Tips på hur du utvecklar ditt företag

Som wellbeingföretag är du engagerad i ditt lokalsamhälle och har kunskaper i de viktigaste lokala frågorna. Du är samarbetar med lokala aktörer som exempelvis andra företag, föreningar, lokala turistbyråer på ett icke kommersiellt sätt, och sammanlänkar dina gäster med andra lokala företag och aktiviteter. Du sprider gärna din kunskap för att bidra till ett livskraftigt och blomstrande samhälle.


Låt din verksamhet bidra med utveckling för andra

Lovisa Wendt , Fiddekulla Trädgård
Att främja erbjudanden under lågsäsong kan bidra till ekonomisk tillväxt och fler jobb

En förlängd säsong kan skapa nytta för andra lokalt/samhället, nyttan kan bli ännu större med nya samarbeten. En förlängd säsong kan tillexempel ge nya arbetstillfällen eller ge personal möjlighet till en året-runt-anställning. Att öppna under större delen av året ger ett nytt och ökat kundunderlag, kostnadsoptimering och möjlighet för dina besökare att uppleva olika årstider. Att kunna behålla personal året runt ökar dess erfarenhet och kompetens och en bättre relation till dina kunder.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi, sätt mål och ha en plan.

Förläng din säsong
 • Förläng säsongen och skapa möjligheter för fler.
 • Skapa erbjudanden under olika årstider, baserat på det lokala och/eller regionala utbudet. Exempelvis primörprovning, sensommarfest, skördefest, ljusfest, vinterbad, mörkervandringar, reflexorientering
 • Låt  dina erbjudanden och priser förändras under året för att skapa längre säsonger/öppettider över året.
 • Utforma prissättningen för att vara attraktiv under för- och lågsäsong.
 • Samarbeta med andra för att skapa nya erbjudanden, utveckla upplevelser och paket tillsammans.

Lovisa Wendt, Fiddekulla Trädgård
Genomför hållbara, närproducerade inköp

En viktig förutsättning för ett välmående samhälle är att stötta lokala företag, vilka är viktiga mötesplatser och arbetsgivare. Både din verksamhet och ditt samhälle vinner på att du handlar varor och tjänster lokalt. Dina val kan innebära att pengarna stannar i regionen, bidra till en levande ort, fler arbetstillfällen, mer pengar till vård, skola och omsorg, minskade transporterna och miljöpåverkan. Du och övriga lokala verksamheter och butikerna gör orten attraktiv och med en levande bygd blir ni mer intressanta för turister.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar. Har du ett eller flera fokusområden?
Förbättra ditt lokala stöd
 • Upphandla tjänster som städning, tvätt, mat med mera från lokala företag.
 • Servera främst mat och dryck från egen tillverkning och med egna råvaror.
 • Anpassa dina erbjudanden till både lokala och regionala förutsättningar och produkter samt till de råvaror som är i säsong.
 • Bidra med tillväxt och utveckling av lokala leverantörer genom samarbete.
 • Skapa nätverk för att öka samarbeten.
 • Främja lokalt entreprenörskap.
 • Utveckla det lokala utbudet av varor och tjänster.
 • Utveckla lokala försörjningsmöjligheter.
 • Bli en lojal lokal kund.
 • Utveckla system för att få pengarna att röra sig lokalt i så stor utsträckning som möjligt.
 • Våga byta maträtter eller ingredienser som vanligtvis innehåller utländska produkter. Exempelvis ris – vete/havre, nakenhavre, nötter – nationellt producerade frön/nötter, köttprodukter – lokala- regional och nationella baljväxter.

Använd råvaror som är näringsrika, färska och närproducerade och lyft din meny till nya spännande nivåer!


