Hur du skapar wellbeingturism

Wellbeingturism är en hållbar turism som skapar harmoni och balans för sinne, kropp och själ för både gäster och värdar. Genom att öka välbefinnande för både människor, miljö och samhälle kommer vi att kunna påverka hela planeten. Wellbeingturismen är en växande trend och tillsamman kan vi bidra till en positiv framtid.

Idéer för initiativ & utvecklingsområden

Denna handbok är till för dig som är verksam inom besöksnäringen eller inom ett annat turismrelaterat företag och vill utvecklas i linje med wellbeingturism.

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok ”Hur du skapar wellbeingturism” för att lära dig mer om hur du kan bli en wellbeingvärd och få tips och idéer på hur du kan utveckla wellbeingerbjudanden som bidrar med gott (PDF på engelska).

Hushålla med naturen & planetens resurser

Skydda vår natur

Att vår natur och våra ekosystem är i balans är grundläggande för allt levande. Om vi alla hjälps åt att skydda naturen, kan den fortsätta förse oss med viktiga ekosystem tjänster som dricksvatten, bördig jord för livsmedelsproduktion, god hälsa och ge oss tillgång till natur- och kulturupplevelser, både idag och i framtiden.

Du kan bidra genom att hjälpa dina gäster att skapa kontakt med naturen och förstå vårt viktiga samspel med den. Om du ska guida dem till eller på en plats, passa då också på att berätta om natur och kulturmiljöer, känslig natur, skyddade arter och hur man vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. På det sättet ökar du dels deras medvetenhet men du ger också gästen en rikare upplevelse.

Materialval
Genom att medvetet välja material och produkter kan dina beslut göra stor skillnad. Du kan till exempel minimera transporter och CO2 utsläpp genom att välja lokala material och produkter; du kan välja naturliga och hälsosamma material för att minska risken för att dina anställa och gäster utsätts för farliga ämnen, du kan också medvetet välja att ställa krav på att alla stegen från produktion till produkt sker under bra arbetsvillkor och i en bra arbetsmiljö. Återanvänd så ofta det är möjligt i stället för att köpa nytt!

Det kan var en utmaning att ha koll på alla leverantörer och innehållsförteckningar och dessutom förstå vad allt betyder. Genom att välja certifierade varor och material kan du få hjälp att göra val som är miljömässigt och socialt hållbara.

Minimera och förebygg uppkomst av avfall
Nästa allt du gör eller tillverkar ge upphov till avfall. Se över din verksamhet och hur du använder olika resurser, försök minska din konsumtion och maximera nyttjande av allt du köper. Genom att optimera dina inköp kan du troligen minska ditt behov att köpa nytt och därmed minimera uppkomsten av avfall i framtiden.

Ha en dialog med dina leverantörer om hur ni kan minska emballaget så du kan undvika engångsförpackningar som bara kastas. Prioritera hållbara produkter och undvik alla typer av engångsartiklar som plastmuggar och papperstallrikar.

Hållbara resor & transporter

Klimatsmarta färdsätt
Besöksnäringens resor påverkar klimatet. Av turisternas resor är det flyget som står för de största koldioxidutsläppen, upp till 75 procent kommer från flygresorna. På andra plats kommer bilen och dess utsläpp. Om en eller fem personer åker i bilen är avgörande för utsläppen per person, det samma gäller för alla transportslag.

Att åka kollektivt med buss eller tåg är oftast allra mest miljövänliga sättet att resa – men prioritera fordon som drivs med el, biogas eller HVO eller välj helt bränslefria transporter som cykel.

Du kan hjälpa dina gäster att resa hållbart till din destination genom att tillhandahålla bra information på din hemsida om exempelvis kollektivtrafik, laddstationer eller cykelleder med mera. Din information kan påverka gästen att resa klimatsmart.

Att resa inom en destination
Dina gäster genomför säkert olika typer av dagsturer när de är på besök. De åker på sightseeing och besöker olika intressant platser eller kanske de åker på en shoppingtur. Du kan hjälpa dina gäster att genomföra dessa turer på ett hållbart sätt genom att låna ut cyklar och cykelkartor, ha god information om kollektivtrafiken, eller kanske tips om var de kan hyra elbilar. Marknadsför alla sevärdheter som finns nära din anläggning för att minimera behovet av längre resor.

Agera lokalt

Marknadsför lokala aktiviteter och produkter
Efter att ha varit på besök hos dig, kommer dina gäster med största sannolikhet fortsätta sin resa för att uppleva mer. Genom att tillhandahålla information om fler saker att se och göra nära din anläggning och på din ort så kan du bidra till att gästerna stannar längre i området och hos dig – omsättningen per gäst ökar ju längre de stannar så det finns mycket att vinna. Ju fler som positiva intryck gästerna får under sitt besök, desto troligare är det att de kommer tillbaka, eller rekommenderar destinationen och ditt företag till andra.

Att skapa nätverk med andra företag i din närhet och att hjälpas åt att marknadsföra varandra kan vara värdefullt för din egen verksamhet.

Var en ambassadör för din destination
Appreciate where you live and what you do – and show it. Focus on what is positive and tell others about it. You will make your guests enthusiastic about it as well. By acting as an ambassador for your area you will inspire others to engage in the community. Praise them for their contributions and congratulate them on their success. Create products and services that you and your community can be proud of. When you establish an authentic, high quality product, you add to the attractiveness of your region.

