Tips på hur du utvecklar ditt företag

Som ett wellbeingföretag ligger dig våra värderingar för värdskap varmt om hjärtat, du identifierar dig och din verksamhet med att vara ärlig, medveten, omtänksam, vänlig och glädjerik. Som värd är du positiv och har ett vänligt sätt och beteende, du tar hänsyn till andras behov och känslor, du bemöter dem på ett mjukt och hjärtligt sätt.


Ha ett välkomnande värdskap 

Vara en god värd 

Värdskap är dina inställningar, värderingar och attityder ur vilka dina beslut och handlingar formas. Att vara en god värd innebär att se alla människor som gäster hos dig, oavsett om de är kollegor, kunder, besökare eller elever. När du är en god värd är du inkluderande och välkomnande och har ett professionellt och mänskligt bemötande av alla som besöker dig. Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna, uppskattade och värdefulla och få dem att må bra.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål och följ upp målen regelbundet.

Bli en god värd
 • Ta fram en egen värdskapsfilosofin. Skriv ner i ord vad värdskap och gästfrihet betyder för dig och vilka värderingar som ska styra hur du själv och dina anställda bemöter andra och varandra.
 • Låt dina värderingar blir tydliga i all din kommunikation. Formulera dina budskap så de blir äkta och personliga.
  Se till att verksamheten är inkluderande och välkomnande, inåt och utåt.
 • Utbilda och utveckla dig själv och din personal.
 • Möt människor med positiv energi och låta glädjen sprida sig.
 • Få människor att känna sig delaktiga – att de känner att deras besök är viktigt. Att genom att vara hos dig bidrar dom till att stärka ekosystemen och den biologiska mångfalden, värna och andra människor och utveckla din verksamhet och din ort.

Låt gästerna lära känna dig, låt eran gemensamma vänskap börja redan på hemsida där du berättar om vilka ni är.


Välkomna alla

Inkludering är gemenskap och olikheter är en tillgång. Vi är alla olika, vi kan ha funktionsvariationer, prata olika språk, gilla olika saker, ha olika kultur och traditioner, vara överkänsliga eller allergiska eller av annan anledning önska specifik kost, undvika olika ämnen eller inte delta aktiviteter och mycket mer. Ofta kan det hända att produkter och tjänster inom besöksnäringen är utformade för en stereotyp bild av våra gäster, men genom att vara inkluderande får du en bredare målgrupp. Genom att vara inkluderande utesluter du ingen, och ber inte heller någon att ändra sig för att passa in hos dig. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Få alla att känna sig välkomna
 • Skaffa dig kunskap och utbilda dig om jämställdhet, jämlikhet och inkludering och för dina kunskaper vidare till andra så att ni tillsammans kan agera på bästa möjliga sätt.
 • Ha tydliga riktlinjer så att ni agerar utifrån era värderingar.
 • Visa respekt och vara positivt i tal, språk, bild och film och inkluderar alla, oavsett ålder, vem de är, var de kommer ifrån eller vad de tror på.
 • Använd ett neutralt – köns/genusinkluderande språk som innebär att tala och skriva på ett sätt som inte diskriminerar ett visst kön, socialt kön (genus) eller könsidentitet och inte vidmakthåller könsstereotyper.
 • Värna om mångfalden och fira olika kulturer genom att inkludera bilder och berättelser om människor av olika etnicitet och från olika länder.
Förbättra din tillgänglighet
 • Se till att alla i familjen/sällskapet kan bo tillsammans och att de kan ta med in med rullstol, barnvagn eller rullator.
 • Gå igenom steg för steg hur du kan underlätta för dina kunder att; ta sig till dig, ta sig runt hos dig, förstå vad du skriver och säger och ta del av dina erbjudande och produkter.
 • Förändra och förbättra tillgänglighet via; ramper, bättre belysning, lugna avdelningar, hörselslingor, tydlig text, skyltar och symboler, lättorienterade ytor utan hinder, avstånd mellan parkering och entré, dörröppnare, ledstänger, markera höjdskillnader som exempelvis första och sista trappsteget med en kontrasterande tejp, ha god ventilation, ha utrymmen som är djurfria, etcetera.
 • Ha möjlighet till uppläsning av information från din hemsida och texter på olika språk.
 • Skapa erbjudanden designade för alla. Utgå inte från att specialanpassa för vissa utan att inkludera alla.
 • Ha exempelvis inte specialmenyer för intoleranser och allergier, vegan- eller vegetarisk kost. Utgå i stället från att alla ska kunna äta din mat och ha tydlig information i menyn om saker som kunden kan behöva veta så att de kan känna sig trygga.
 • Skapa event som är designade för att passa alla. Försök att skapa erbjudanden som tilltalar målgrupper med särskilda behov eller preferenser så att de känner sig inkluderade och inte särskilda eller unika.
 • Se till att antal, utformning eller skyltning av omklädningsrum, duschar och toaletter med mera inte utesluter vissa gäster.

