Download your Wellbeing information

Wprowadzenie do turystyki wellbeing

Firma wellbeing

Celem tej części jest przedstawienie turystyki wellbeing z perspektywy firm; czym ona jest i dlaczego jest ważna.

Dowiedz się więcej

Pobierz plik pdf “Wprowadzenie do turystyki wellbeing” aby otrzymać wskazówki i dowiedzieć się więcej jak zostać gospodarzem wellbeing.

1. Definicja turystyki wellbeing

Turystyka wellbeing to turystyka, która wspiera harmonię i równowagę ciała, umysłu i duszy gości i gospodarzy, w zrównoważonej interakcji z lokalną społecznością i środowiskiem.

Intencja. Turystyka sprzyjająca dobremu samopoczuciu zakłada chęć czynienia dobra, wywierania pozytywnego wpływu na ludzi (gości i gospodarzy), na otoczenie, na planetę, w teraźniejszości i w przyszłości. Kiedy czynisz dobro, czujesz się dobrze i to właśnie jest wellbeing.

Gospodarz wellbeing jest świadomy, miły, opiekuńczy, uczciwy i radosny.

Sześć głównych aspektów

Turystyka wellbeing składa się z sześciu głównych aspektów: środowiska, aspektu społecznego i gospodarczego, dbałości o ciało, umysł oraz duszę. Są one przedstawione w tej broszurze wraz z opisami firm turystycznych oraz przykładami inicjatyw, które możesz podjąć.

2. Wellbeing z perspektywy środowiska

Czym jest wellbeing dla środowiska?
Dotyczy on rozsądnego wykorzystania zasobów planety i tego, jak nasze zachowanie wpływa na przyrodę. Przejmowanie odpowiedzialności za środowisko obejmuje działania takie jak wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i bioróżnorodności, ograniczanie odpadów i minimalizowanie ilości zanieczyszczeń. Takie działania wpływają na ilość zasobów naturalnych także w przyszłości.

Jak można to osiągnąć?
Wszyscy mamy wpływ na środowisko. Twoje działania także mają znaczenie. Zdobądź wiedzę, jak być bardziej zrównoważonym i zacznij systematycznie działać bardziej proekologicznie. Skoncentruj swój wysiłek na działaniach, które przyniosą największe korzyści. Mogłoby to obejmować minimalizację odpadów, wybór materiałów biodegradowalnych, wykorzystanie zielonej energii, ograniczenie transportu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Spraw, aby Twój biznes był bardziej świadomy i informuj o swoich działaniach, aby inspirować innych.

3. Wellbeing z perspektywy społeczeństwa

Czym jest wellbeing dla społeczeństwa?
Polega on na holistycznym spojrzeniu na zrównoważony rozwój społeczny. Oznacza to, że z szacunkiem korzystasz z zasobów lokalnej społeczności oraz jej dziedzictwa kulturowego i przyrody. Współpracujesz i wchodzisz w pozytywne interakcje z innymi, zapewniasz dobre warunki pracy i przyczyniasz się do międzykulturowego zrozumienia, równości i akceptacji.

Jak można to osiągnąć?
Twoja postawa i działania mogą przyczynić się do społecznego wellbeing oraz rozwoju zrównoważonego i dynamicznego społeczeństwa. Możesz na przykład podjąć współpracę z innymi firmami i organizacjami, aby razem z nimi tworzyć niesamowite rzeczy. Możesz wymieniać się wiedzą, produktami lub usługami. Angażuj się, nawiązując nowe relacje biznesowe, biorąc odpowiedzialność za swoją społeczność i sprawiając, by wszyscy czuli się mile widziani i “zaopiekowani”.

4. Wellbeing z perspektywy gospodarki

Czym jest wellbeing ekonomiczny?
Polega on na rozważeniu ekonomicznego wpływu twoich działań. Wspomaga osiągnięcie rentownego, długoterminowego dobrobytu gospodarczego Twojej firmy. Jednocześnie przynosi korzyści Twoim interesariuszom i Twojej społeczności poprzez rozwijanie sprawiedliwego i produktywnego środowiska pracy i budowanie silnych relacji z innymi.

Jak można to osiągnąć?
Poprzez wellbeing ekonomiczny możesz rozwinąć swoją firmę, a także zadbać o dobrobyt w społeczeństwie, na przykład poprzez zapewnienie sprawiedliwych i stabilnych dochodów swoim pracownikom, tworzenie miejsc pracy dla lokalnej społeczności, wspieranie lokalnych dostawców, zwiększanie liczby gości i współpracę z Twoimi interesariuszami.

5. Wellbeing dla ciała

Czym jest wellbeing dla ciała?
Wellbeing dla ciała to zdrowie fizyczne i małe przyjemności. Czynności pozytywnie wpływające na ciało wpływają bezpośrednio na ogólne zdrowie. Może być to zwiększona witalność, odporność i czy długowieczność. Przyjemność czerpiemy z pobudzania zmysłów. Często wpływa to na stan naszego ciała lub wyzwala pozytywne emocje jak radość.

Jak można to osiągnąć?
Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie stanu wellbeing dla ciała. Celebruj pożywne, zdrowe posiłki, spędzaj czas na łonie natury; ćwicz, korzystaj z masaży lub innych zabiegów; zrelaksuj się, oddychaj świeżym powietrzem i wysypiaj się. To wszystko przyczynia się do dobrego samopoczucia i zdrowia. Ale wellbeing to także przyjemność zmysłów – otaczające nas miękkie tkaniny, delikatne oświetlenie, kojące dźwięki, przyjemny zapach. A także radość, śmiech i miłość. Nawet przytulanie pozytywnie wpłynie na chemię organizmu i sprawi, że poczujesz się świetnie.

6. Wellbeing dla umysłu

Czym jest wellbeing dla umysłu?
Wellbeing umysłu dotyczy twojego stanu intelektualnego i emocjonalnego. Ma pozytywny wpływ na ilość i jakość twoich myśli i uczuć. Może na przykład przynieść spokój, jasność, świadomość, wgląd, kreatywność, optymizm i poczucie przynależności.

Jak można to osiągnąć?
Nasze umysły są prawie bez przerwy zajęte myślami i większość z nich się powtarza. Możesz karmić swoje myśli nową wiedzą, słuchaniem ciekawych historii, pozytywnymi obrazami, inspirującą rozmową i pozytywnym nastawieniem do siebie i innych. Spróbuj na chwilę zatrzymać się i po prostu bądź tu i teraz. Takie chwilowe zatrzymanie generuje nowe pomysły, kreatywność, radość, a nawet decyzyjność. Skutecznymi metodami osiągnięcia takie stanu są uważność i medytacja.

7. Wellbeing dla duszy

Czym jest wellbeing dla duszy?
Dobre samopoczucie duszy – lub duchowy wellbeing dotyczy całego twojego bytu. Może na przykład przynieść poczucie łączności z czymś nieuchwytnym i może również pomóc w ustaleniu celu, czego efektem jest większa świadomość, miłość, poczucie własnej wartości, lepsza intuicja, wewnętrzny spokój, poczucie spełnienia i błogość.

Jak można to osiągnąć?
Dusza to prawdziwe ja. Część ciebie, która jest stała, bez względu na to, jakich myśli, emocji i okoliczności życiowych doświadczasz. Wyrażanie swojego prawdziwego ja, bycie wysłuchanym, widzianym i akceptowanym to podstawa wellbeing.

9. Wartości związane z gościnnością

Jako gospodarz lub dostawca usługi turystycznej możesz kierować się pięcioma wartościami gościnności, aby zapewnić swoim klientom dobre samopoczucie. Wartości te są niezbędne do tworzenia harmonii i równowagi.

 

Jak rozwijać turystykę wellbeing?

Przykłady inicjatyw

Ta broszura jest dla każdego, kto pracuje w branży turystycznej lub w biznesie okołoturystycznym i chce rozwijać turystykę wellbeing.

Dowiedz się więcej!

Pobierz plik PDF „Jak rozwijać turystykę wellbeing?”, aby dowiedzieć się jak zostać gospodarzem wellbeing.

Świadome wykorzystanie zasobów naturalnych

Ochrona przyrody
Zrównoważona natura jest podstawą wszystkiego, co żyje. Jeśli wszyscy będziemy aktywnie chronić przyrodę, będzie ona stale dostarczać nam zasobów ekosystemowych, takich jak woda pitna, żyzna gleba do produkcji żywności, czy odpowiednie warunki zdrowotne.