Jämställdhet & jämlikhet

En företagskultur baserad på wellbeing – arbetsgivarperspektiv
Wellbeing börjar med din egen inställning och ditt engagemang, men tillsammans med dina anställda kan ni tillsammans skapa en företagskultur med fokus på social wellbeing. Förutsättningarna för att skapa en hållbar arbetsplats där du, dina anställda och omgivningen trivs och mår bra utgår så klart att alla lagar och regler för arbetsrätt och arbetsmiljö följs. När ni efterlever dessa leder till att ni kan skapa en säker arbetsmiljö, rättvis lönesättning samt att ni anställer och utvecklar personal baserat på kompetens, oavsett kön eller ursprung.

Genom att arbeta tillsammans kan ni bygga era värderingar på en gemensam förståelse att ni ska göra gott och följa Värdeorden för värdskap: ärlig, medveten, omtänksam, vänlig och glädjerik. Du som arbetsgivare bör vara transparent och inkluderande och få din personal att känna sig sedd, lyssnad på och omhändertagen. Ett ökat välbefinnande hos medarbetare har positiv påverkan på deras hälsa, kreativitet, produktivitet och ökar deras möjligheter att skapa positiva relationer med andra samt klara av vardagens utmaningar. När medarbetarna trivs och mår bra ökar sannolikheten att de stannar kvar och blir goda ambassadörer för både din verksamhet och för regionen.

Socialt ansvar
Första steget mot socialt ansvar är att vara medveten om att ditt beteende har en inverkan på människor och samhälle – både i liten skala och på en global nivå. Bestäm dig för att göra en positiv inverkan och inspirera andra att följa ditt goda exempel. Ha ett globalt förhållningssätt till ditt sociala ansvar och överväg alltid konsekvenserna för omvärlden utifrån de val du gör. Integrera ditt engagemang för social hållbarhet och ansvar i din affärsplan, var trogen och följ ditt förhållningssätt i alla dina handlingar och relationer.

På så sätt kan du bidra till att skapa en balans mellan ekonomisk tillväxt, samhällets välfärd och miljön.

Inomhusmiljö

Design & inredning
En trevlig och omsorgsfullt designad miljö kan bidra med välbefinnande genom att till exempel vara ergonomiskt korrekt, vacker, lättanvänd och ren. Med hjälp av en genomtänkt design och bra materialval kan dina gäster och kunder uppleva komfort, glädje och ge en känsla av effektivitet.

Även om våra liv till stor del har flyttats till inomhusmiljöer har vårt behov av att vara i kontakt med naturen inte försvunnit. Att få en känsla för naturen är ett omedvetet och biologiskt behov för oss människor. Ta med naturen inomhus! Att skapa lummiga inomhusmiljöer och ta människor närmare naturen ökar deras välbefinnandet både mentalt och fysiskt.

Atmosfär

Atmosfär är interaktionen som uppstår mellan människa och rum. Du kan använda en mängd olika inredningselement i- eller runtom din lokal för att komponera den atmosfär du önskar skapa. På så sätt kan du påverka dina gästers sinnesstämning och ge deras själ näring och ro. Behaglig belysning kan till exempel bidra till en välkomnande, vänlig och avslappnad atmosfär. Tillräckligt med dagsljus bidrar till en hälsosam miljö. Det är även känt att färger kan stimulera en känslomässig reaktion. Blåa nyanser förstärker exempelvis känslan av lugn och ro. Ljud och akustik är också viktiga faktorer för att ett rum eller en lokal ska kännas bra att vistas i.

När vi pratar om atmosfär måste vi beakta det faktum att människor är en del av det som skapar en atmosfär. Tänk på vad du och din personal utstrålar till atmosfären i den lokal eller plats ni befinner er på. Sänder du ut positiva vibbar – glädje, vänlighet, en avslappnad känsla och så vidare?

Hälsa

Fysisk aktivitet & rörelse
Fysisk aktivitet och träning kan ha både omedelbara och långsiktiga hälsofördelar. Viktigast av allt, regelbunden aktivitet, det kan avsevärt förbättra din livskvalitet. På lång sikt förbättrar det även ditt immunförsvar och din hälsa och minskar risken för många sjukdomar.

Inspirera till rörelse, gör fysiska aktiviteter lättillgängliga och motivera dina gäster och kollegor att röra på sina kroppar. Föreslå vandringsleder, hyr ut cyklar, lägg yogamattor på golvet, spela musik och bjud in till dans eller anordna gruppaktiviteter som morgonlöpning eller god natt-yoga. Rörelse bidrar till att du kommer att få fler glada gäster – och att de kommer att sova bättre på natten.

Tillgång till naturen

Att vistas i naturen har en lugnande effekt på sinne, kropp och själ. Att vara i naturen, eller rent av titta på scener eller vyer med natur, kan minska känslan av ilska och stress och bidrar till att väcka positiva känslor och beteenden som vänlighet och generositet. Att vistas i naturen får dig inte enbart att må bättre rent känslomässigt, utan bidrar även med gott till ditt fysiska välbefinnande. Det sänker blodtrycket, hjärtfrekvensen, muskelspänningar och stresshormoner. Att vara ute i det fria kan även bidra till att du kan känna dig sammanlänkad, att du är en del av något större än självet och får en känsla av mening.

Vägled dina gäster och besökare till naturen, gör den tillgänglig genom att visa hur de hittar ut till hållbara naturområden eller parker i ditt område. Tipsa gärna om lokala naturguider. Föreslå cykel- och vandringsleder, trevliga stigar, naturreservat, utsiktsplatser och andra speciella och besöksvärda platser. Plantera eller dekorera med lokala- eller svenskodlade blommor och växter, både inne och utanför din lokal, vid din entré, på uteserveringen eller på balkonger. Skapa gröna oaser som folk kan njuta av även i stadsmiljöer.

Nästa :