 


Öka gästens fysiska aktivitet

Som wellbeingföretag är det viktigt att uppmuntra all form av rörelse för gästerna. Vi människor är skapta för rörelse och för att vara aktiva och all form av rörelse kan påverka hälsan positivt. Vi blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. När vi tränar förebygger och minskar risken för sjukdomar och benbrott. Träning kan också kan också hjälpa till att lindra ångest, depression och oro. All sorts träning räknas och vuxna rekommenderas att göra någon form av aktivitet som är måttligt ansträngande minst två och en halv timme varje vecka. Tänk på att aktiviteter kan skapas för både inomhus- och utomhusmiljöer och att de inte behöver vara komplicerade. Kom ihåg att vara inkluderande och skapa aktiviteter för människor efter varierande förutsättningar och förmågor för barn, unga och seniorer.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål och följ upp dem regelbundet.

Öka fysisk aktivitet
 • Få in mer rörelse i alla dina erbjudanden för att minska stillasittande. Nudga gäster att ta trapporna, cykla eller gå och att delta i fysiska aktiviteter.
 • Erbjud rum eller ytor för fysisk aktivitet som gym eller dansgolv, erbjud utrustning för olika typer av aktiviteter som exempelvis cyklar, tennisracket, snorkelutrustning, kanoter, yogamattor eller  kartor.
 • Erbjud yogapass eller guidade turer i naturen.
 • Skapa ”oanade fysiska aktiviteter” – barfotastig till matsal, möjlighet till balansövningar i lobbyn.
 • Uppmana rörelse under dagen, fysisk aktivitet får oss att sova bättre.

Öka gästen tillgång till naturen 

Alla mår bra av kontakt med naturen, att vistas utomhus i friska luften och i dagsljus ger många positiva hälsoeffekter. Erbjuda dina gäster flera olika möjligheter att vistas i ute. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen. Att vara ute kan skapa en starkare nukänsla en högre närvaro. Kan du inte erbjuda gästen utevistelse, för sök så att ta in dagsljus och naturen.  Fundera var naturen finns hos dig och hur du kan göra den mer tillgänglig för dina gäster och kom ihåg allas behov – barn, unga, seniorer, människor med olika funktionsvariationer uppskattar kanske olika saker. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.

Hjälp dina gäster ut i naturen
 • Ha en stig ut i naturen, ut till trädgården, till sjön, havet eller skogen.
 • Gör i ordning utkiksplatser, viloplatser, natur- eller djurskådningsplatser.
 • Ha skyltar med information längs leder eller i din trädgård och medvetandegör dina gäster om; naturens skönhet – få dem att titta runtomkring, vad de ser, känner och hör när de rör sig i naturen.
 • Se till att dina tjänster eller aktiviteter kan genomföras utomhus i naturliga miljöer, där dina kunder kan känna värmen från solen, känna vinden mot huden, höra vinden susa och fåglarna kvittra.
Ta med in naturen!