Aby wspierać, informować i pomagać odwiedzającym powinieneś zrozumieć jaki masz wpływ na przyrodę. Kiedy informujesz gości o interesujących miejscach, przekazuj informacje o chronionych roślinach i zwierzętach oraz o tym, jak najlepiej zachowywać się na łonie natury. Poprzez zainteresowanie lokalną przyrodą i kulturą, gość zyskuje również bogatsze wrażenia i zwiększoną świadomość po powrocie do domu.

Materiały
Poprzez świadomy wybór materiałów i produktów możesz wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko, a tym samym zminimalizować konieczność transportu i emisję CO2. Wybierając naturalne i zdrowe materiały, zmniejszasz ryzyko narażenia gości i pracowników na niebezpieczne substancje. Wybieraj więc materiały i produkty, które są wytwarzane we właściwych i zdrowych warunkach pracy. Wyszukuj i ponownie wykorzystuj materiały i produkty na rynku wtórnym.

Śledzenie łańcuchów dostaw oraz etykiet na produktach może być trudne. Dobrym rozwiązaniem jest wybór materiałów, które są certyfikowane, jako zrównoważone pod względem środowiskowym i społecznym.

Zmniejszenie ilości odpadów
Prawie wszystko, co robisz lub produkujesz, generuje odpady. Sprawdź, jak możesz zoptymalizować wykorzystanie zasobów, zużywając ich jak najmniej lub najlepiej je wykorzystując. Optymalizując zakupy, prawdopodobnie zmniejszasz potrzebę kupowania nowych przedmiotów, a tym samym minimalizujesz potencjalną ilość odpadów.

Rozpocznij od rozmowy z dostawcami na temat opakowań. Zakupione przedmioty są często dostarczane w zbyt dużej liczbie opakowań jednorazowego użytku, które nie nadają się do recyklingu. Staraj się unikać kupowania niepotrzebnych przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe kubki i papierowe talerze.

Zielony Transport

Środki transportu
Branża turystyczna wpływa na klimat. 75% emisji gazów spowodowanych jest lotami. Lotnictwo jest najbardziej zanieczyszczającą formą transportu w przeliczeniu kilometrów na pasażera. Samochody są na drugim miejscu – ale im więcej osób w samochodzie, tym mniejszy wpływ na środowisko na osobę. Ta sama zasada dotyczy wszystkich środków transportu.

Ogólnie rzecz biorąc, podróżowanie pociągiem i autokarem jest najbardziej przyjaznym dla klimatu sposobem podróżowania (pomijając oczywiście transport bezpaliwowy, taki jak jazda na rowerze).

Informacje o lokalnym transporcie publicznym mogą skłonić Twoich gości do przemyślenia wyboru środka transportu. Dostarczaj konkretnych informacji swoim gościom o możliwości podróżowania transportem publicznym.

Podróż do celu
Twoi goście często robią jednodniowe wypady w różnych celach. Zwiedzają, robią zakupy i odwiedzają interesujące miejsca. Dzięki wiedzy i cennym informacjom możesz pomóc swoim gościom uczynić ich podróż do miejsca docelowego bardziej zrównoważoną: wypożyczaj rowery lub samochody elektryczne, informuj o transporcie publicznym. Promuj pobliskie atrakcje, a tym samym zminimalizuj dalsze potrzeby transportu.

Wspieraj region

Promuj lokalne działania i produkty
Po wizycie w Twojej firmie, goście najprawdopodobniej będą kontynuować podróż i szukać kolejnych doświadczeń. Pomóż im odkrywać pobliskie ciekawe miejsca, aby zostali dłużej w Twojej okolicy. Obroty na jednego gościa w regionie będą wzrastać, im dłużej gość będzie przebywać w Twoim regionie. A im więcej pozytywnych doświadczeń ma gość podczas swojego pobytu, tym większe prawdopodobieństwo, że wróci lub poleci miejsce innym. Tworzenie sieci z sąsiednimi firmami i wzajemna promocja może być korzystna dla Twojej firmy.

Bądź ambasadorem w swojej okolicy
Doceń, gdzie mieszkasz i co robisz – i pokaż to. Skup się na tym, co pozytywne i powiedz o tym innym. Sprawisz, że również Twoi goście będą do tego entuzjastycznie nastawieni. Działając jako ambasador w swojej okolicy, zainspirujesz innych do zaangażowania społecznego. Chwal ich za wkład i gratuluj sukcesu. Twórz produkty i usługi, z których Ty i Twoja społeczność możecie być dumni. Tworząc autentyczny produkt wysokiej jakości, zwiększasz atrakcyjność swojego regionu.

Równość

Kultura wellbeing – wellbeing pracodawcy


Wszystko zaczyna się od Twojego własnego nastawienia i zaangażowania, ale razem z pracownikami tworzysz kulturę wellbeing w swojej organizacji. Niezbędny do stworzenia zrównoważonego miejsca pracy, w którym Ty, Twoi pracownicy i otoczenie dobrze się odnajdujesz, jest przejrzysty system ochrony pracownika, oparty o zasady prawa pracy. Oznacza to bezpieczne środowisko pracy, godziwe wynagrodzenie zależne od kwalifikacji, niezależnie od płci i pochodzenia etnicznego.

Jako zgrany zespół pracujesz z intencją czynienia dobra, kierujesz się wartościami wellbeing: uczciwością, świadomością, troską, życzliwością i radością. Jako pracodawca jesteś otwarty i sprawiasz, że Twoi pracownicy czują się dostrzegani oraz otoczeni opieką. Wysoki poziom wellbeing pracowników wpływa na zdrowie, kreatywność i produktywność, zwiększa ich potencjał do tworzenia pozytywnych relacji z innymi i poprawia umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Wszystko to daje szansę na zostanie ambasadorem koncepcji wellbeing, zarówno w Twojej organizacji, jak i w regionie.

Społeczna odpowiedzialność
Pierwszym krokiem w kierunku odpowiedzialności społecznej jest uświadomienie sobie, że Twoje zachowanie ma wpływ na ludzi i społeczeństwo – zarówno na małą skalę, jak i globalną. Możesz wywrzeć pozytywny wpływ i zainspirować innych do naśladowania Ciebie. Pamiętaj o odpowiednim podejściu do swoich obowiązków społecznych i rozważ konsekwencje dokonywanych wyborów dla otaczającego Cię świata. Włącz odpowiedzialność społeczną do swojej strategii biznesowej i stosuj ją we wszystkich swoich działaniach i relacjach.

W ten sposób możesz przyczynić się do równowagi między wzrostem gospodarczym i szeroko pojętym dobrobytem społeczeństwa i środowiska.

Przyjazne otoczenie

Projekt i wyposażenie
Dobry projekt otoczenia może również wpływać wellbeing np. zastosowanie ergonomicznych sprzętów czy jasne przestrzenie łatwe w utrzymaniu czystości. Dzięki przemyślanemu projektowi przestrzeń może być bardziej komfortowa, ale i efektywna.

Mimo, że nasze życie zostało w dużej mierze przeniesione do przestrzeni zamkniętych, nasza potrzeba kontaktu z naturą nie zniknęła. Poznanie natury jest dla nas ludzi nieświadomą i biologiczną potrzebą. Wprowadź naturę do swoich przestrzeni. Tworzenie bujnej zieleni i przybliżanie ludzi do natury poprawia samopoczucie zarówno psychiczne, jak i fizyczne.

Atmosfera
Atmosfera to interakcja, która powstaje pomiędzy człowiekiem, a przestrzenią. Aby poprawić atmosferę, staraj się wykorzystać w swoim lokalu różne materiały. W ten sposób możesz wpłynąć na samopoczucie swoich gości. Już nawet samo przyjemne oświetlenie może przyczynić się do powstania przyjaznej i odprężającej atmosfery. Odpowiedni dostęp do światła dziennego wpływa również na zdrowie. Wiadomo, że kolory stymulują emocje, np. odcienie niebieskiego wzmacniają poczucie spokoju i pogody ducha. Dźwięk i akustyka są natomiast ważnymi czynnikami wpływającymi na wellbeing.

Kiedy mówimy o atmosferze, musimy rozważyć co rzeczywiście się na nią składa. Zastanów się czy Ty i Twoi pracownicy tworzycie przyjazną, życzliwą i radosną atmosferę.

