Tips på hur du utvecklar ditt företag

Börja din resa för att bli ett Home Of Wellbeing. Steg för steg hjälper vi dig att utvecklas. Att driva ett företag på ett helhetligt hållbart sätt innebär att du är medveten och uppmärksam. Du lägger märke till vad som händer omkring dig, du förstår hur handlingar hänger ihop och hur de kan leda till olika konsekvenser. Medvetenhet är avgörande för att du kunna skapa välbefinnande för dig själv och andra.


Att bedriva verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan

Avfallsminimering

Den växande mängden avfall som produceras i det moderna samhället har en enorm inverkan på miljön. Många av de material som kasseras i avfallet kan finnas kvar och påverka miljön från hundratals till tusentals år. Förekomsten av skadligt avfall i den naturliga miljön kan orsaka betydande effekter på växter, djur och människor. Det mest effektiva sättet att minska avfallet är att inte skapa det i första hand. Att minska avfallet kan minska din miljöpåverkan men det kan också ha en positiv inverkan på din ekonomi samt en positiv social inverkan genom att skapa fler jobb för människor i industrier utvecklade för att återvinna varor. Genom att bara köpa det du verkligen behöver eller återanvända föremål kan du också spara pengar genom korrekt avfallskännedom.

Genom att öka medvetenheten inom din organisation kan du på ett effektivt uppmuntra till avfallsförebyggande, återanvändning och bidra till en beteendeförändring när det kommer till att återvinna.

Att tänka på: Köp endast det du verkligen behöver, det du inte handlat kan du inte heller slänga.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Gör en policy och en strategi för avfallshantering.
 • Gör en handlingsplan för att minimera uppkomsten av avfall – analysera din avfallsproduktion (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra.
 • Genomför en avfallsrevision – var medveten om din nuvarande situation så att du kan vidta rätt åtgärder. Ta en promenad runt dina lokaler och notera mängden och direkta kostnader för eventuellt avfall som du kan se.
Minska uppkomsten av avfall
 • Handla smart och medvetet. Köp endast det du verkligen behöver, det du inte handlar behöver du inte heller slänga. Det är en avgörande del i att minska uppkomsten av avfall.
 • Genomför en avfallsrevision – var medveten om din nuvarande situation så att du kan vidta rätt åtgärder. Ta en promenad runt dina lokaler och notera mängden och direkta kostnader för eventuellt avfall som du kan se
 • Gör en handlingsplan för att minimera uppkomsten av avfall – analysera din avfallsproduktion (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra
 • Välj produkter och livsmedel utan förpackningsmaterial.
 • Förläng livslängden på olika förbrukningsvaror så som lakan och städmaterial genom att rengöra dem och tvätta dem på rätt sätt
 • Informera och utbilda gäster och personal. Skapa ett ”avfallsinitiativ” som uppmuntrar dem att bli mer medvetna om sin avfallsproduktion
 • Starta ett återvinningsprogram – sortera allt genererat avfall för återbruk, återvinning och energiutvinning
 • Reparera, återanvänd och hitta nya användningsområden för saker
Minska matsvinn
 • Undvik att servera mat på bufféer.
 • Erbjuder du ändå bufféer minska storleken på tallrikarna så tar gästerna mindre portioner per gång.
 • Inkludera överblivna råvaror och ingredienser i din mat på olika sätt.
 • Ta hand om överbliven tillagad mat, erbjud dina gäster eller personal att ta med eller köpa överbliven mat
 • Be dina gäster att ta med egna matlådor, vattenflaskor eller soppkärl.
Minska nedskräpning
 • Informera och uppmuntra dina gäster att alltid ha med en påse i bilen eller i cykelkorgen. Uppmana gästerna att ta med skräpet hem för att slänga det på rätt sätt vid ett senare tillfälle.
 • Sätt upp fler papperskorgar och se till att de är vind- och djursäkra.
 • Minska på engångsartiklar, erbjuda påfyllning av kaffe i termosmuggar.
 • Genomför städdagar, eller ”plogging-turer” och uppmuntra gäster och personal att delta i aktiviteterna.
Minska avfall från din produktion
 • Fokuserar på återvinning av dina egna produkter, kan du ta tillbaka dem om kunden inte vill ha dem längre, kan du sälja dem second hand.
 • Undvika onödigt men välja hållbara, smarta förpacknings- och skyddsmaterial till dina varor.
 • Använda material som kan återanvändas för display av dina varor
 • Uppmuntra kunden att ta med egna bärkassar, burkar, flaskor, termosar och förpackningar till de varor de vill köpa.
Minska engångsartiklar