Genomför hållbara, sociala upphandlingar och inköp

Som wellbeing företag väljer du första hand närproducerade material och produkter. Men ibland kan det behövas inköp från utvecklingsländer. Socialt ansvar innefattar både omtanke för människor lokalt, regionalt och nationellt så väl som handel med andra länder. Genom att ta ett socialt ansvar ställer du krav på arbetsvillkor, arbetsmiljö, lika rättigheter med mera.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar.
 • Har du ett eller flera fokusområden för ansvarsfulla upphandlingar och inköp?
 • Genomför en inköpsrevision, fundera över hur dina inköpsbeslut kommer att påverka livet för producenter i utvecklingsländer och hur dina beslut också är ett exempel för andra.
 • Tag fram uppförandekod (code of conduct).
 • Vem vill du samarbeta med?
 • Du kanske vill utveckla en egen uppförandekod som dina partners bör skriva under?
 • Det innebär att du definierar att du förväntar dig att leverantörer och deras underleverantörer ska agera lagligt och utföra sina aktiviteter på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att minst uppfylla förväntningarna som anges i din uppförandekod för upphandling och inköp.
 • Gör en lista över alla saker du brukar köpa, se över vad du kan ta bort och vad du kan ändra. Tänk på hur många av dina inköp som är gjorda av gammal vana, istället för verkligt behov.
 • Planera dina inköp och köp bara det du verkligen behöver
 • Tag reda på vilka certifieringar det finns för socialt ansvar och rättvis handel, bestäm vad som är viktigt för dig och ta ett steg i taget.
Bidra till rättvis handel
 • Kommunicera din medvetenhet om rättvis handel till dina gäster och anställda.
 • Välj certifierade varor och produkter, exempelvis Fair Trade för produkter som:
  • Kakao, choklad, socker, kaffe, te, juice.
  • Bananer och andra frukter, ris, quinoa
  • Kryddor och örter, nötter och fröer.
  • Blommor och andra växter.
  • Trä, textilier, bomull, metaller och smycken.
  • Kläder, ytterkläder, arbetskläder, skor, med mera.
  • Skönhets- och hudvårdsprodukter.

Utveckla företag och invånare

Lokalbefolkningen, lokala företag och andra aktörer är inte alltid fullt medvetna om vad deras närmiljöer eller lokala företag har att erbjuda dem eller andra turister. Det kan bero på den marknadsföringen som företag och kommuner/destinationer genomför främst riktas till turisterna och inte till lokalbefolkningen. Det kan vara en orsak till att de kan sakna kunskap och kännedom och därmed inte kan vara med och marknadsföra sin egen hembygd. Lokala företag och andra aktörer kan också vara med att skapa meningsfull fritid, arbetstillfällen och kompetensutveckling för lokalbefolkningen.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Bidra till den lokala utvecklingen
 • Sprid kunskap om välbefinnande (wellbeing)
 • Rikta marknadsföring om ditt företag till lokalsamhället
 • Gör informationsinsatser om natur- och kulturmiljö till de som bor på orten.
 • Anställ personal från trakten.
 • Starta nätverk och inspirationskvällar, utbyt kunskap, skapa lokalt engagemang dela med dig av den kunskap du och din personal besitter så att andra kan utvecklas med din hjälp.
 • Dela den kunskap du och din personal besitter så att andra kan utvecklas med hjälp av er. Dela med er utan kostnad via exempelvis studiebesök, prao/praktik, föreläsningar, studiecirklar, utbildning med mera.
 • Donera till människor i utsatta situationer eller till organisationer som arbetar med detta.
 • Donera eller investera en del av din omsättning i din region och delta i lokala samhällsaktiviteter.
 • Samarbeta, samverka, samskapa, skydda och utveckla företag, boende och omgivning.
 • Nätverka och skapa positiva relationer. Bjud in dina grannar och låt dem lära känna din verksamhet.