Zdrowie

Aktywność fizyczna
Aktywność fizyczna oraz regularne ćwiczenia przynoszą długotrwałe efekty zdrowotne. Regularne ćwiczenia zdecydowanie podnoszą jakość życia, wpływają na układ odpornościowy, minimalizują ryzyko wystąpienia różnych chorób.

Spraw, aby uprawianie aktywności fizycznej było możliwe i zainspiruj swoich gości i współpracowników do codziennych ćwiczeń. Pokaż najbliższe trasy spacerowe, wypożyczaj rowery, udostępniaj maty do jogi, zaproponuj zajęcia taneczne. Dzięki temu Twoi goście będą jeszcze bardziej zadowoleni – a w nocy będą jeszcze lepiej spać.

Dostęp do natury
Przebywanie na łonie natury działa kojąco na ciało, umysł i duszę. Już nawet samo przyglądanie się przyrodzie, zmniejsza napięcie i stres oraz zwiększa przyjemne uczucia, takie jak życzliwość i hojność. Kontakt z naturą wpływa więc nie tylko na samopoczucie emocjonalne, ale także przyczynia się do dobrego samopoczucia fizycznego, obniżenia ciśnienia krwi, tętna, napięcia mięśniowego, czy ustabilizowania hormonów stresu. Taka aktywność daje poczucie sensu oraz uświadamia, że jesteś tylko drobnym elementem na Ziemi.

Wskaż swoim Gościom miejsca, gdzie mogą odpocząć na łonie natury. Zaproponuj trasy spacerowe, piękne miejsca oraz punkty widokowe. Posadź rośliny lub postaw kwiaty we wnętrzach, aby ludzie mogli się nimi nacieszyć. Jeśli działasz w mieście poinformuj swoich gości, gdzie znajdą najbliższe tereny zielone. 

Branding Wellbeing Tourism

Home of Wellbeing Brand

Learn more!

Download the booklet “Branding Wellbeing Tourism” to learn more about the brand Home of Wellbeing, and how to develop you own brand.

The regions around the Baltic Sea in Sweden, Denmark, Germany, Poland, and Lithuania are united by history and nature. Incredible landscapes that are clean, peaceful, and accessible is part of any visit to the South Baltic region. An increasing number of tourism businesses in the region are considering their impact on the environment and society and make sustainability a priority. Wellbeing companies design their tourism offers to support a healthy lifestyle, joyful encounters, peace of mind, and slow living. This forms the uniqueness of the South Baltic destination as a Home of Wellbeing.

A brand for the South Baltic
Through collaboration in the South Baltic area, Wellbeing International brand destinations, companies and products that are in line will wellbeing, ‘Home of Wellbeing’. It makes us distinctive and memorable and stand out as a responsible and preferred destination in the eyes of the growing number of travellers who care about sustainability, health, and wellbeing.

You can become a Home of Wellbeing
If you share the values of wellbeing, you may become a Home of Wellbeing. If you for example are a tourism agency, a restaurant, a hotel, a spa, a yoga-studio, or a seasonal small business; if you care about the environment; if you work towards a prosperous local community and think about how to contribute to the wellbeing of others – then you may become a component of the brand and a Home of Wellbeing. Together we can make a difference in the tourism industry.

Your brand – Finding the Core

A brand builds the reputation of a product, service, place, person, or organization. It creates awareness and identity and distinguishes your company and offers from others.

A brand is a summary of the feelings and thoughts you want your potential and actual customer to connect your company with. You can express it using a logo, symbol, slogan, and through your choice of colours, images, and words.

Make sure that your brand is an honest reflection of your business and its values so that you can keep your brand promise to the customers. In this way, customers will trust your brand which is key to its success.

Values, Visuals, and Narration

If your brand is well-defined and well communicated, customers will have a clear and positive understanding of your business and what they can expect to experience when buying your products and services.

In developing your brand, you can work with your brand values, visual brand identity, and brand narration. Together, these three components create the comprehensive feel, look, and tone of your company to your customers.

Brand values
Through your brand values, you can connect to your customers on a deeper level. To define your values, you can ask yourself: What matters to me? What do I stand for? Customers who share your values are more likely to have a positive relationship with your brand.

Visual brand
Your visual brand consists of your logotype, the colours you use in any kind of communication, and photos you use to illustrate your services and products. It can also include the appearance of your facilities, products, and people in the organisation. Consider how the various visual elements can express your values and the core of your business. Make sure that your visual identification system is uniform, consistent, and authentic.

Brand narration
The use of storytelling can help customers connect emotionally to your brand. Storytelling is a narrative that weaves together facts and the emotions that your brand evokes. Use it to communicate the authenticity and values of your business. Use positive wording to create positive emotions in the customer.

Branding Natural and Cultural Wellbeing

The regions around the Baltic Sea in Sweden, Denmark, Germany, Poland, and Lithuania are united by history and nature. Together this forms the uniqueness of the South Baltic destination as a Home of Wellbeing. Incredible landscapes that are clean, peaceful, and accessible is part of any visit to the South Baltic region, and thus a central element in the branding. By including this in your branding, you bring in the characteristics of your destination, and you can express regional values and assets such as freedom, care for nature, joy of physical movement, creativity, and local produce.

You can further express wellbeing by integrating the uniqueness of your local area in your branding: local nature, cultural heritage, and traditions. Show your guests what they can experience only in your region. This could be special kinds of handicraft or events. Let your brand support the local heritage and it will support your brand as well.

Jak promować turystykę wellbeing?

Opisywanie wellbeing

Dowiedz się więcej!

Pobierz plik PDF „Jak promować turystykę wellbeing?”, aby dowiedzieć się jak zostać gospodarzem Wellbeing.

Aktywności

Zajęcia poprawiające samopoczucie obejmują wellbeing ciała, umysłu i duszy Twoich gości, Twój i działającej wokół Ciebie społeczności. Zdjęcia ilustrujące te działania pokazują, jak wykonywać je w harmonii, zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z innymi lub z Tobą jako gospodarzem miejsca.

Zdjęcia mogą pokazywać także przyjemne doświadczenia, relaks oraz pozytywne interakcje. Powinny być przepełnione radością, przyjemnością i spokojem. Prezentowana aktywność fizyczna powinna być pokazywana w pięknych przestrzeniach lub w przytulnym otoczeniu, określanym z języka duńskiego jako “hygge”.

Firmy i ich gospodarze

Jako gospodarz wellbeing przekaż, za pomocą zdjęć, informacje o tym, jak troszczysz się o środowisko, klientów, pracowników i otaczającą Cię społeczność. Twoje zdjęcia powinny odzwierciedlać uczciwość Twojego biznesu i prowadzone przez Ciebie zrównoważone działania. Niech będą odzwierciedleniem wszystkich dobrych rzeczy, które robisz. Pokaż swoim klientom jak współpracujesz z otoczeniem. Pokaż otwartość na innych ludzi i pasję do tego, co robisz.

Twoja oferta

Jeśli podzielasz nasze wartości wellbeing, możesz tworzyć razem z nami markę „Home of Wellbeing”. Jeśli jesteś agencją turystyczną, restauracją, hotelem, spa, siłownią lub prowadzisz sezonowy mały biznes; dbasz o środowisko; pracujesz na rzecz społeczności lokalnej i myślisz o tym, jak przyczynić się do budowania dobrego samopoczucia u innych ludzi – to jesteś częścią naszej marki. „Home of Wellbeing” to TY.

Styl zdjęć profilowych

Styl zdjęć profilowych to język wizualny, który buduje u Twoich potencjalnych odbiorców określone uczucia i tworzy odpowiedni przekaz. Zdjęcia są jednym z najsilniejszych narzędzi w marketingu. Przekazują więcej niż słowa. Dlatego dobrze jest być świadomym ich roli. Pamiętaj, aby Twój język wizualny odróżniał Ciebie od innych podmiotów działających na rynku turystycznym.

Na kolejnych stronach znajdziesz przykłady działań, jak przekazać odbiorcom wartości wellbeing za pomocą zdjęć. Zainspiruj się naszymi wskazówkami dotyczącymi wykorzystania różnych motywów, kompozycji i kolorów. Dzięki nim łatwiej przekażesz atmosferę spokoju, szczerości, ciepła i równości oraz połączysz te emocje z turystyką wellbeing.