Undvik engångsmaterial i verksamhetens alla delar så som

 • Plastfilm, uppläggningsfat.
 • Inplastade tofflor och badrockar.
 • Engångsbestick, tallrikar, glas, muggar och sugrör.
 • Engångsförpackningar för hud-, hår-, skönhetsprodukter, tandkräm, tandborstar.
 • Engångshandskar eller liknande. Exempelvis underlägg, skydd, dekoration, övriga förpackningar, pappersservetter eller handdukar.

Hållbar energianvändning

All energianvändning påverkar miljön via utsläpp av växthusgaser och annan luftförorening. Men, genom att använda förnybar energi och samtidigt minska vår energianvändning så att den förnybara energin räcker till alla, kan vi leva mer hållbart. Ren energi för el, uppvärmning och transport är nödvändig för att minska klimatpåverkan från ditt företag. Tänk på att den bästa energi är ”negawatten” – det vill säga den du effektiviserar bort och inte behöver.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Ta fram en policy och en strategi för din energihushållning. Vad betyder energieffektivitet och hållbar energi för dig?
 • Skapa en handlingsplan för att minska din energiförbrukning- gör en nulägesanalys och identifiera din förbrukning (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra.
 • Planerna för hållbara upphandlingar och köp, gör en handlingsplan och se till att välja energieffektivt vid köp av nytt eller byte.
 • Besikta din anläggning – var medveten om din nuvarande situation så att du kan vidta rätt åtgärder.
 • Gör en rundvandring i dina lokaler, både när det är öppet och stängt. Notera alla standbylägen, uppmärksamma onödig belysning, värmesystem som täcks av möbler etcetera.
 • En energimätare kan hjälpa dig att hålla koll på din förbrukning och ger dig möjligheten att övervaka energiförbrukningen för enskild utrustning eller maskiner.
 • Engagera dig i- och lär dig mer om hållbar, grön energi. Välj grön el från din elleverantör och/eller producera egen el genom att installera solpaneler.
 • En enkel åtgärd är att märka upp strömbrytare så att de inte slås på eller av, av misstag.
 • Ta fram en drift- och underhållsplan som beskriver vilka tekniska system som finns på din anläggning, beskriv hur de ska fungera och hur de ska underhållas. Guiden bör omfatta VVS- och styrsystem såsom uppvärmning, kylning (AC), ventilation, sanitära anläggningar, föreskrifter och tillsyn, gasol, tryckluft- och sprinklersystem. Drift- och underhållsplanen behöver inte inledningsvis inte vara så avancerad. Att skriva några rader om varje system är bättre än att inte ha någonting alls.

Energihushållning inom turistnäringen består av flera delar. Den inkluderar bland annat uppvärmning, kylning på sommaren, inom- och utomhusbelysning, ventilation, köksutrustning, terrassvärmare med mera.

