattnet ger oss en härlig, frisk känsla när vi simmar och badar. Här finns få, eller nästan inga brännmaneter och andra tagghudingar såsom sjöstjärnor eller sjöborrar. Istället hittar du sötvattensfiskar som abborre och gädda och saltvattensfiskar som torsk och flundra. En annan unik egenskap tidvattnet, som i Östersjön knappt är märkbart.

Östersjön sammanlänkar oss, dess vågor och strömmar färdas från en region till en annan. Hur vi tar hand om vårt känsliga hav i en region, återspeglas hos våra grannar. Havet förbinder oss också genom vår gemensamma historia där havet spelade en betydelsefull roll för både godstransporter och för kommunikationen mellan östersjöregionerna.

Hälsa genom natur och friluftsliv
I många regioner längs södra Östersjön finns sedan hundratals år tillbaka en tradition och en historia av att låta naturen främja hälsan och bidra till människans välbefinnande. Att vistas utomhus i naturen har varit en naturlig del i vardagen för människorna som bor här.

Här nyttjas naturen för att vandra, åka skidor, simma i havet och i sjöarna. I vissa områden finns det traditioner, seder och bruk av att använda olika naturresurser som salt, lera, alger och havsvatten till behandlingar som sägs kunna främja hälsan och bidra till välbefinnande, i naturen eller i sanatorier. I andra områden har människor gett sig ut på pilgrimsvandringar och vallfärdat till speciella källor för ”att dricka brunn”. Källvattnet sades kunna bidra till och upprätthålla en god hälsa. Det finns även olika traditioner av att bada bastu, exempelvis att under vintertid rena sig genom växelvisa värmebad (i bastur) och bada kallbad, i så kallade kallbadhus längs kusten.

Ett gemensamt hedniskt förflutet
Östersjöregionen har ett unikt och variationsrikt natur- och kulturarv. Flödet av idéer, människor och varor från tidsperioden mesolitikum (’jägarstenålder’) till modern tid (inklusive expansionen av bönder från södra Östersjön till Skandinavien, riken under vikingatiden där slaver, balter, skandinaver och finnar levde tillsammans) skapade en baltisk kulturzon. Detta har visat sig i arkeologiska fynd, i språkliga och religiösa lämningar. Spåren av den ovanligt spirituellt och materiellt rika historien runtom Östersjöns kulturlandskap gör sig synlig i form av megaliter, stencirklar och andra heliga (sakrala) och kulturhistoriska platser, heliga stenar, kullar, källor och i ortnamn.

Vidsträckt och variationsrik kustlinje
Södra Östersjön är välsignad med en lång och variationsrik kustlinje. Den erbjuder hundratals kilometer med oavbrutna, mjuka och sandiga sandstränder i olika färgtoner. Här hittar du underbara vita, gula och bruna sand- och stenstränder, klippsträckor som vackert blandas upp med klapperstenstränder, bukter, långsmala sanddyner och näs, rev och imponerande stenblock, grus och småstensstränder eller vackert lummiga strandängar.

Med lite tur kan du även hitta bitar av trettio- till femtio miljoner år gammal baltisk bärnsten (förstenat harts, kåda från översvämmade tallar) i och längs flera delar av Östersjöns kust.

Rofylld atmosfär
Södra Östersjöregionen är känd för sin rofyllda atmosfär. Om du är villiga att ta dig bortom de mest kända besöksmålen och turistområdena hittar du även under högsäsong fridfulla stränder och idylliska platser längs kusten där du kan tillbringa en stund i ensamhet.  

Både längs kustområdena och längre in landskapen hittar du vidsträckta naturbetesmarker, gamla lummiga skogar och frodiga åker- och betesmarker. Runtom södra Östersjön finns bland annat många besöksvärda naturskyddsområden, nationalparker och kulturreservat som bjuder in till minnesvärda äventyr eller avkopplande stunder i naturen.  

Kustnära skogar
Längs södra Östersjöns stränder finns områden med vindpinade, krokiga eller lågt växande, lutande tallar. En del påstår till och med att de är förtrollade! Det är en alldeles speciell känsla att vandra genom dessa skogar. Här kan du andas in frisk, ren luft och njuta av den aromatiska doften av soluppvärmda tallar och havets fuktiga, salta luft. En del av de kustnära skogarna växer på sandiga jordar som bärgar gömda skatter av bärnsten.

Flyttfåglarnas fascinerande resor
Miljontals fåglar reser genom södra Östersjöområdet varje år. Oftast lyfts fåglarnas flytt som fenomen under våren och hösten. De dramatiska och varierande väderförhållandena där milda fuktiga atlantvindar från väst möter den kalla luften från de norra Östersjöregionerna och ibland även varma, torrare vindar från kontinenten söderifrån, gör dock att fåglarnas magiska färd kan beskådas året om. Du hittar dem längs bördiga våtmarker, vid stränderna runt kustområdena och på öarna, där fåglarna kan vila och finna tillflykt under sina vidsträckta resor jorden runt.

Ottenby, Länsstyrelsen Kalmar län

Långa sommarnätter
På sommaren går solen över södra Östersjön upp tidigt och ned sent om kvällarna. Det gör att vi får långa dagar och långa ljusa sommarnätter. På vinterhalvåret råder istället motsatsen, däremellan får du uppleva årstidernas och ljusets gradvisa förändringar över tiden. Sommarhalvårets ljusa kvällar, nätter och morgnar ger dig möjligheten att njuta av ett aktivt liv utomhus under stora delar av dygnet. Här får du en unik möjlighet att ta vara på ljuset, bara var eller utforska naturen redan under de tidiga – eller sena timmarna på dygnet.

Tillgänglig och välbevarad natur
Södra Östersjöns naturarv är välbevarat och mycket tillgängligt jämfört med många andra platser i världen. Många naturområden är skyddade, en del platser är helt orörda medan andra har anpassats för att vara helt, eller delvis tillgängliga. Att komma ut i naturen är enkelt och gratis. Runtom i regionerna finns ett överflöd av offentliga stränder, parker, leder, skogar och andra naturområden. Många av platserna är tillgängliga för allmänheten att besöka tack vare engagerade markägare, kommuner och andra offentliga- eller statliga satsningar.

Allemansrätten – att möta naturen med omsorg
I Sverige är naturen öppen tack vare allemansrätten. Den innebär att du fritt kan vistas och strosa runt i de flesta naturområden. Du får exempelvis vandra, cykla, paddla kanot, plocka tillåtna bär och svamp eller övernatta i det fria en natt. Med denna frihet kommer också ett ansvar för dig som besökare. Det är viktigt att du visar stor varsamhet och omsorg när du möter djur, natur, markägare och andra människor. ”Inte störa, inte förstöra” är viktiga ledord för allemansrätten, för att vi även i fortsättningen ska få njuta av vår vackra natur.

Be gärna en naturvägledare guida dig genom vår vackra och ömtåliga natur. Det finns många att välja på! Med sina fantastiska kunskaper kan de öppna upp helt ny värld av djur- och naturupplevelser och visa dig hur du ska förhålla dig till allemansrätten i det område du vistas i. Naturvägledarna lär dig allt du behöver veta om hur du på ett varsamt sätt vistas i naturen.

Nästa :