Ladda upp dina wellbeingbilder

Börja din resa för att bli ett Home Of Wellbeing. Steg för steg hjälper vi dig att stärka och utveckla din verksamhet. Med intentionen om att göra gott kommer du att bidra till dina gästers, din personals, ditt eget och omvärldens välbefinnande utan en negativ miljöpåverkan.

Lyft ditt företag med wellbeingbilder

Hur väl dina kunder kommer ihåg dig och dina budskap beror på flera olika faktorer. Om kunderna kan associera dina texter med en bild eller ett foto, kommer de mer sannolikt att hålla fast vid budskapen en längre tid. Bilder skapar känslomässiga kopplingar till dina produkter eller tjänster, det bidrar till att dina besökare får ett ökat engagemang och en förstärkt koppling till ditt företag eller dina erbjudanden.

Du som wellbeingvärd kan låta dina bilder kommunicera din omsorg och omtanke för miljö och natur, dina kunder, personal och lokalsamhället. Visa hur du med omsorg vårdar naturen och bryr dig om andras välbefinnande, hur du bidrar till wellbeing. Dina bilder ska återspegla att du är öppen och ärlig i ditt företagande. Kommunicera dina hållbarhetsinsatser och visa alla bra saker du gör – även i dina foton. Visa dina mottagare hur du interagerar, samarbetar och samskapar tillsammans med andra. Visa din kärlek och passion för det du gör.


GDPR och samtycken
 • Den allmänna dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR) avser att stärka dina rättigheter och hjälper dig att ta kontrollen över hur dina personuppgifter används. Det gäller alla medborgare inom Europeiska unionen (EU).
 • GDPR omfattar all information som kan klassificeras som personlig information eller som kan användas för att fastställa din identitet.
 • Vid inhämtning av personuppgifter från barn under 13 år krävs samtycke från vårdnadshavare. Detta gäller för barn som bor i Sverige. I andra EU-länder krävs ett samtycke från vårdnadshavare för barn upp till 16 år.  
 • Foton och filmer kan innehålla personuppgifter.
 • Samtycke vid fotografering – Människor har en grundläggande rätt till integritet, att fatta egna beslut om sina kroppar och personuppgifter. Samtycke är någons godkännande (alltså att någon sagt ”ja” till personuppgiftsbehandlingen) till att en annan person gör något som skulle kränka deras integritet om det gjordes utan deras godkännande. Om du vill publicera bilder på dina kunder och din personal måste du först be att få ett skriftligt godkännande.
 • Läs mer om dataskyddsförordningen och GDPR på IntegritetskyddsmyndighetenVerksamt.se
Säkerställ att du äger rättigheterna till dina bilder
 • När du beställer bilder från en fotograf finns det flera att ta hänsyn till. Som köpare och användare av ett foto är du ansvarig för att fotot är godkänt enligt GDPR. Se till att du vet hur och var du kan använda fotot och om du får beskära eller på något annat vis redigera det.
 • Personen som skapar en bild kommer i allmänhet att vara den första ägaren av upphovsrätten, om det inte finns någon annan överenskommelse som hävdar motsatsen. Upphovsrätten © uppstår i det ögonblick ett litterärt eller konstnärligt verk skapas. Skaparen, det vill säga upphovsmannen, har då ensamrätt att bestämma vem som får göra kopior av verket och hur eller om verket ska göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis genom att publicera det på internet eller sprida det på annat sätt.
Bilder skapar minnen
 • Beskriv din anläggning eller ditt erbjudande med inspirerande och inbjudande foton. Välj bilder med omsorg, samla gärna ihop dem i en mapp för att skapa dig en helhetlig översikt innan du börjar ladda upp dem till atlasen.
 • Det är lättare att komma ihåg ett foto än en text. Komplettera dina budskap i dina texter med matchande foton för att dina mottagare lättare ska kunna minnas dig och ditt företag. Förutom att skapa minnen kan du även skapa en längtan efter exempelvis en känsla eller en specifik upplevelse.
Bilder skapar sammanhang
 • Låt dina bilder knyta an till dina erbjudanden, till platsen eller miljön där de erbjuds eller produceras. Visa gärna hur de produceras och av vem, eller vilka, genom att visa ett samarbete. Fokusera på de naturliga delarna, på hållbarhet och hur de skapar välbefinnande för dig, dina kunder och samhället.
Bildmanér

Ett bildmanér är ett bildspråk som ger dina kunder rätt känsla
och anknytning till det du vill förmedla. Foton är ett av våra
starkaste verktyg inom marknadsföring, “en bild säger mer
än tusen ord”. Därför är det bra att vara medveten om vilka
budskap du sänder med dina foton. Ditt visuella språk ska stärka
din identitet och också särskilja dig från andra aktörer och andra
typer av turism.