Har du ingen utemiljö kan du skapa, kanske återskapa och inreda naturliga miljöer där dina besökare kan möta naturen. Du kan ta in naturen genom att;

 • ha egna gröna oaser inomhus med växtväggar och fönster fyllda med växter,
 • ha gott om dagsljus,
 • inreda balkongen med växter,
 • skapa ett orangeri,
 • ha fönsterplatser med utsikt över grönytor och hustak.

Skapa lugn och ro

Vi behöver lugn och ro, att få återhämta oss, ladda om och hitta ny energi. Återhämtning handlar om att skapa tid för att få ned pulsen och tempot i kroppen och en god natts sömnen är viktigt för en bra återhämtning. Oavsett vad vi gör är det skönt att få välja om vi vill sitta eller vara ostörda eller om vi vill ha det tyst eller njuta av sorlet från glada röster. Det finns många saker som kan hjälpa oss att slappna av. När vi äter kan en lugn matmiljö vara lika viktigt som vilken mat som serveras. Genom att erbjuda dina gäster möjligheten att njuta i lugn och ro och erbjuda dem en tystare, mer rofylld miljö, ökar du dina gästers möjlighet för välbefinnande och en avkopplande måltidsupplevelse.

Att erbjudas platser där gästen uppmuntras att lägga bort eller stänga av mobiltelefoner och datorer kan ge gästerna en välbehövlig avkoppling från en ständig uppkoppling. Genom att lägga bort telefon och dator öppnar vi våra sinnen för andra intryck och på sikt kan det bidra till ett ökat lugn. Bara att aktivera mobilens flygplansläge kan göra att gästen koppla bort tankarna från sociala medier. Även inredningen kan påverka stressnivån och att ha en lugn, harmonisk av avskalad miljö med rätt belysning hjälper gästen att samla kraft och energi. 

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.
Få en lugnare inredning och atmosfär inom- och utomhus
 • Tänk på både på inom- och utomhusmiljöer och sammankoppla dem harmoniskt. Det ska vara skönt för ögonen och ge ett lugn för dina gäster.
 • Ha färger och material valda med en omsorg för detaljer så du undviker du att ”överdekorera” – något som minskar risker för att gästerna möts av en orolig vy. Lugnt och harmoniskt är målet, såväl för ögat som för själen.
 • Ta bort saker som inte tillför något.
 • Skapa en känsla av lugn och harmoni med hjälp av färger, material och inredning.
 • Skapa en genuin känsla – lyft in lokala hantverk och lokal konst som målningar, skulpturer keramik och textilier.
 • Använd naturmaterial – gärna med lokal anknytning.
 • Använda blommor och växter, en mjuk och trivsam belysning, vattenelement, ljud eller tystnad i olika miljöer.

Att designa inomhus- och utomhusmiljöer omfattar inte enbart arkitekturen utan även möbler, golv, färg och dekorationer som lämpar sig för utomhus- eller inomhusbruk. Exteriör design skulle exempelvis kunna inkludera designen av din trädgård, din terrass/altan och uteplats, medan inredningen inkluderar allt i ditt hem, från sovrummen till köket, hall och badrummen.

Skapa lugn och harmoni
 • Ha avskärmningar så att gästen kan välja att ha avslappnande musik eller stänga av den om tystnad önskas.
 • Informera om att vissa platser inne och ute är tysta platser.
 • Inred för att skapa lugn och harmoni, använd exempelvis textilier eller växter.
 • Använd textilier eller andra naturmaterial som absorberar ljud. En grön vägg inomhus kommer naturligt att absorbera en betydande mängd av dessa ljud genom sina blad.
 • Minska störande ljud genom att sätt tassar på stols- och bordsben, flytta bullriga maskiner (kaffemaskiner, ventilationsaggregat).
 • Ha en plats för att läsa böcker, koppla av, med utsikt över trädgård eller takåsar.
 • Skapa en hälsoträdgård eller använd växter för att skapa sinnesro – nyttja naturens lugnande egenskaper.