Komunikacja pisemna i werbalna

Słowa mają wielką moc. Działają na odbiorców, tworząc ich myśli i uczucia. Nie tylko mają funkcję informacyjną, ale także wpływają na skupienie uwagi i nastrój. Używanie pozytywnych słów stymuluje pozytywne uczucia. Negatywne słowa zaś przynoszą skupienie na tym, co negatywne. Zwracaj więc uwagę na dobór odpowiedniego słownictwa. Wpłynie to na wellbeing innych – i Twój.

Kiedy komunikujesz się ze swoimi potencjalnymi klientami, dbając o ich dobre samopoczucie, możesz wykorzystać nasze wartości wellbeing i pokazać, że jako gospodarz, jesteś świadomy, miły, troskliwy, uczciwy i radosny. To pokaże, że Twoja firma przyciąga gości, partnerów i klientów otwartością i życzliwością.

Zadbaj o storytelling dotyczący Twojej oferty także w wymiarze wellbeingowym. Opowiedz, jak poprawiają one samopoczucie ciała, umysłu i duszy oraz jak wspierają zrównoważone środowisko naturalne i lokalną społeczność.

Może to być opowieść o inspirującej współpracy pomiędzy Twoimi partnerami; o tym, jak pozyskujesz lokalne produkty i wykorzystujesz je w dalszych krokach w sposób zrównoważony; lub jak Twoja oferta tworzy dobre doświadczenia klientów i wpływa na ich samopoczucie.

Przedstawienie różnych aspektów wellbeing nada inną, bardziej szeroką perspektywę Twojej ofercie. Da też odbiorcom do zrozumienia, na czym Ci zależy – a klient, kupując Twoje produkty zrozumie, że ma wpływ na kreowanie misji niesienia dobra innym ludziom i planecie.

Komunikacja online

Wskazówki dotyczące tworzenia postów

Używaj słów i obrazów, które ilustrują to, co chcesz tworzyć i promować: zaangażowanie w zrównoważony rozwój, pozytywne uczucia, żywność pochodzenia roślinnego, czysty transport, współczucie, współtworzenie, lokalne produkty itp. Aby zapoznać się z koncepcją wellbeing, na której opierają się te zalecenia, możesz przeczytać broszurę pt. Wprowadzenie do turystyki wellbeing.

Wskazówki dotyczące używania hashtagów

Hashtag to słowo lub fraza kluczowa poprzedzona znakiem hash (#). Jest używany w postach w mediach społecznościowych, aby pomóc Twoim odbiorcom i innym zainteresowanym znaleźć Ciebie po słowie kluczowym lub konkretnym hashtagu. Pomaga zwrócić uwagę na Twoje posty i zachęcić do interakcji. Kiedy chcesz użyć frazy jako hashtagu, pisz ją bez spacji, np. #wellbeingtourism. Hashtag może zawierać liczby, ale nie symbole ani znaki interpunkcyjne np. ó, ą, ż. W projekcie SB WELL wybraliśmy hashtagi, które pomogą osobom zainteresowanym turystyką wellbeing znaleźć Twoje posty. Hashtagi pomogą Ci zwiększyć oglądalność i przyciągnąć nowych obserwujących, a Ty, używając ich, przyczynisz się do rozpowszechnianie koncepcji wellbeing.

Strona internetowa poświęcona turystyce wellbeing

Strona internetowa wellbeingtourism.com promuje turystykę wellbeing w regionie Południowego Bałtyku, a więc na terenach przybrzeżnych Szwecji, Danii, Niemiec, Polski i Litwy. Jako firma turystyczna lub inny dostawca produktów i usług dla turystów wellbeing możesz dołączyć do naszej Rodziny i być promowanym na naszej stronie.

Zasoby wellbeing w regionie Południowego Bałtyku

Unikalny Południowy Bałtyk

Dowiedz się więcej!

Pobierz plik PDF “Zasoby wellbeing Południowego Bałtyku – unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Szwecji, Danii, Niemiec, Polski i Litwy”, aby dowiedzieć się, jakie unikatowe cechy występują w obszarze naszego działania.

Morze Bałtyckie

Pomiędzy naszymi regionami leży wyjątkowe i piękne morze. Bałtyk to młody i płytki akwen, który ze względu na niskie zasolenie zalicza się do wód słonawych. Niskie stężenie soli pozwala na wyjątkowe odczucia podczas kąpieli, zwłaszcza, że nie występują tutaj ani parzące meduzy, ani niebezpieczne pływy. To dom dla wielu gatunków morskich
i słodkowodnych. Morze Bałtyckie łączy ze sobą nasze regiony, a morskie fale i prądy wędrują z jednego obszaru do drugiego. Sposób, w jaki dbamy o morze w jednym miejscu, ma wpływ na to, co dzieje się u naszych sąsiadów. Bałtyk łączy nas również wspólną historią, ponieważ od setek lat pełni ważną rolę w transporcie towarów i jest szlakiem komunikacyjnym pomiędzy nadbałtyckimi krajami.

Zdrowie dzięki naturze

W wielu regionach Południowego Bałtyku istnieje długa tradycja dbania o zdrowie i dobre samopoczucie poprzez kontakt z naturą. Tradycja ta sięga setek lat wstecz. Dla mieszkających tu ludzi, spędzanie czasu na łonie natury było i jest częścią codziennego życia.

Kontakt z naturą to m.in. piesze wycieczki, jeżdżenie na nartach, pływanie w różnych akwenach. W niektórych miejscach wykorzystuje się takie zasoby naturalne, jak sól, błoto, algi i wodę morską, w innych – ludzie korzystają z uzdrowicielskiej mocy wód źródlanych, korzystają także, w celu oczyszczenia się, z ciepła emitowanego w saunach, a w jeszcze innych miejscach – zażywają kąpieli zimą w zimnych łaźniach wzdłuż wybrzeża.

Wspólna pogańska przeszłość

Region Morza Bałtyckiego ma zróżnicowaną kulturę i dziedzictwo przyrodnicze. Przepływ myśli, ludzi i towarów od mezolitu do okresu nowożytnego przyczynił się do powstania kultury bałtyckiej, o czym świadczą materiały archeologiczne, pozostałości językowe
i elementy związane z kultem religijnym. Ten proces objął m. in. ekspansję rolników z południa regionu do Skandynawii, królestwa w epoce wikingów, gdzie obok siebie żyli Słowianie, Bałtowie, Skandynawowie i Finowie. Ślady tej niezwykle bogatej, duchowej i materialnej przeszłości Bałtyku widoczne są w krajobrazie w postaci megalitów, kręgów kamiennych oraz wielu miejsc kultu (takich jak święte kamienie, wzgórza, źródła), a także w nazwach miejscowości.

Długa i zróżnicowana linia brzegowa

Południowy Bałtyk ma długą i różnorodną linią brzegową, tj. setki kilometrów nieprzerwanych piaszczystych plaż wydmowych, na których piasek mieni się feerią barw od białego przez żółty aż po brązowy. Piaszczyste plaże na których znajdują się lite skały, głazy, żwir lub kamyki poprzecinane są klifami, mierzejami i przybrzeżnymi ławicami. Przy odrobinie szczęścia, nad Morzem Bałtyckim, można znaleźć kawałki bursztynu bałtyckiego (skamieniałej żywicy pochodząca z drzew iglastych), które liczą sobie dziesiątki milionów lat.

Spokój i cisza

Południowy Bałtyk słynie ze spokojnej atmosfery. O chwile w samotności nie jest tu trudno, wystarczy nieco zejść z utartych szlaków turystycznych, aby nawet w szczycie sezonu turystycznego znaleźć puste miejsca na plaży. W pobliżu wybrzeża i idąc dalej w głąb lądu, można napotkać wiele rozległych parków narodowych i obszarów chronionych, które zapewniają spokojne doznania na łonie natury.

Nadmorskie lasy

Wzdłuż wybrzeży południowego Bałtyku rosną smagane wiatrem, krzywe lub pochylone niskie sosny. Niektóre wyglądają jak zaczarowane. Wędrówka po nadmorskich lasach, gdzie świeży i słodki zapach drzew spotyka się z wilgotnym, słonym powietrzem morza, zawsze jest wyjątkowym doświadczeniem. Dodatkowo, lasy przybrzeżne rosną na glebach piaszczystych, w których często ukryty jest lokalny skarb: bursztyn.