Samarbeta med flera

För att lyckas bli ett starkt besöksmål och bli synlig i fler sammanhang gäller det att samarbeta och samverka med varandra. Ni behöver arbeta tillsammans för att bli starkare och skapa besöksanledningar till er ort. Att samarbeta är också roligt och inspirerande! Genom att utveckla din verksamhet tillsammans med någon annan får du energi och kan hitta nya kreativa lösningar. För dig som småföretagare kan ett samarbete också vara viktigt då det kan vara ett sätt att spara tid, pengar, och resurser och att överleva en allt tuffare konkurrens.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp den regelbundet.

Samarbeta med andra
 • Sprid kunskap om välbefinnande (wellbeing).
 • Utbilda din personal till lokala ambassadörer.
 • Ge dina anställda arbetstid för ideella uppdrag.
 • Informera om hållbara besöksmål sevärdheter och aktiviteter i närområdet.
 • Tag hänsyn till att bevara natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Det finns inte alltid skyltar och informationsmaterial.
 • Tag hänsyn till olika förhållanden som kan påverka naturen, marken och djuren, markägare över hela året. Det kan vara väderförhållanden, ökat besökstryckt, jakt, brunst- och parningssäsong, häckningsperioder eller tider då djuren behöver få vara ostörda då de fått ungar.
 • Lär dig mer om allemansrätten och informera gäster och invånare när du lyfter besöksmål i naturen.
 • Samskapa erbjudanden och samarbeta med lokala aktörer.
 • Nyttja varandras anläggningar och lokaler och dela mer er till föreningar och kommunen.
 • Dela på logistik och transporter.
 • Använda lokala tjänster och leverantörer när det är möjligt.
 • Skapa gemensamma marknadsföringsinsatser och kampanjer, informera dina gäster om det andra lokala aktörer erbjuder.
 • Bjud in till att nätverka och få igång utbyten av tjänster och erbjudanden som går i linje med wellbeing.
 • Ni kan dels ha nätverk med företag med samma nisch mat, restaurang, café med mera, men underskatta inte oväntade möten och samverkan med helt nya aktörer!

Ottenby
Utveckla och bevara natur- och kulturarv

Vårt kulturarv är en viktig källa för kunskap, bildning och upplevelser. Genom att relatera till spåren som format vårt samhälle skapar vi perspektiv och sammanhang på vilka vi är och det samhälle vi lever i. Inom hela EU uppmärksammas nu den potential kulturarvet har för att skapa ökad förståelse mellan människor. skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Sveriges kulturarv är också en del av det globala kulturarvet. I Sverige har Unesco utsett 15 världsarv som vi åtagit oss att för all framtid förvalta och förmedla, liksom sju arkiv och dokument listade som världsminnen. Ett naturarv kan vittna om ett viktigt skede i jordens utveckling eller åskådliggöra en pågående ekologisk eller biologisk förändringsprocess. Det kan även vara en livsmiljö för hotade djurarter eller ett exceptionellt vackert landskap.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Utveckla och bevara natur- och kulturarv
 • Lär dig mer om kulturarvet på din ort.
 • Lokalisera aktiviteter och genomför guidade visningar av kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och andra lämningar.
 • Berätta historier (jobba med storytelling) om inträffade händelser, kända eller intressanta personer och traditioner från din ort eller region.
 • Arrangera utflykter; turer, bussturer, cykelturer, ridning eller varför inte en picknick.
 • Bjud in intressanta föreläsare eller skapa en berättarkväll som alla kan ta del av – kom ihåg att vara jämlik, jämställd och inkluderande. Tänk på tillgängligheten.
 • Inred med kulturarvstextilier och hantverk och använd traditionella färger, bevara mattraditioner.
 • Samarbeta med andra, till exempel hantverkare som har traditionella hantverkskunnande, använd kulturmiljöplaner – hör med din kommun eller ett länsmuseum dyl.
 • Ha en hållbar produktion med ekologiska livsmedel och hållbara material.
 • Odla egna- eller köp lokalodlade kulturväxter och spannmål.
 • Sälj dina produkter på lokala marknader, REKO-ringar eller skördefester.
 • Bjud in dina kunder att håll “Öppet hus” eller varför inte “Öppen trädgård”.
 • Dela den kunskap du och din personal besitter så att andra kan utvecklas med din hjälp. Om du kan, dela det gratis via studiebesök, praktik, föreläsningar, studiecirklar, utbildning med mera.
 • Bevara gamla stamraser (ur-raser), de är en del av ditt kulturarv och den nationella djurhållningen.
  • Många lantrasraser, gamla stamraser, är lokalt anpassade, resistenta mot sjukdomar och har goda föräldraegenskaper och lämpar sig för ekologisk hållning/produktion.
 • Kom ihåg barnen och ungdomarna som besöker dig – arrangera gärna ett speciellt evenemang eller speciella programpunkter för dem.
 • Tänk på att vara inkluderande, tillgänglig, öppen, jämställd och jämlik i dina erbjudanden, aktiviteter och evenemang när du lyfter vårt natur-och kulturarv.
 • Oavsett verksamhet kan du bidra till att uppmärksamma kultur- och naturarvet genom att donera eller investera en del av din omsättning i din region och delta i lokala samhällsaktiviteter.
 • Utbilda dig till natur- eller kulturguide eller anlita med lokala natur- eller landskapsguider.