Många människor saknar möjligheten att slappna av och njuta av en lugn miljö under hela sina arbetsdagar.

Uppmuntra gäster att lägga bort telefonen och datorn
 • Informera om tips, ge inspiration och berätta om hälsomässiga fördelar.
 • Ha aktiviteter eller platser inspirerar till en mindre uppkopplad vistelse hos dig.
 • Inför WiFi -, el- eller teknikfria zoner.
 • Skapa sällskapsytor för samtal och spel.
 • Ha en plats för att läsa böcker, koppla av, med utsikt över trädgård eller takåsar.
 • Fundera på hur dina rum och andra ytor, inne och ute, upplevs av gästen, finns det platser att dra sig tillbaka på?
 • Fundera också på hur dina gäster kan uppfattar vistelsen hos dig med alla olika sinnen – syn, lukt, hörsel, känsel, smak.
 • Erbjud gästen aktivitetskort för enkel meditation, silent walks, upplevelsepromenader, skogsbad etcetera.
Erbjud avskilda platser för måltider, kontemplation och återhämtning
 • Ha avskärmningar så att gästen kan välja att ha avslappnande musik eller stänga av den om tystnad önskas.
 • Ha en insynsskyddad eller avskärmad altan eller nyttja utrymmen i trädgården.
 • Skapa ”egna rum”, avdelade eller mer ombonade platser med insynsskydd, ljudabsorbenter som textilier och växter.
 • Utomhus kan du skapa egna rum och matplatser med hjälp av spaljéer, gräs eller en pergola.
 • Erbjud en eller flera sittplatser där det är tyst, utan högljudd musik, utan förbipasserade människor och WiFi-, el-, eller teknikfria zoner.
 • Minska ljuden mellan sittplatserna med hjälp av tyg, mattor, dukar och gardiner.

Foto: Lovisa Wendt
Skapa mervärde 

Inom wellbeing ska kunden känna sig sedd och uppskattad och mötet med dig ska kännas personligt och ärligt. Mervärde handlar om, att utan kostnad, erbjuda dina kunder och gäster någonting utöver det dem förväntar sig, mer än du har lovat, för att visa dem att du bryr dig om dem. Men tänk på att inte lova mer än du kan hålla! Man kan säga att mervärdet är allt, utom själva erbjudandet (att äta, sova, lära sig om yoga) eller produkten (honung, kläder), som tillför det lilla extra som får kunden att må bra. Att som företag arbeta med wellbeing och ta ett ökat hållbarhetsansvar i sin verksamhet är också ett sätt att ge kunder och gäster ett ökat mervärde, dvs genom att de investera sina pengar hos dig, gör deras pengar gott och skapar nytta. Wellbeing skapa även mervärde för leverantörer, medarbetare och samhället vi verkar i. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Skapa mervärde
 • Ha ett personligt välkomstkort på rummet.
 • Erbjud kuponger som dina gäster kan använda i din restaurang eller hos andra företag som du samverkar med.
 • Erbjud provsmakning av lokala delikatesser eller guidning i närområdet.
 • Erbjud gästens favoritrum eller en kostnadsfri uppgradering av rummet.
 • Dekorera så att gästen får uppleva allt det vackra varje årstid – färska blommor, pumpor, rönnbär, grankvistar och kottar (kom ihåg att be markägaren om lov och ta hänsyn till allemansrätten).
 • Uppmärksamma kunden även när den inte just gjort ett köp eller precis varit hos dig. Skicka blommor eller ett kort till dina bästa kunder med en hälsning där du berättar vad de betyder för dig. Uppmärksamma dem på födelsedagen, med ett mejl eller kort. Ge ut ett nyhetsbrev där du ger tips och råd kring ditt expertisområde.
 • Bjud in gästerna att få veta mer om din verksamhet – skapa en historia med storytelling.
 • Se alla dina kunder; barn, unga och unga vuxna, medelålders, äldre, personer speciella behov. Människor som reser i par, som familj eller som grupp, eller människor som reser själva. Fundera på vilka mervärden som är värdefulla för var och en. Tänk på att vara jämlik, jämställd och inkluderande.
 • Var intresserad och få kunden att känna sig sedd genom att minnas vad kunden säger till nästa gång ni ses, även det som inte är direkt relaterat till ditt arbete. Har du svårt at komma ihåg är ett tips att skriva ned stödord.
 • Informera dina kunder om vad ett wellbeing-företag gör för gott. Hur du på bästa sätt förvaltar deras pengar genom att stötta det lokala näringslivet, genom att handla hållbara produkter och livsmedel som bidrar till ökad biologisk mångfald och minskad miljöpåverkan och hur du tar ett har ett fokus på välmående för alla de människor som påverkas av eller är delaktig i din verksamhet.
 • Lyssna på dina kunder om de kommer med tips och återkoppla vad som hände sen. Visa att du bryr dig om deras erfarenheter, åsikter och vill möta deras behov.
 • Lyssna på dina kunder om de kommer med klagomål och hjälp till att lösa problem snabbt. Visa att du bryr dig om deras åsikter och vill möta deras behov.
 • Erbjud aktivitetskort som gästerna kan använda själva men tipsa samtidigt om lokala aktörer som erbjuder tjänsten eller aktiviteten.