Migrujące ptaki

Każdego roku basen Południowego Bałtyku jest odwiedzany przez dziesiątki milionów ptaków. Można tu spotkać i żyzne tereny podmokłe i plaże wokół wybrzeży, ale też wyspy, na których ptaki mogą znaleźć odpoczynek i schronienie w czasie swych podróży. Radykalne
i zmienne warunki pogodowe, które są wynikiem spotkania łagodnego, wilgotnego wiatru atlantyckiego z zachodu z zimnym powietrzem z północnych regionów Bałtyku, a czasem z ciepłym, suchym wiatrem z kontynentu na południu, sprawiają, że wędrówki ptaków odbywają się nie tylko w czasie wiosenno- jesiennym. Różne gatunki ptaków można tu spotkać przez cały rok.

Ottenby, Öland, Länsstyrelsen Kalmar län

Długie letnie noce

Latem słońce nad południowym Bałtykiem wschodzi wcześnie i późno zachodzi, co sprawia, że o tej porze roku dni są bardzo długie, noce zaś krótkie i jasne. Zimą natomiast jest odwrotnie. Zmiany pór roku i światła następują stopniowo, a jasne wieczory, krótkie noce
i długie letnie dni dają możliwość aktywnego przebywania na świeżym powietrzu
i odkrywania piękna regionu.

Dostępna i czysta przyroda

W porównaniu z wieloma innymi miejscami na świecie, dziedzictwo przyrodnicze Południowego Bałtyku jest łatwo dostępne i dobrze zachowane. Natura tutaj podlega ochronie, dzięki czemu wydaje się nieskazitelna i czysta. Region obfituje w łatwo dostępne
i bezpłatne publiczne plaże, parki, szlaki, lasy itp., a większość gruntów należy do państwa. Nawet jeśli są one własnością prywatną, wciąż są publicznie dostępne. W ten sposób odwiedzający mogą łatwo, bezpłatnie i na własnych zasadach cieszyć się przyrodą.

Krok 1 – Zapisz się

Witamy w Atlasie!

Strona internetowa www.wellbeingtoruism.com to tak zwany Atlas Wellbeing. Jest to platforma marketingowa naszego projektu i sieci firm, zrzeszonych wokół marki “Home of Wellbeing” – co oznacza, że Ty, wszystkie inne firmy i miejsca związane z wellbeing spełniły nasze kryteria.

Atlas przedstawia firmy i miejsca w pięciu pilotażowych regionach Południowego Bałtyku. To fantastyczny cel podróży i grono niesamowitych przedsiębiorców.

Poprzez Atlas staramy się przyciągać turystów. Przekazujemy im prosty przewodnik, jak znaleźć dobre miejsca i firmy, które warto odwiedzić podczas następnych wakacji. Atlas może stać się dla nich narzędziem planowania podróży. Im więcej aktywnych przedsiębiorców w okolicy, tym bardziej interesująca i atrakcyjna dla turystów będzie Twoja firma.

Atlas to przejrzyste i rzetelne źródło informacji. Aby Twoja firma znalazła się na tej stronie, musisz zrozumieć koncepcję turystyki wellbeing i spełnić nasze kryteria.

Zobacz krótki film jak poruszać się po Atlasie
Wskazówka: aby powiększyć film, naciśnij kwadrat w prawym dolnym rogu, F11 przywróci ekran do poprzedniego rozmiaru.


Zapisz się i utwórz darmowe konto

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub dołączyć do marki “Home of wellbeing”, zapraszamy do zakładki „Zarejestruj się”. Etap „Zarejestruj się” obejmuje cztery kroki, w których zbieramy informacje – opisy i zdjęcia – o Tobie, Twojej firmie i ofercie oraz o tym, w jaki sposób oferujesz wellbeing. Zanim zaczniesz promować teksty i zdjęcia, zachęcamy do poświęcenia czasu na zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi. Zapisując się, będziesz miał możliwość przystąpić do testu samooceny. Ten test jest zarówno sposobem na zapoznanie się z wartościami turystyki wellbeing, jak i umożliwia prezentację firmy w Atlasie.

Kroki do zrobienia: Sign up i stwórz darmowe konto. Utwórz nazwę użytkownika i hasło.

Zobacz jakie informacje dodasz pod każdym nagłówkiem: read more here


Po zarejestrowaniu się – potwierdź swój adres e-mail i konto

Dalej: Po zarejestrowaniu otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Aby zakończyć proces rejestracji, kliknij link potwierdzający. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z potwierdzeniem, sprawdź folder ze spamem. Sprawdź również, czy w naszym formularzu rejestracyjnym podałeś prawidłowy adres e-mail.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami contact us.

Krok 2 – Test samooceny

Oceń swój biznes

Po zarejestrowaniu się i utworzeniu konta masz możliwość sprawdzenia swojej firmy za pomocą jednego lub więcej naszych testów samooceny. Oceniając swoją firmę pod kątem kryteriów turystyki wellbeing, możesz odkryć obszary, które już rozwijałeś i które możesz promować wśród swoich klientów. Otrzymasz informację zwrotną na temat obszarów, które możesz poprawić. Jeśli zdasz test, staniesz się członkiem Rodziny Home of Wellbeing i będziesz mieć możliwość zaprezentowania się w Atlasie.

Możesz zdać test w następujących czterech kategoriach:

noclegi (np. hotel, pensjonat, B&B, pola namiotowe)
jedzenie (np. kawiarnia, restauracje, food truck, bary z sokami)
produkty (np. sklepy lokalna żywność, rękodzieło, kosmetyki)
usługi (dotyczy wszystkich możliwych rodzajów ofert dla gości i klientów np.: oprowadzanie wycieczek, zabiegi, szkolenia, kursy, muzyka, eventy, zajęcia jogi)


Kiedy czynisz dobro, czujesz się dobrze i to właśnie jest wellbeing
Lovisa Wendt

Jak to działa?

Na stronie „Moje konto” znajdziesz przycisk Sprawdź swoją firmę – kliknij przycisk, aby uzyskać dostęp do czterech testów samooceny. Zacznij od testu samooceny dla głównych kategorii.

 • Jeśli Twoja firma obejmuje więcej niż jedną kategorię i wykonasz więcej niż jeden test samooceny, wiele pytań będzie się powtarzać- będziesz musiał odpowiedzieć na wszystkie pytania w każdym kwestionariuszu.
 • Test samooceny zawiera pięć obowiązkowych pytań. Te pięć pytań dotyczy działań, kwestii lub obowiązków, które są kluczowe dla zapewnienia, że ​​identyfikujesz się z turystyką wellbeing.

Test samooceny składa się z czterech części
Biznes przyjazny środowisku
-Budowanie sieci współpracy
-Przyjazny Gospodarz
-Zrównoważone miejsce pracy

 • Wszystkie pytania to pytania „TAK” i „NIE”
 • Niektóre pytania mają opcję „NIE DOTYCZY”


Jak zostać zatwierdzonym?

 • Musisz wypełnić 75% wszystkich pytań w wybranym teście samooceny
  • Jeśli odpowiedziałeś „NIE DOTYCZY” na jakiekolwiek pytanie – to pytanie nie zostanie uwzględnione w 75%, które wymagają odpowiedzi „TAK”
 • Musisz odpowiedzieć na wszystkie obowiązkowe pytania.

Jedna ikona za każdy zdany test samooceny

Gdy zdasz test samooceny i zostanie on zatwierdzony, otrzymasz ikonę potwierdzającą dla każdej pomyślnie zaliczonej kategorii.

Dalej: zrób co najmniej jeden test samooceny
Następnie: załaduj zdjęcia i teksty

Krok 3 – Zapisz tekst wellbeing

Stwórz swoją wizytówkę

W ATLASIE masz możliwość opisania swojego biznesu. Dobierając tekst zgodny z wartościami Twojej oferty tworzysz odpowiedni przekaz dla klienta. Twój biznes zostanie opisany i promowany w „karcie”. Jest to strona dedykowana tylko dla Ciebie!

Na tej stronie znajdziesz krótkie instrukcje, jak prawidłowo sfinalizować rejestrację przed opublikowaniem w Internecie – mały przewodnik ze wskazówkami, które warto wziąć pod uwagę.


Pola tekstowe

Aby pomóc potencjalnym klientom znaleźć i dowiedzieć się więcej o Twojej firmie, musisz podać im informacje, takie jak adres, dane kontaktowe, linki do mediów społecznościowych i zdjęcia. Ułatwienie procesu znalezienia Cię w Internecie przez turystów ma kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu. Poświęć trochę czasu, aby upewnić się, że treści są widoczne, przejrzyste, autentyczne i łatwe do zrozumienia.