Bilder kommunicerar snabbare
 • Ett foto ger oss en nästintill omedelbar mental och känslomässig påverkan, så snart vi har hunnit uppfatta och processa vad den kommunicerar.
 • Våra hjärnor hanterar visuellt innehåll i en otroligt hög hastighet. En uppskattning är att människor processar bilder 60 000 gånger snabbare än ord.

Mothers kiss
Pixabay, Nastya Gepp

Synliggör dig med bilder på atlasen

Det finns tre huvudfoton på ditt företagskort

På ditt företagskort hittar du tre huvudfoton. En stor bild och två mindre. Dessa kommer alltid att vara synliga för dina besökare, dina potentiella kunder. Här får du chansen att glänsa med din absolut bästa wellbeingfoton, välj dem med omtanke – första intrycket är allt.

Första fotot – Huvudbilden

Här visas det största foto, det hittar du högst upp till vänster på ditt företagskort.

Andra & tredje fotot – Huvudbild 2 och huvudbild 3

Dessa bilder är betydligt mindre i storleken, de ligger på varandra och visas högst upp, till höger om det stora huvudfotot. Om en av dina bilder visar en himmel kan med fördel ligga högst upp (ladda upp det som nummer två).

 

Fyra eller fler foton – Skapa ett bildbibliotek

Du kan nu välja om du vill lägga till ytterligare foton. Din besökare kommer att hitta dem under ”Visa alla foton”. Ju fler bilder du laddar upp desto mer kan du berätta om din verksamhet, dina intentioner, dina hållbarhetsinsatser och hur du bidrar till wellbeing.

Använd horisontella foton
 • Horisontella, det vill säga liggande foton, är det bästa formatet för ditt företagskort på atlasen. Dessa bilder blir bredare och större.
 • Använder du stående bilder visas de i ett mindre format, de kan även få en mindre lämplig beskärning.

Tänk på kompositionen – dina foton kan beskäras
 • Alla huvudbilder som läggs in på exempelvis företagskorten, på platser eller rutter, beskärs automatiskt för att passa in i sidmallarna. Ska du fotografera nya bilder till atlasen, försök att få med det viktigaste i mitten av bilden.
 • Förhandsgranska alltid dina foton innan du publicerar dem för att se att det viktigaste i ditt foto visas på ett bra sätt.
 • Vart du placerar ditt motiv eller dina element i ett foto kallas för bildkomposition. Bildens uppbyggnad bör presentera ditt motiv så effektivt som möjligt. Nedan får du två exempel på hur du kan komponera dina foton:
  • Tredjedelsregeln är en kompositionsriktlinje som vägleder dig till att placera ditt motiv i den vänstra- eller högra tredjedelen av en bild och lämnar de andra två tredjedelarna mer öppna.

   I praktiken innebär det att du delar upp ditt foto i nio lika stora delar med hjälp av två vertikala- och två horisontella stödlinjer. Nästan alla kameror och mobilkameror har idag denna funktion att lägga dessa hjälplinjer på bildskärmen eller i sökaren.

  • Centrerad komposition är ett kraftfullt sätt att dra uppmärksamheten till ditt huvudmotiv – huvudmotivet är placerat i mitten av fotot.

Hur du laddar upp bilder från din dator

Steg 1 – Klicka på knappen “Lägg till bild”

Du börjar med att ladda upp den stora huvudbilden (Main header image). Klicka på knappen ”lägg till bild” och välj ditt bästa wellbeingfoto.

 

Steg 2 – Klicka på knappen “Select Files”
 • Fortsätt genom att klicka på knappen ”Select Files” och välj ditt bästa wellbeingfoto som huvudfoto från din dator.
 • Använd högupplösta bilder som är 2-3 MB stora, då laddas (visas) dina bilder snabbt för alla, även för besökare som har en långsammare uppkoppling.

 

 

Steg 3 – Klicka på “Lägg till bild” för att ladda upp fler huvudbilder

Klicka på “Lägg till bild” för att ladda upp fler huvudbilder under rubriken flera huvudbilder (Additional Header images)

 

Nästa :