Erbjud trygghet och säkerhet

Trygghet handlar om att dina gäster på olika sätt ska känna sig säkra i lokalen och inte skadas av varor och tjänster som du erbjuder. Gästerna ska var trygga med att dina varor ska vara säkra under hela sin livslängd och ge en betryggande skyddsnivå för dem. Som wellbeingföretag måste löpande inventera risker som kan föreligga och hur du ska hantera om någon blir skadad eller sjuk. I och omkring din anläggning och om och på dina produkter måste var tydlig och transparant, så att dina gäster ser om de kan vistas i din lokal, delta på dina aktiviteter eller äta din mat utan att behöva oroa sig över hur det ska gå. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.

Öka din säkerhet och skapa trygghet
 • Erbjud take away för upphämtning, utlämning eller utkörning för gäster som är i riskgrupper.
 • Ha tydlig information på rummet om säkerhetsföreskrifter.
 • Ha tydlig information om ingredienserna i din mat och lyft särskilt fram allergiframkallande ingredienser (allergener) så som mjölk – laktos, mjölkprotein, ägg, mjölsorter, gluten, nötter, histaminer.
 • Lyft även ingredienser som kan vara utmanande för personer med olika intoleranser, exempelvis IBS.
 • Ha tydlig och lättförståelig information om ingredienserna i dina produkter via innehållsförteckningen och din hemsida så att dina kunder på förhand vet vad de kan förvänta sig. På så sätt behöver kunden inte oroa sig för ingredienserna i din mat/i dina produkter. Erbjud viktig information på flera språk.
 • Låt gästen i förväg meddela allergier och överkänslighet eller annat som är viktig för dig att veta.
 • Ha tydlig information om andra allergener som kan förekomma, exempelvis om dofter eller material.
 • Fundera på vad som kan oro och skapa rädsla, osäkerhet för dina gäster och sedan ta fram olika lösningar och informationskit.
 • Ha säkerhetsinformation i fickformat som gästerna kan ha med sig ut på aktiviteterna.
 • Erbjud små väskor med första hjälpen som gästen kan ta med sig på aktiviteter.
 • Informera deltagaren så att den både kan förstå och bedöma riskerna med aktiviteten, men även skydda sig mot riskerna.
 • Ta hänsyn till olika deltagares allmänna färdigheter och beteenden och till särskilt utsatta konsumentgrupper som barn, äldre, gravida eller personer med hjärtbesvär och liknande.
 • Se till att personalen har tillräcklig kompetens.
 • Minska personskadorna vid olyckor genom att ha bra räddningsrutiner och räddningsutrustning tillgänglig. Genomför gärna övningar med personalen.
 • Identifiera risker i din verksamhet löpande.
 • Ha god städning och hygien och erbjud goda möjligheter för gästerna att tvätta händerna, komplettera med handsprit om det behövs. Alla med sjukdomssymptom stannar hemma.
 • Ha ett aktivt brandskyddsarbete med tydlig information om utrymning och säkerhets- och brandsläckningsutrustning. Ha beredskap och se till att vara väl rustad för första hjälpen och ha information på flera språk om larmnummer. Ha rätt information på rätt plats .