1. Nazwa Twojej firmy

Nazwa konta: tutaj wpisujesz nazwę swojej firmy.

Nazwa będzie widoczna, gdy zwiedzający będą szukać miejsc i firm. Znajdować się będzie na górze Twojej „karty”.


2. Informacje kontaktowe

Dodaj informacje, aby klienci mogli łatwo się z Tobą skontaktować i dowiedzieć się więcej o Tobie i Twojej firmie.

Osoba kontaktowa

Do komunikacji między Tobą, a naszym zespołem wellbeing.

Nie będzie widoczny na karcie.

Wewnętrzny adres e-mail

Do komunikacji między Tobą, a zespołem wellbeing. Nie będzie widoczny na karcie.

Publiczny adres e-mail

Do komunikacji z klientem. Będzie widoczny na Twojej karcie.

PORADY:

– E-mail to ważny kanał informacyjny dla Twojego klienta.
– Jakość komunikatów obsługi klienta wpływa na postrzeganie marki przez klientów.
– Bądź uważny podczas pisania.
Używaj sformułowań, uwzględniając zwroty wellbeing.
– Pisz w sposób jasny i łatwy do zrozumienia.
– Zachowaj prostotę.

Numer telefonu 1

Do komunikacji z klientem. Będzie widoczny na twojej karcie.

Numer telefonu 2

Do komunikacji między Tobą, a naszym zespołem wellbeing. Nie będzie widoczny na twojej karcie.

Konta w mediach społecznościowych

Dodaj wszystkie dostępne i aktywne konta.

PORADY:

– Twoje konto w mediach społecznościowych powinno być zgodne z Twoimi wartościami i strategią marketingową.

Adres

Pomoże to poprowadzić Twoich gości do Twojego obiektu.
Będzie widoczny na Twojej karcie.
Będzie widoczny jako znacznik na mapie.


3 Opisz swój biznes

Twoje teksty są dużą częścią „głosu” Twojej firmy i tworzą niezapomniane obrazy Twojej marki dla czytelnika.

Uwaga czytelników jest ulotna, masz tylko kilka sekund, aby wzbudzić ich zainteresowanie. Nie trać więc cennego czasu na informacje, które nic nie mówią. Przyciągnięcie uwagi czytelnika tekstem, który trafia prosto w serce, zwiększa jego zaufanie do Twojego biznesu. Kształt i styl komunikacji powinny być utrzymane w jednej linii estetycznej, od początku do końca. Treści powinny być również zgodne z tym, co jest napisane na Twojej własnej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Tekst powinien być czytelny, logiczny, jasny i kompletny. Wielokrotnie sprawdzaj tekst, korzystaj z pomocy przyjaciół i znajomych, partnerów i klientów. Aktualizuj przede wszystkim tekst „O nas”, aby Twoi goście mieli zawsze aktualne informacje o Tobie i Twojej firmie.

W Atlasie masz do dyspozycji cztery małe przestrzenie – wykorzystaj je mądrze. Zapoznaj się z treścią naszych broszur i filmów, aby opracować tekst o zabarwieniu wellbeing, poparty pięknymi i inspirującymi zdjęciami.

Mały opis. (maksymalnie 80 znaków)

Sama esencja

Ten tekst jest widoczny, gdy gość najedzie kursorem na Twoje zdjęcie.
To Twoja możliwość zrobienia pierwszego wrażenia.
Przedstaw istotę tego, co oferujesz i co sprawia, że Ty, Twoja firma, Twój produkt lub usługa są wyjątkowe, fantastyczne lub w jakikolwiek inny sposób wpisują się w koncepcję turystyki wellbeing.

Krótkie wprowadzenie (maksymalnie 600 znaków)

Streszczenie

Ten tekst jest wizualnie pogrubiony na górze Twojej wizytówki.

Niektórzy goście zdecydują się tylko przeczytać ten tekst, bez wchodzenia na kolejne strony.

Używaj formuły “Ty” do swojego odbiorcy.

Przemyśl dobrze, co chcesz tutaj umieścić. Niech to będzie coś unikalnego – może to być miejsce, gdzie prowadzisz biznes, Twoja oferta. Równie dobrze może to być opis twojej specjalizacji lub wykształcenie, a nawet Twoje wartości jako gospodarza wellbeing. Możliwości jest wiele.

Oto kilka przykładów tego, co możesz opisać:

Co oferujesz: pożywne jedzenie, zabiegi, zakwaterowanie, doświadczenia,

Czy dzielisz się: tradycjami, kulturą, wiedzą, doświadczeniami, przygodami

Czy Twoje miejsce obfituje w: hipnotyzujące widoki, fale morza, puls miasta, uzdrawiającą moc natury

Czy Twój obiekt jest wyjątkowy – romantyczny, tropikalny, wiejski, autentyczny, historyczny, klasyczny, nowoczesny,

Rodzaj oferty – luksusowa czy przystępna cenowo

Opisz ofertę(maksymalnie 1000 znaków )

To jest miejsce, w którym możesz się wyróżnić

Opisz co oferujesz klientom, jak o nich zadbasz. Opisz pochodzenie swoich produktów i napisz jak można je wykorzystać. Przygotuj odpowiednie zdjęcia.

 

Opisz swoją firmę (maksymalnie 400 znaków)

Kim jesteś?

Opisz swoje wartości biznesowe, wartości związane z gościnnością… być może pwiedz coś o historii swojego biznesu. Niech gość naprawdę Cię pozna. Bądź zachęcający i otwarty. Dąż do prawdziwego kontaktu, niech Twoi goście wiedzą, że są w Twoich myślach przez cały rok.

 

Krok 4 – Prześlij zdjęcia wellbeing

Marketing ze zdjęciami w Atlasie

To, jak dobrze Twoi klienci odbierają Twoje wiadomości, zależy od kilku czynników. Jeśli tekst może być skojarzony z obrazem lub zdjęciem, jest bardziej prawdopodobne, że zostanie z nimi dłużej. Obrazy tworzą emocjonalny związek z produktami i usługami, co prowadzi do większego zaangażowania odwiedzających.

Dzięki swoim zdjęciom możesz wyrażać troskę o środowisko naturalne, klientów, personel i otaczającą społeczność. Twoje zdjęcia powinny odzwierciedlać uczciwość w Twojej firmie i zrównoważone działania. Przekazuj wszystkie dobre rzeczy, które robisz na swoich zdjęciach. Pokaż swoim klientom, jak wchodzisz w interakcje, współpracujesz i współtworzysz z innymi. Pokaż swoją miłość i pasję do tego, co robisz.


RODO i zgody
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – ma na celu ochronę danych obywateli na terenie Unii Europejskiej (UE).
 • RODO obejmuje wszelkie informacje, które można zaklasyfikować jako dane osobowe lub które można wykorzystać do ustalenia Twojej tożsamości.
 • W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców na przetwarzanie wszelkich danych.
 • Zdjęcia (i filmy) mogą zawierać dane osobowe.
 • Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku – zgoda na zrobienie przez inną osobę zdjęcia jest konieczna, bez niej naruszamy jej prywatność. Jeśli chcesz opublikować zdjęcia klientów i pracowników musisz posiadać ich pisemną akceptację.
Upewnij się, że posiadasz prawo do zdjęć
 • Zamawiając zdjęcia u fotografa, należy pamiętać o kilku rzeczach. Jako klient jesteś odpowiedzialny dopełnienie wszystkich formalności pod kątem praw autorskich oraz zgodnie z RODO. Upewnij się, że wiesz, jak i gdzie możesz użyć zdjęcia lub obrazu oraz czy możesz je przyciąć lub dostosować.
 • Osoba, która tworzy obraz, będzie generalnie pierwszym właścicielem praw autorskich, chyba że zostało to uzgodnione inaczej. (C) Prawo autorskie powstaje w momencie powstania dzieła literackiego lub artystycznego. Twórca, ma wówczas wyłączne prawo do decydowania, kto może wykonać kopie dzieła oraz w jaki sposób dzieło może być publicznie udostępnione, m.in. publikując je w Internecie lub rozpowszechniając w inny sposób.
Zdjęcia zapadają w pamięć
 • Zobrazuj swój obiekt lub ofertę w sposób zapierający dech w piersiach.
 • Ludziom łatwiej jest zapamiętać zdjęcie niż tekst.
Zdjęcia mogą łączyć
 • Niech Twoje zdjęcia połączą Twoje produkty i usługi ze środowiskiem, w którym są produkowane. Skoncentruj się na aspektach naturalnych, na zrównoważonym rozwoju i na tym, jak wpływają na dobre samopoczucie Twoich klientów, Twojej społeczności i Twoje.
Styl obrazu profilowego

Charakter i styl obrazu to język wizualny, który daje potencjalnym klientom właściwe odczucia co do tego, co chcesz przekazać. Zdjęcia to jedno z najsilniejszych narzędzi marketingowych. Mówią więcej niż słowa. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym, jaką wiadomość wysyłasz poprzez swoje zdjęcia. Twój język wizualny powinien również odróżniać Cię od innych przedsiębiorców branży turystycznej.