Generella energibesparingstips
 • Se till att belysning, värme och liknande bara är på där det behövs när det behövs genom att använda timer eller rörelsedetektor.
 • Släck utomhusbelysningen under dagtid.
 • Installera energimätare för att hålla koll.
 • Undvik att lämna maskiner och elektronik på standby
 • Undvik att lämna bärbar elektronik som datorer eller mobiler på laddning i onödan.
 • Stäng av projektor, tv och dator i konferensanläggningar i pauser och efter avslut.
 • Underhåll, injustering dina apparater och system olika typer av reglersystem sparar energi när utrustning inte måste vara igång, kolla så att den funkar ibland.
 • Stoppa luftläckage. Inspektera, täta och täta fönster och dörrar för att undvika onödigt energislöseri.
 • Schemalägg rengöring av radiatorer och ventiler.
 • Informera och utbilda gäster och personal, det är en kostnadseffektiv åtgärd.
 • Ändra beteende, ofta gör vi saker vi inte tänker på som slösar med energi.
 • Informera och utbilda städpersonal hur man vädrar på ett bra- och effektivt sätt.
 • Installera och använd solavskärmning, som är en form av solskydd som kan användas för att optimera mängden solvärmelast och synligt ljus som släpps in i en byggnad.
 • Justera temperatur och installera glasskjutdörrar, ”rullgardiner” eller på annat sätt täcka kylar och frysar.
 • Använd väv i växthus, vilket är den enskilt största åtgärden för att minska energianvändningen i ett uppvärmt växthus. Längre tid med väv på morgonen och tidigare pådragning av väven under eftermiddagen innebär energibesparing.
Spara energi för värmeanläggningar
 • Du kan enkelt spara pengar på dina värme- och kylräkningar genom att återställa din termostat när det är lågsäsong, eller när olika rum eller delar av anläggningen inte används. Du kan också sänka temperaturen under natten. Du kan göra detta automatiskt utan att ge avkall på komforten genom att installera en automatisk eller programmerbar termostat.
 • Lufta dina radiatorer, det kan hjälpa dig att spara energi, ett av huvudproblemen med radiatorer är att luft ibland blir instängd inuti dem. När detta händer hindrar en luftbubbla flödet av varmvatten och stoppar det från att cirkulera. Det enda sättet att ta bort den luftbubblan är att lufta elementet/ kylaren och återställa vattenflödet inuti den.  Håll dörrar och fönster stängda när värme/kylsystemet är igång.
Spara energi på boendeanläggningar
 • Ta bort kylskåp -minibarer i hotellrummen, erbjud istället gästerna att handla kalla drycker i lobbyn eller tillhandahåll en gemensamt kylskåp.
 • Oönskade drag kan vara orsaken till att rummen känns kyligare än dina gäster gillar.
 • Uppmuntra gäster och personal att informera reception eller fastighetsskötare om något är trasigt i värme och kylsystemet eller om de märker att luft läcker genom dörrar och fönster.
 • Sätt upp enkel och lättförståelig information om hur värme- och kylanläggningen fungerar så gästen kan justera det istället för att öppna fönster.
 • Informera hur gästen kan vidta hållbara åtgärder genom att hantera värme och kyla korrekt.
 • Ändra gränser och begränsa justeringsmöjligheterna för temperaturkontrollen i rummen. Ändra den nedre gränsen till 18 grader. Ändra den övre gränsen till 23 grader.
 • Installera och använd timers eller rörelsedetektorer för belysning.
 • Byt till energieffektiv belysning.
 • Uppmana gäster att stänga av TV:n när de lämnar rummet (undvik viloläge/standby-läge). Använd en timer på TV:n så att den stängs av automatiskt efter en viss tid
 • Informera dina gäster om dina energibesparingsåtgärder för att medvetandegöra- och inspirera dem.
Spara energi i köket
 • Stäng av all utrustning som inte används.
 • Ställ in rätt temperatur på kylskåp och frysar, frosta av och rengör regelbundet.
 • Håll dörrar till kyl och frysskåp stängda så mycket som möjligt och öppna dem inte i onödan.
 • Förvara inte varm mat i kylrum.
 • Kör bara diskmaskinen när den är fulladdad, välj energisparprogram.
 • Stäng av spis och ugn cirka tio minuter eller mer innan du avslutar tillagningen för att nyttja restvärmen.
 • Laga flera rätter samtidigt.
 • Laga mat i mindre bitar.
 • Kika inte! Om du behöver kolla på en maträtt, använd istället ugnsfönstret. Varje gång ugnsluckan öppnas sänks temperaturen inuti med så mycket som 25 grader, vilket tvingar den att arbeta ännu hårdare (och använda mer energi) för att komma tillbaka till rätt tillagningstemperatur.
 • Dryckesautomater och liknande apparater som kyler drycker kan stängas av om de inte används. Att installera en timer är ett bra sätt att inte glömma dem.