Sara Ängfors – KRAV
Ge trovärdig och genuin produktinformation

Certifiering kommer från det latinska ordet certi´fico – “bekräfta”. En certifiering är en typ av certifikat eller bevis på att en viss grad av förtroende har givits till en produkt. För att upprätthålla balansen mellan sinne, kropp och själ är det av yttersta vikt att använda certifierade, beprövade och på liknande sätt, verifierade ekologiska ingredienser och undvika skadliga ämnen. En certifiering är en viktig del i arbetet med att skapa trygghet och öka säkerhet. Med ett produktcertifikat intygar du att din produkt håller utlovad kvalitet enligt certifieringen Det är en kvalitetsstämpel och konkurrensfördel som även är värdefull i din marknadsföring.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp den regelbundet.

Olika certifieringar för olika områden

Vad innebär en märkning eller certifiering för dig? Botanisera dig bland alla olika verktyg som kan hjälpa dig i din produkt och verksamhetsutveckling. Lär dig mer om standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster.

Hållbar & säker mat
Nedan listar vi några exempel på märkningar. Det finns många fler än dem vi lyfter här, bland annat för livsmedel, produktion, miljö, kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och för förebyggande av mutor i form av standarder, certifieringar och märkningar av både varor och tjänster och uppföljningssystem.

 • Svenskmärkning
  Svenskmärkning erbjuder tre frivilla ursprungsmärkningar: Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, som alla gör det enkelt att välja svenska livsmedel och svenskodlade växter. Läs mer om Svenskmärkning
 • KRAV
  KRAVs regler bygger på att all produktion ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar genom att säkerställa: god djurvälfärd, socialt ansvar, minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald, inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, resurseffektiva och miljövänliga förpackningar. Läs mer om KRAV
 • Sigill Kvalitetssystem
  Sigill Kvalitetssystem utvecklar och förvaltar IP-standarden, den ledande svenska oberoende standarden för certifiering av mat och blommor som kontrolleras av tredje part (certifieringsorgan genomför kontroller och utfärdar certifikaten). IP-standarden finns för livsmedel, arbetsvillkor, klimatcertifiering, naturbeteskött. Läs mer om Sigill Kvalitetssystem
 • EU-Ekologiskt
  Med EU-Ekologisk certifiering får företag märka sina ekologiska produkter med det gröna EU-lövet. EU-ekologiskt är i jämförelse med andra certifieringar, inte en privat standard utan bygger på EU-lagstiftning kring produktion, märkning och import från tredje land. Det är Jordbruksverket och Livsmedelsverket som är de ansvariga myndigheterna bakom certifieringen. Läs mer om EU-ekologisk certifiering
 • FSSC 22000
 • FSSC 22000 är en privat standard med fokus på livsmedelssäkerhet, godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Den kan användas av företag inom olika kategorier såsom tillverkning, förpackningstillverkning, djurhållning och foderproduktion, transport och lager, catering samt detaljhandel och grossist. FSSC 22000 är ingen varumärkning utan snarare en certifiering av hur företaget styr och dokumenterar sitt arbete kring livsmedelssäkerhet. Läs mer om FSSC 22000 certifieringen
 • BRC Global Standard Food Safety
  BRC Food Safety är också en privat standard med fokus på livsmedelssäkerhet, godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Kontroll och certifieringen görs av ackrediterat certifieringsorgan och kan användas av företag som arbetar med produktion, bearbetning och förpackning av sammansatta produkter, råvaror och ingredienser, frukt och grönsaker och/eller djurfoder.En certifiering enligt BRC Food Safety inkluderar företagets lokaler, ledningssystem, processer och produkter, och ska fungera som stöd för livsmedelsproducenter att producera säker mat, hantera produktkvalitet och möta kundkrav. Läs mer om BRC Global Standard Food Safety