Zdjęcia przekazują szybciej
 • Umysłowy i emocjonalny wpływ obrazu następuje niemal natychmiast.
 • Nasze mózgi przetwarzają treści wizualne z niewiarygodnie dużą szybkością. Szacuje się, że ludzie przetwarzają obrazy 60 000 razy szybciej niż słowa.

Mothers kiss
Pixabay, nastya_gepp

Twoje zdjęcia w Atlasie

Na Twojej karcie znajdują się trzy główne zdjęcia

Na Twojej wizytówce zawsze będą widoczne trzy główne zdjęcia dla odwiedzających, Twoich potencjalnych klientów. Niech te zdjęcia będą najważniejsze – pierwsze wrażenia są najważniejsze.

Pierwsze zdjęcie — główny obraz nagłówka

To jest duże zdjęcie, po lewej, na twojej karcie.

Drugie i trzecie zdjęcie – Obraz nagłówka 2 i Obraz nagłówka 3

Dwa mniejsze zdjęcia po lewej.

 

Cztery lub więcej zdjęć – Dodaj jeszcze więcej zdjęć

Możesz dodać jeszcze kilka zdjęć – odwiedzający znajdzie je w sekcji „Wyświetl wszystkie zdjęcia”.

Użyj zdjęć poziomych
 • fotografie poziome – to najlepszy format do Atlasu
 • fotografie poziome – zwane też formatem poziomym te zdjęcia są szersze niż wyższe
Zastanów się nad kompozycją – zdjęcia mogą być jednak przycięte
 • W Atlasie zdjęcia są czasami przycięte – więc sprawdź na podglądzie, czy główny motyw jest najlepiej widoczny.
 • Gdy umieszczasz obiekty na zdjęciu, mówimy o kompozycji. Kilka przykładów:
 • Reguła trzech części to wskazówka dotycząca kompozycji, która umieszcza obiekt w lewej lub prawej trzeciej części obrazu, pozostawiając pozostałe dwie trzecie bardziej otwarte.
 • Wyśrodkowana kompozycja to skuteczny sposób na zwrócenie uwagi na główny obiekt — jest on umieszczony w środku ramki obrazu.

Jak przesłać zdjęcia z komputera

Krok 1 Kliknij przycisk „Dodaj obraz” dla „Główny obrazu nagłówka”
 • Dodaj „Główny obraz nagłówka”

Krok 2 Kliknij „Wybierz obrazy” wybierz swoje główne zdjęcie
 • Prześlij pliki ze swojego komputera

 

 

Krok 3 Kliknij „Dodaj obraz” dla „Dodatkowe obrazy nagłówka”
 • Prześlij więcej zdjęć ze swojego komputera

Kryteria turystyki wellbeing


Kryteria turystyki wellbeing

Turystyka wellbeing to turystyka, która wspiera harmonię i równowagę ciała, umysłu i duszy gości i gospodarzy, w zrównoważonej interakcji z lokalną społecznością i środowiskiem. Aby stać się firmą wellbeing— Home of Wellbeing — musisz ocenić swoją firmę i oferty pod kątem wielu kryteriów. Na tej stronie i czterech stronach z poradami zainspirujesz się i uzyskasz praktyczne informacje o tym, jak rozwijać swój biznes, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście samooceny.


Twoja podróż do osiągnięcia celu

A host support a costumer in a grocery store

Aby móc się rozwijać i stać się firmą wellbeing, pomocne będzie zweryfikowanie pozytywnego i negatywnego wpływu, jaki Twoja firma ma na środowisko, gospodarkę i innych ludzi – a także na ciało, umysł i duszę Twoich gości.

Strategia rozwoju firmy pomoże wskazać priorytety, a tym samym osiągnąć cele wellbeing. Oto uproszczony sposób na rozpoczęcie pracy.

RODO i zgody
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – ma na celu ochronę danych obywateli na terenie Unii Europejskiej (UE).
 • RODO obejmuje wszelkie informacje, które można zaklasyfikować jako dane osobowe lub które można wykorzystać do ustalenia Twojej tożsamości.
 • W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców na przetwarzanie wszelkich danych.
 • Zdjęcia (i filmy) mogą zawierać dane osobowe.
 • Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku – zgoda na zrobienie przez inną osobę zdjęcia jest konieczna, bez niej naruszamy jej prywatność. Jeśli chcesz opublikować zdjęcia klientów i pracowników musisz posiadać ich pisemną akceptację.
Upewnij się, że posiadasz prawo do zdjęć
 • Zamawiając zdjęcia u fotografa, należy pamiętać o kilku rzeczach. Jako klient jesteś odpowiedzialny dopełnienie wszystkich formalności pod kątem praw autorskich oraz zgodnie z RODO. Upewnij się, że wiesz, jak i gdzie możesz użyć zdjęcia lub obrazu oraz czy możesz je przyciąć lub dostosować.
 • Osoba, która tworzy obraz, będzie generalnie pierwszym właścicielem praw autorskich, chyba że zostało to uzgodnione inaczej. (C) Prawo autorskie powstaje w momencie powstania dzieła literackiego lub artystycznego. Twórca, ma wówczas wyłączne prawo do decydowania, kto może wykonać kopie dzieła oraz w jaki sposób dzieło może być publicznie udostępnione, m.in. publikując je w Internecie lub rozpowszechniając w inny sposób.
Zdjęcia zapadają w pamięć
 • Zobrazuj swój obiekt lub ofertę w sposób zapierający dech w piersiach.
 • Ludziom łatwiej jest zapamiętać zdjęcie niż tekst.
Zdjęcia mogą łączyć
 • Niech Twoje zdjęcia połączą Twoje produkty i usługi ze środowiskiem, w którym są produkowane. Skoncentruj się na aspektach naturalnych, na zrównoważonym rozwoju i na tym, jak wpływają na dobre samopoczucie Twoich klientów, Twojej społeczności i Twoje.
Styl obrazu profilowego

Charakter i styl obrazu to język wizualny, który daje potencjalnym klientom właściwe odczucia co do tego, co chcesz przekazać. Zdjęcia to jedno z najsilniejszych narzędzi marketingowych. Mówią więcej niż słowa. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym, jaką wiadomość wysyłasz poprzez swoje zdjęcia. Twój język wizualny powinien również odróżniać Cię od innych przedsiębiorców branży turystycznej.

Zdjęcia przekazują szybciej
 • Umysłowy i emocjonalny wpływ obrazu następuje niemal natychmiast.
 • Nasze mózgi przetwarzają treści wizualne z niewiarygodnie dużą szybkością. Szacuje się, że ludzie przetwarzają obrazy 60 000 razy szybciej niż słowa.

Wspinaj się po drabinie ulepszeń

Hands baking bread

Drabina wymaga wielu kroków, aby osiągnąć ambitny cel. Ta drabina może być wykorzystana do pokazania jak bardzo jesteś dumny/dumna z tego, co osiągnąłeś/osiągnęłaś do tej pory.

Krok 1 – Zaczynamy!

Krok 1 Przydziel obowiązki, zidentyfikuj ryzyko

Znamy kryteria, dzięki którym można zostać Home of Wellbeing. Zidentyfikowaliśmy i zbadaliśmy nasz obecny ogólny stan/sytuację. Zidentyfikowaliśmy zagrożenia. Rozdzieliliśmy w naszej firmie obowiązki według ważnych kryteriów. Określiliśmy prawa i przepisy, których musimy przestrzegać. Rozpoczęliśmy wdrażanie pewnych działań na rzecz poprawy.
– informujemy gości i klientów o naszych zamiarach.