Visste du att? Energikostnaderna för att värma vatten i en vattenkokare är ungefär hälften av energikostnaderna för att göra detsamma i en mikrovågsugn.


Hållbar vattenanvändning

Rent sötvatten är en naturresurs som är livsviktig och som vi bör hantera varsamt. Ett torrare klimat har gjort grundvattennivåerna att vissa delar av vårt vackra område runt om Södra östersjöområdet är mycket låga och det rådet tidvis vattenbrist. Om vi ska leva mer hållbart är det viktigt att inte slösa på vatten. Genom att ha koll på din vattenanvändning och spara vatten bidrar du till detta samtidigt som du också minskar dina utgifter för både vatten och energi.

Informera, involvera och uppmuntra dina gäster och personal till att ändra sitt beteende att vara mer klimatsmarta. Vi är ofta omedvetna om att vi slösar med vatten – exempelvis när vi väntar vi på att vattnet i duschen ska värmas upp.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en strategi och en vattenbesparingspolicy. Identifiera din vattenanvändning och slöseri (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra.
 • Genomför en vattenförvaltningsrevision – var uppmärksam på din vattenanvändning inomhus. Det innebär att rutinmässigt kontrollera för läckor; läckande kranar, läckande toaletter, läckande apparater.
 • Gör en rundvandring i dina lokaler, kontrollera alla kranar, toaletter med mera.
 • Vidtag åtgärder, underhåll dina kranar, duschar och toaletter och åtgärda allt som droppar.
 • Övervaka din vattenanvändning och installera en smart vattenmätare om det saknas.
 • Att veta om hur mycket vatten du förbrukar och var, kan hjälpa dig att identifiera områden med där du kan göra besparingar.
 • Åtgärd snabbt läckor och spara vår värdefulla resurs.
 • Övervaka dina räkningar noggrant och kontinuerligt för att identifiera förändringar i din vattenförbrukning.
 • Informera, utbilda och involvera dina gäster och personal, hjälp dem att bli medvetna och inspirera dem till goda vanor, dela vattenbesparande idéer.
 • Varje medlem i ditt team måste arbeta med sin ”vattenmedvetenhet”. Erbjud utbildning, guider och vägledning om vad som behöver hända besparingsmässigt inom verksamheten för att ni tillsammans ska kunna uppfylla besparingsmålen. Kom ihåg att förklara varför det är viktigt att spara vatten.
 • Samarbeta – rapportera trasiga rör, läckande brandposter och felaktiga sprinklers till fastighetsägare eller din lokala vattenleverantör.
Generella vattenbesparingstips
 • Underhåll dina kranar, duschar och toaletter och åtgärda allt som droppar. Vatten kan slösas på många ställen runtom din anläggning.
 • Identifiera vattenläckor som bör repareras, kontrollera din vattenmätare regelbundet för att upptäcka läckage i tid.
 • Beräkna din vattenanvändning och slöseri. Tag reda på hur mycket vatten du slösar när du låter en kran droppa. Undersök slitna toalettklaffar, droppande kranar och läckande duschmunstycken.
 • Att byta ut föråldrade eller ineffektiva armaturer kommer att sparar både vatten och pengar på elräkningar över tiden.
 • Installera vatteneffektiva kranar med en luftare eller flödesbegränsare för att använda mindre vatten.
 • Installera tvättställblandare med en spak, dessa sparar vatten genom att snabbt nå önskad temperatur (de är dessutom mer användarvänliga och därmed mer tillgängliga).
 • Erbjud kranvatten istället för flaskvatten till dina anställda, gäster och kunder.
 • Tvätta företagets fordon efter behov snarare än enligt ett schema.
  • Använd en kommersiell biltvätt som tar hand om tungmetaller, återvinner och renar vattnet.