Fler standarder och märkningar
Andra hållbarhetsmärkningar som du kan använda som verktyg i ditt hållbarhetsarbete är: Svanen, Bra miljöval, Naturens bästa, Key, Hotelstars Union hotellklassificering/Svensk hotellklassificering, Miljömärkt Event, Svensk Miljöevent, Svensk Campingstandard, Svensk Miljöbas, Svenska Möten, Green Globe Certification, Green growth 2050, FR2000, Global Reporting Initiative, ISO: 14001, 20121, 9001, 26000.

Utöver dessa finns även verktyg som kan användas av destinationer. Läs mer om hållbarhetsmärkningarna på Tillväxtverket.

Ansök om certifiering

Det finns många olika certifieringar. Förbered dig genom att och skaffa kunskap, se över relevanta kriterier för den produkt eller tjänst du vill certifiera eller om du vill certifiera din verksamhet, anläggning eller något annat. Ta hjälp och samarbeta med andra, undersök hur andra har jobbat med certifieringen.

 

Certifieringsprocessen

 • Fyll i dokumentationen inklusive beskrivningar av produkten/verksamheten.
 • Testa produkten och gör nödvändiga förbättringar och justeringar.
 • Ansöka om certifiering.
 • Efter godkänd besiktning och certifiering kan du marknadsföra dig själv och dina produkter, utbilda dina anställda och dina kunder om vad certifiering innebär.

Vikten av att vara öppen, genuin och trovärdig i din marknadsföring

Ett wellbeingföretag ska vara transparant och ärlig i sin kommunikation. Även informationen på produkterna måste återspegla dess innehåll och ursprung, genom det bidra du till att bevara eller utveckla det lokala natur-och kulturarvet, samt bidrar till en levande och hållbar landsbygd.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp den regelbundet.

Skapa genuin och ärlig marknadsföring
 • Använd foton på människor och natur i din närhet.
 • Använd ett bildspråk baserat på traditionella mönster och tryck.
 • Använd uttryck och beskrivningar som alla förstår.
 • Samverka med andra för att säkra att alla delar till dina produkter har ett lokalt eller närproducerat ursprung.
  Samverka med andra för att säkra att hållbart producerade material eller råvaror används.
 • Anordna natur- och kulturhistoriska aktiviteter tillsammans med samhällsföreningar och lokala natur- och landskapsguider.
  Utveckla dina produkter med anknytning till lokala traditioner, seder och bruk.
 • Använd eller hämta inspiration från traditionella recept eller traditionsenligt mathantverk.
 • Berätta om traditioner, seder och historiska händelser, exempelvis genom storytelling.

Nästa :