 

 

 

 

 

 


Näringsrik och hälsosam kost  

Alla har rätt till näringsrik och hälsosamkost på lika villkor. Som ansvarig för dina gästers kost, när de äter hos dig, är det viktigt att du och dina anställda har den kunskap som behövs för att alla rätter ska vara fullgoda måltider som bidrar till ökat välbefinnande. Dagens hälsosamma och medvetna konsumtionstrender, gör också att allt fler kunder tänker på utbudets produkter och verksamheternas filosofi. Många gäster föredrar idag rätter som är veganska, ekologiska, hemlagade och tillagade med närproducerade ingredienser. Genom att efterfråga med större variation bidrar du till ökad biodiversitet inom jordbruket 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.

Näringsrik och hälsosam kost
 • Lär dig mer om skillnader om näringsrik, energirik, näringstäta och energitäta produkter och utbilda din personal.
 • Ta vara på Livsmedelsverkets information och goda råd om näringsämnen: Kostråd för vegansk mat
 • Komponera dina menyer utifrån näringstäta produkter och skapa balanserade maträtter som kan vara så väl veganska eller vegetariska.
 • Erbjud produkter som är naturligt sötade, lufttorkade och naturella.
 • Byt animaliska produkter till likvärdiga växtbaserade alternativ i både förrätter, huvudrätter och efterrätter.
 • Särskilj inte rätterna som specialkost utan tänk att alla ska kunna äta din mat, ha ett jämlikt och inkluderande perspektiv.

Det ska vara enkel att välja god mat som ger lagom med energi och mycket näring hos dig!

 

Visste du att?

 • Näringstät mat innehåller vitaminer, mineraler, kolhydrater av bra kvalitet med ett naturligt fiberinnehåll, magert protein och hälsosamma fetter.
 • Vegansk mat är mat som är växtbaserad, det vill säga mat som kommer från växtriket utan ingredienser från djurriket. Vegansk mat innehåller alltså varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung. Många undviker även gelatin som utvinns ur bindväven hos djur.
 • När du komponerar växtbaserade rätter är det bland annat viktigt att hålla koll på vitamin B12, D-vitamin, riboflavin, kalcium, zink, järn, selen, jod, protein samt omega 3-fetter.
Hjälp din gäster att äta ren mat
 • Laga all mat från grunden.
 • Välj ekologiska råvaror och ingredienser.
 • Basera dina maträtter på naturliga, naturligt sötade och rena produkter.
 • Byt ut friterat mot ugnsrostat eller lufttorkat.
 • Byt ut alla onödiga tillsatser – lär dig läsa och förstå innehållsförteckningar.
 • Byt ut produkter med transfetter.
 • Köp från leverantörer du litar på.
 • Köp produkter som är hållbarhetscertifierade med en tydlig innehållsförteckning.
 • Undvik plast.
 • Märk dina produkter i enlighet med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. Alla konstgjorda tillsatser bör tydligt anges på produktetiketten eller på informationsblad. Var tydlig med att kommunicera ingredienser som är av betydelse för olika kulturer.

Ta vara på Livsmedelsverkets information och goda råd, lär dig mer om lagstiftningen, mat, livsmedelshantering och produktion: Livsmedelsverket.se

Nästa :