Visste du att? En droppande kran kan slösa bort 800 liter vatten på en månad och en läckande toalett kan slösa upp till 400 liter vatten varje dag!

Spara vatten på boendeanläggningar
 • Tag fram ett åtgärdsprogram vattenbesparing, låt gästerna påverka hur ofta handduken ska tvättas, erbjud dina dem att återanvända sina sängkläder och handdukar.
 • Uppmuntra gästerna att inte spendera mer tid i badrummet än nödvändigt.
 • Informera om att ta korta duschar och stänga av vattnet när man tvålar in sig eller använder schampo.
 • Du kan exempelvis placera en skylt ovanför handfaten som informerar gästerna att inte låta kranen vara igång när de rakar sig eller borstar tänderna.
 • Inspirera gäster till att ta en dusch istället för att bada. Ett helt bad rymmer mer än fyra gånger så mycket vatten än vad som behövs för att duscha tillräckligt länge.
 • Installera vatteneffektiva duschmunstycken, de minskar vattenanvändningen i upp till 40 procent. Ställ in duschflödet på mindre än 10 liter per minut.
 • Installera snålspolande toaletter som använder ungefär två till fyra gånger mindre vatten än äldre modeller. Installera dubbla toaletter.
 • Dina kranar ska ha ett maximalt flöde på 6 liter per minut.
 • Erbjuda städning av rum vara ett tillval om gästen stannar flera nätter, detta sparar mycket vatten.
 • Se till att mängden städning i rummet är optimal och görs med miljövänliga rengöringsprodukter.
 • Minska vattenförbrukningen i din tvättmaskin med ett lågvattentvättsprogram.
Spara vatten utomhus
 • Lägg märke till läckande kranar utomhus, kontrollera kranar, rör och slangar.
 • Om du har dekorativa vattenelement i din utemiljö, sätt dem på timers och använd dem endast under arbets- eller besökstid.
 • Om du måste ha ett bevattningssystem – anlita kvalificerade proffs för att installera ditt bevattningssystem och få det att fungera korrekt och effektivt.
 • Se till att ditt bevattningssystem bara vattnar de områden som verkligen är i behov av vatten från systemet. Undvik att låta vatten rinna ut på promenadvägar eller gator.
 • Lämna gräsklipp på ditt gräs, detta kyler marken och stänger in fukt.
 • Använd poröst material för gångvägar och uteplatser för att förhindra slösaktig avrinning och för att behålla vatten i din trädgård.
 • Använd kulturväxter från din region och gruppera dem på en plats som har samma vattningsbehov för att undvika att övervattna eller undervattna vissa växter.
 • Använd ett lager organisk kompost på ytan av dina planteringsbäddar (täckodling) för att minimera ogrästillväxt som konkurrerar om vatten.
  • Att sprida ett lager av organisk kompost runt växterna hjälper dem att behålla fukt, vilket sparar vatten, tid och pengar.
 • Samla upp vatten från ditt tak genom att installera hängrännor och stuprör. Rikta avrinningen till växter och träd eller samla upp det i tillräckligt stora vattentunnor.
 • Använd ett poolskydd för att hålla din pool ren, minska kemikalieanvändningen och förhindra vattenförlust genom avdunstning.
  • Överfyll inte poolen. Lägre vattennivåer
Spara vatten i köket
 • Ställ in kranarna så att de har ett maxflöde på 10 liter per minut.
 • Tag fram vattenbesparande riktlinjer för användning av köksutrustning:
 • Använd diskmaskinen, och starta först när den är full, använd ekoprogram.
 • Diska inte i rinnande vatten.
 • Skrapa av tallrikar istället för att skölja innan du diskar dem.
 • Blötlägg grytor, kastruller och redskap i vattenkar.
 • Koka bara så mycket vatten till te/kaffe som verkligen behövs.
 • Tvätta frukt och grönsaker i ett handfat.
 • Välj hotellköksutrustning som använder minimalt med vatten.
 • Installera vattensnåla diskmaskiner för att använda 50 % mindre vatten än genomsnittliga modeller.
 • Underhåll din utrustning och håll avloppen rena.
 • Sluta sälja flaskvatten, erbjud kranvatten istället.
 • Servera vatten endast på begäran och fråga innan du fyller på. Ett 2,5 dl glas vatten kommer att behöva ytterligare 5 dl vatten för att rengöra glaset.

