Slide Image

#HomeofWellbeing

En wellbeingvärd är medveten, vänlig, omtänksam, ärlig och glädjerik. Wellbeingturism är en hållbar turism som skapar harmoni och balans för sinne, kropp och själ.

Om du delar våra värderingar för wellbeing kan du bli ett Home of Wellbeing. Om du är en restaurang, ett hotell, ett spa, ett gym eller någon annan verksamhet och visar stor hänsyn till miljön, jobbar för ett blomstrande lokalsamhälle och tänker på hur du kan bidra till andras välbefinnande – så är du en del av vårt gemensamma varumärke. Då kan även DU bli till ett Home of Wellbeing. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Wellbeingvärdar och företag

Wellbeingföretag har som mål att bedriva sina aktiviteter i harmoni med omvärlden. De är öppna, ärliga och medvetna om hur deras aktiviteter påverkar samhället och miljön. De är engagerade i sitt lokalsamhälle och har kunskap i de viktigaste lokala frågorna. Ett wellbeingföretag värnar om lokalbefolkningens, sin personals och sina gästers välbefinnande och tar hänsyn till traditioner och naturarv. Ett wellbeingföretag spider gärna sin kunskap till fler och möter andra med vänlighet och glädje. 

Lär dig mer – börja din resa

Läs våra handböcker, titta på våra filmer och ta del av goda tips eller finn ny inspiration i våra kunskapskort för att utveckla ditt företag och dina kunskaper inom hållbarhet och wellbeing. Bygg upp nya färdigheter och ta fram innovationer, gör långsiktiga förändringar, eller bara små justeringar och förbättringar!

Vikten av att dela kunskaper – kollektivt lärande och gemensam kunskap

Samverka och bygg upp gemensamma kunskaper. En blomstrande och hållbar besöksnäring handlar om att växa tillsammans medan du delar med dig- och lär du dig av andras kunskaper. Var öppen och dela dina kunskaper och erfarenheter i sociala medier, inom ditt lokala nätverk, mellan dina leverantörer, till dina gäster och dina anställda eller kollegor.

Nätverka med medvetna och omtänksamma aktörer

Wellbeingturism är ett nätverk för dig som har hållbarhet, välbefinnande och naturen som affärsidé eller som utvecklingsområde. I satsningen erbjuds både en nationell mötesplats samt ett internationellt nätverk, Wellbeing International (WI). Det är ett kluster med aktörer, både företag och destinationsutvecklare, runtom södra Östersjön från bland annat Tyskland, Danmark, Polen och Litauen. Det regionala nätverket, som idag har sitt huvudsäte i Kalmar län samlas för närvarande digitalt i Facebook-gruppen Mötesplatsen för wellbeingföretag. Det formella nätverket är under uppstart och beräknas bli klart under 2023-2024. Du som är intresserad av att veta mer, vill utvecklas i linje med wellbeing eller jobbat med konceptet lokal/regionalt är välkommen ta kontakt.

Download your Wellbeing information

Request a digital copy of wellbeing material.

Go to downloads

Introduktion till Wellbeingturism

Syftet med denna del är att introducera dig till wellbeingturism utifrån ett företagsperspektiv; vad wellbeingturism är och varför det är viktigt.

Läs mer

Hur du skapar wellbeingturism

Denna handbok är till för dig som är verksam inom besöksnäringen eller inom ett annat turismrelaterat företag och vill utvecklas i linje med wellbeingturism.

Läs mer

Varumärkesbyggnad inom wellbeingturism

Denna handbok ska inspirera dig till att utveckla ditt varumärke i linje med dina wellbeingerbjudanden, du bjuds även in att bli en del av varumärket Home of Wellbeing i södra Östersjöregionen.

Läs mer

Hur du marknadsför dig som ett Wellbeingföretag

I denna handbok hittar förslag och tips på hur du kan marknadsföra dina wellbeingtjänster och produkter.

Läs mer

Blomstra med Wellbeingturism

Prenumerera på Wellbeing Internationals nyhetsbrev och få nyheter, tips och inspiration om hur du kan utvecklas i linje med wellbeing.


    Vi kommer inte att använda din mejladress någon annanstans.

    Vi vill gärna ha dig ombord

    Nyfiken på att erbjuda wellbeing? Upptäck vilka möjligheter som öppnas upp för dig och din verksamhet. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar och hälsosam turism. Lär dig mer om hur du gör!