Tips på hur du utvecklar ditt företag

Börja din resa för att bli ett Home Of Wellbeing. Steg för steg hjälper vi dig att stärka och utveckla din verksamhet. Med intentionen om att göra gott kommer du att bidra till dina gästers, din personals, ditt eget och omvärldens välbefinnande utan en negativ miljöpåverkan.


En hållbar arbetsplats

Lika behandling, jämställdhet, jämlikhet och inkludering

Ett wellbeingföretag agerar alltid utifrån att alla människor är lika mycket värda och att alla ska kunna leva ett bra liv. På en jämställd arbetsplats med en bred mångfald finns det mycket större förutsättningar för att personalen ska må bättre. När människor med olika ålder, bakgrund, kön, utbildning, språk, bostadsadress och ekonomiska möjligheter blandas kan större acceptans och medmänsklighet bli grunden för era gemensamma värderingar.  

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en strategi, sätt mål och ha en plan.
 • Ha en tydlig värdegrund som du arbetar efter.
 • Ha en plan för hur ni ska skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
 • Ha en plan för kompetensutveckling – erbjud introduktion, internutbildningar, utbildningar via annan aktör anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna så alla kan genomföra dem.
 • Kommunicera detta till din personal.
Värna om din personal

Du kan värna om din personal genom att:

 • Ha en plan för hur du ska behandla alla anställda på ett jämlikt, jämställt och inkluderande sätt. Det innebär att du behandlar alla lika oavsett etnicitet, kön, genus, social status, funktionsvariation, religion eller något annat, så att de kan samarbeta, lösa utmaningar, känna sig trygga och omhändertagna.
 • Uppmana alla att visa respekt för varandras olikheter.
 • Hjälpa personalen att lösa vardagsutmaningar.
 • Ge stöd vid personliga problem.
 • Ha en rättvis lönesättning. Du ska minimum följa lagar och branschnormer så du säkerställer lika lön för lika arbete – baserat på kompetens och personliga kvalifikationer, oavsett kön, genus och etnicitet.
 • Undvika obalans i höjd mellan människor och det arbete de utför eller andra problem som gör samarbetet mer utmanande.

Samspel och samarbete 

På en arbetsplats är det viktigt att alla ges möjlighet att bidra, att alla får samma möjligheter, har samma skyldigheter och uppskattas för sina insatser och för vilka de är. Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för hur det ska gå för dig och din verksamhet och hur du uppfattas av dina kunder och gäster. Wellbeingföretag har verksamheter som går ut på att till exempel möta, inspirera, aktivera och ta hand om människor. Det ställer därför särskilda krav på hur din personal samarbetar med varandra och interagerar med gästerna. Arbetsmiljö och service blir bättre av god stämning och bra samspel.  Genom att skapa förutsättningar för att ta vara på den kraften hos din medarbetarna kan ni skapa en kreativ och positiv arbetsplats där alla jobbar mot samma mål.  

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.
Öka samarbetet och skapa en vi-känsla
 • Ha en positiv inställning!
 • Ha en tydlig värdegrund som ni arbetar efter.
 • Bjud in medarbetarna i utveckling, förändring och beslutsfattandet.
 • Ha gemensamt ansvar för kundnöjdhet.
 • Coacha och stötta dina anställda.
 • Ge frihet och ansvar till dina medarbetare.
 • Utbilda och informera de anställda så de känner sig trygga och utvecklas.

Nästa :