Genomför hållbara (gröna) inköp, bidra till en hållbar produktion

Dina inköp påverkar hela din verksamhet positivt eller negativt, både ur ett hälsoperspektiv och när det gäller miljön. Det ökade intresset för etik, ekologi och socialt ansvar har lett till att du behöver arbeta med hållbarhetsfrågor och ha en strategi för att minska din miljöpåverkan. Genom att välja ekologisk bidrar du till att minska spridningen av syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel i naturen. Det du inte har handlat kan du inte använda i den verksamhet eller erbjuda dina kunder.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar. Har du ett eller flera fokusområden?

Exempelvis:

 • Hållbar upphandling – gröna inköp
 •  Återvinning och återbruk
 • Miljöeffektiva- hållbara produkter
 • Gröna upphandlingar
 • Effektiva upphandlingar
 • Miljömässiga upphandlingar
 • Rena upphandlingar
 • Hållbara upphandlingar
 • Ansvarsfulla upphandlingar
 • Tag fram en uppförandekod (code of cunduct).
 • Vem vill du samverka med?
 • Kanske vill du utveckla en egen uppförandekod som dina partners bör skriva under?
 • Det skulle kunna innebära att du definierar att du:
  Förväntar dig att leverantörer och deras underleverantörer ska agera lagligt och utföra sina aktiviteter på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att minst uppfylla förväntningarna som anges i din uppförandekod för upphandling.
 • Genomför en inköpsrevision – fundera över hur dina inköpsbeslut kommer att påverka planeten och hur dina beslut även kan vara goda exempel för andra.
 • Gör en lista över alla saker du brukar köpa, kontrollera vad du kan ta bort och vad du kan ändra/byta ut. Tänk på hur många av dina inköp som är gjorda av gammal vana istället för ett verkligt behov.
 • Planera dina inköp och köp bara det du verkligen behöver.
 • Hålla reda på vilka hållbarhetsmärkningar som finns tillgängliga, bestäm vad som är viktigt för dig och ta ett steg i taget.
Samarbeta med rätt upphandlare
 • Undvika produkter från leverantörer i länder som använder bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade livsmedel.
 • Välja leverantörer som kan beskriva kvaliteten på det de säljer.
 • Lär dig mer om hållbara transporter, samfrakt med mera.
Välj rätt typ av produkter
 • Köp lokala råvaror för att stötta lokala producenter.
 • Köp lokala och ekologiska råvaror för att gynna den biologiska mångfalden.
 • Köp hållbarhetscertifierade och rättvisemärkta produkter.
 • Undvika produkter som kräver stora mängder av naturresurser och långa transporter.
 • Undvika varor från länder använder bekämpningsmedel eller genmodifierad mat.
 • Ha kunskap om de material, produkter och råvaror du behöver.
 • Köp produkter där hela produktionen sker med hänsyn till miljön.
 • Använd förnybara råvaror och nedbrytbara ingredienser med fokus på att skapa den bästa möjliga utgångspunkten för att tillverka dina produkter/varor.
 • Prioritera återbruk och secondhand
  • Prioritera material som i första hand kan återanvändas, och i andra hand kan återvinnas.
 • Välj varor/produkter i hållbart producerade naturmaterial (trä, linne).
 • Välj produkter och material av god kvalitet som håller länge och kan repareras och återanvändas.
 • Välj energi- och vattensnål utrustning

Sustainable food
Upphandling & inköp av kött och fisk

Vi behöver biologisk mångfald på land och i haven och samtidigt kunna använda naturens resurser på ett hållbart sätt.  Vi måste därför tillsammans ta ansvar och göra förbättringar så att hela livsmedelskedjan från jord och hav till måltid ska bli hållbar. I din verksamhet kan du välja kött som kommer från djur som bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Välj fisk med eftertanke, gör kloka val och bidra till att haven inte utfiskas utan att den hinner återhämta sig och att havens ekosystem är i balans.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar av kött och fisk. Har du ett eller flera fokusområden?
 • Välj leverantörer som hjälper dig att minska transporterna.
 • Kräv styckegodstransporter, förutom att sänka kostnaderna, kommer din samlade last av produkter för transport i sin tur att minska ha en mindre miljöpåverkan, jämfört med individuella transporter för varje enskild artikel.
Förbättra dina inköp – om du inte producerar själv
 • Lär dig om hållbarhetscertifieringar för kött och fisk
 • Tag reda på var och hur produktionen sker, undvik långa transporter.
 • Definiera vad du förväntar dig av leverantören, skriv ned det och rapportera. Visa att du är medveten.
 • Ändra typ av kött och fisk till bättre alternativ.
 • Välj certifierat ekologiskt lokalt kött.
 • Välj certifierat ekologiskt inhemskt kött.
 • Välj certifierat inhemskt naturbeteskött.
 • Välja vildfångad fisk som är MSC-märkt och godkänd enligt WWF:s konsumentguide.
 • Välj odlad MSC-märkt fisk som är godkänd enligt WWF:s konsumentguide.
 • Kom ihåg att viltkött är en begränsad resurs, använd lokalt kött som har testats enligt nationell livsmedelslagstiftning.

Mer information om WWFs konsumentguider hittar du via deras hemsida: WWF Matguiden. Den finns för kött, fisk och grönt.


Sustainable transport
Hållbara transporter

Vårt resande ger stora utsläpp av koldioxid och andra föroreningar som påverkar vår hälsa och bidrar till att förändra klimatet på jorden. Trafiken påverkar naturen genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen. Trafikens utsläpp av föroreningar skadar också människors hälsa. Partiklar i utomhusluften bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar som försämrar lungfunktionen och kan påverka lungornas normala utveckling. Vid ofullständig förbränning av fossila bränslen bildas partiklar och kolväten. Genom att tänka på hur vi reser och transporterar saker har vi stora möjligheter att minska utsläppen. Inom wellbeingturism är hållbara resor till och mellan destinationerna en viktig del.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara transporter.
 • Vilka transporter kommer du att inkludera?
 • Genomföra en transport- och koldioxidrevision. Inkludera dina egna fordon och köpta tjänster, och eventuellt även dina gästers transporter.
 • Gör förbättringar genom att ändra gamla- eller föråldrade lösningar, exempelvis till transporter med lastcykel-, el- eller biogasbil.
Besökarnas hållbara resor
 • Hjälp dina gäster att planera sin hållbara resa till din anläggning eller ditt besöksmål.
 • Erbjud transporter från tåg- och busstationer eller samarbeta med andra för enklare transfer.
 • Främja konceptet med samåkning och stötta dina gäster att hitta bra och hållbara lösningar.
 • Tillhandahåll hyr- eller lånecyklar och säker cykelparkering för dem som tar med egna cyklar.
 • Tag reda på hur dina gäster reser till dig – erbjud och informera dem om andra möjligheter som erbjuder laddningsmöjligheter för elbilar och elcyklar.
Hållbara leveranskedjor
 • Välj leverantörer som hjälper dig att minska transporterna.
 • Kräv styckegodstransporter, förutom att sänka kostnaderna, kommer denna typ av godstransport i sin tur att minska miljöpåverkan jämfört med individuella transporter för varje enskild artikel.
 • Skapa en plan för hur du kan förkorta dina leveranskedjor till ett minimum.
 • Köp lokalt.
 • Välj långsammare leveranser.
 • Välj Klimatkompenserande transporter.
 • Samordna din distribution av varor och produkter med andra.

Nästa :