Krok 2 – Wszyscy na pokład!

Krok 2 Określenie ról menedżerów, wyznaczanie celów, kontynuacja

Plan rozwoju biznesu na drodze do wellbeing są bardzo ważne dla kadry zarządzającej. Wyznaczone są osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary. Istotny jest system monitorowania naszych celów również pod kątem prawnym.
– edukujemy gości i klientów, w jaki sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i wspierać pozytywny rozwój społeczności lokalnej.

Krok 3 – Działajmy strategicznie!

Krok 3 Polityki, kluczowe dane i grupy robocze

Mamy teraz określoną politykę działań i wszelkie plany. Monitorujemy i śledzimy nasze kluczowe dane. Zaangażowaliśmy personel i mamy grupy robocze zajmujące się różnymi zagadnieniami.
– wiemy, jak nawiązywać relacje z klientem oraz posiadamy wsparcie w realizacji kolejnych działań 

Krok 4 – Nasze działanie robi różnicę!

Krok 4 Ciągłe doskonalenie i zaangażowanie

Na wszystkich poziomach jesteśmy silnie zaangażowani w zrównoważony rozwój naszej firmy – biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Kontrolujemy wpływ naszych działań, produktów lub usług na ludzi i planetę. Nieustannie doskonalimy się i rozwijamy kompetencje naszej kadry. Plany działania są weryfikowane, wyniki monitorowane, abyśmy mogli dostosować nasze cele i plany.  Stosowane są wszelkie rozwiązania, aby stymulować pozytywne zmiany.
– goście i klienci przyczyniają się i są częścią naszej pracy na rzecz wellbeing


Opracuj własną strategię wellbeing

Co to jest strategia?

Strategia to plan, w jaki sposób osiągniesz swoją wizję lub określone cele i zadania.

 

Jakie są różnice pomiędzy celami?

Przykład wizji – celu

Wizja: Ja na wakacjach wellbeing w Szwecji

Cel: W ciągu roku pojadę na wakacje do Szwecji
Cel 1: Sprawdź paszport, ubezpieczenie itp.
Cel 1: Zapewnij sobie transport
Cel 1: Oszczędzaj pieniądze
Cel 2: Podziel się kosztami z przyjacielem
Cel 2: Zdecyduj, gdzie chcesz jechać
Cel 1: Dowiedz się więcej o Kalmarze, jeśli jest Twoim miejscem docelowym wellbeing z ATLAS
Cel 2: Ustal trasę i zarezerwuj wycieczkę

Inny przykład:
Zatem: Naszą wizją jest świat, w którym wszyscy czują się dobrze.

Naszą misją jest dostarczanie wiedzy i zasobów, aby umożliwić ludziom poprawę samopoczucia.

Naszym celem jest umożliwienie ludziom poprawy własnego samopoczucia, a celem może być dostarczenie szkoleń i narzędzi 100 firmom zajmującym się zdrowiem, które zamierzają działać koncentrując się na koncepcji wellbeing.


Tips – become an environmentally friendly business


Running an Environmentally Friendly Business

Waste minimization

The growing amount of waste produced in modern society has a huge impact on the environment. Many of the materials discarded in the waste can remain and affect the environment for hundreds or thousands of years, or even more. The presence of harmful waste in the natural environment can cause significant effects on plants, animals, and humans. The most effective way to reduce waste is to not create it in the first place. Reducing waste reduces your environmental impact, and it can also have a positive impact on your finances as well as a positive social impact by creating more jobs, for example for people in industries recycling goods.

By awareness-raising, you effectively encourage waste prevention, reuse, and recycling behavior within the organization.

Remember, only buy what you really need – what you did not buy will not end up as waste.

Set goals on waste management
 • Make a policy and a strategy for waste management.
 • Create a waste reduction strategy – analyze your waste production (where and how much), set goals and make a list of things to do.
 • Conduct a waste management audit – be aware about your current situation so you can take the right actions. Take a walk around your premises, noting down the quantities and direct costs of any wastes that you can detect.
Reduce overall waste
 • Purchase wisely, it is essential to reduce waste.
 • Choose products and foods without packaging materials.
 • Create a “less waste initiative” that encourages all employees and guests to be aware of their waste production.
 • Manage your consumables (for example sheets and cleaning materials) in a way that extend their life time.
 • Implement a recycling program – sort all generated waste for recycling, general recovery and energy recovery.
 • Repair, reuse, and find new uses for things.
Reduce food waste
 • Avoid serving food in the form of buffets. If you still choose to serve buffets, reduce the size of the plates so that guests take less food each serving.
 • Include leftover groceries and ingredients in your cooking.
 • Take care of leftover cooked food in different ways, for example offer your guests or staff to receive or buy leftovers and donate your leftover food to nearby actors such as schools, and care centers.
Reduce littering
 • Reduce disposable items such as straws and cutlery. Offer refills of for example tea and coffee in thermos mugs.
 • Put up more trash cans, and make sure they are wind and animal safe.
 • Arrange clean-up events, encourage guests and staff to take part in the activity.
 • Encourage your guests to keep a waste bag in their day-pack or vehicle so they can dispose any trash produced from activities, such as trekking, properly later.
Reduce production waste
 • Develop a system for recycling the products of your own company. You can offer to take them back if the customer no longer wants them, and you can sell them second hand.
 • Avoid unnecessary packaging.
 • Choose durable, and smart packaging for your goods.
 • Use materials that can be reused for displaying your goods.
 • Encourage customers to bring their own carrier bags, jars, bottles, thermoses and packaging for the goods they will purchase.
Reduce disposable items
 • Avoid disposable materials in all parts of your business such as wrapped slippers and bathrobes; disposable cutlery, plates, glasses, mugs and straws; disposable packaging for skin, hair, beauty products, toothpaste, toothbrushes; coasters, protection, decoration, other packaging; paper napkins and towels.

Sustainable energy use

All energy use affects the environment via greenhouse gas emissions and other air pollution. By using renewable energy however, and at the same time reducing our energy use, so that the amount of renewable energy resources is enough for everyone, we can reach a more sustainable way of life. Clean energy for electricity, heating, and transport is necessary to reduce the climate impact of your company. Remember that the best energy is “negawatt” – it represents a watt of energy that you have not used through energy conservation or the use of energy-efficient products.

Set goals on energy use

Energy savings in the tourism industry consist of several parts, including heating, cooling in the summer, indoor and outdoor lighting, ventilation, kitchen equipment, terrace heating, and more.

 • Make a policy and a strategy for energy management. What does energy efficiency and sustainable energy mean for your company?
 • Create an energy reduction strategy – analyze usage (where and how much), set goals and make a list of things to do. Make a sustainable procurement plan – choose energy efficient solutions and products.
 • Conduct an energy management audit – be aware of your current situation so you can take the right actions. Take a walk around your premises (during open and closed hours), note down the standby items, unnecessary lamps, heating systems covered by furniture and so on. Energy consumption monitoring will help you – investigate the possibility of monitoring the energy consumption of specific equipment items.
 • Make a commitment to green energy – choose green electricity from your electricity supplier. You can also produce your own energy by setting up solar cells.
 • Develop an operation and maintenance guide that describes which technical systems you have in your buildings, how they intend to work, and how they should be maintained. The guide should cover plumbing and control systems, such as heating, cooling, ventilation, sanitation, control, regulations and monitoring, LPG, compressed air, and sprinklers. The operation and maintenance guide does not have to be so advanced at first, a few lines about each system is better than nothing at all.
 • Label switches so they are not accidentally turned on.

 

 

General energy saving tips
 • Make sure that lighting, heating and other appliances only operate when they are needed.
  • turn-off exterior lighting during daylight hours
  • use timers or motion detectors
  • install energy meters to keep track
  • avoid leaving equipment on stand by
  • avoid leaving portable electronics such as laptops or mobiles on charge unnecessarily
 • Regularly maintain and adjust of your appliances and systems. Schedule cleaning of radiators and valves.
 • Educate all staff about energy efficiency, this is a simple and cost effective measure.
 • Teach the cleaning staff how to air properly and efficiently.
 • Stop air leakage. Inspect, caulk and weather-strip windows and doors to avoid unnecessary energy waste.
 • Use solar shading, which is a form of solar control that can be used to optimise the amount of solar heat gain and visible light that is admitted into a building.

Save energy for heating
 • Save money on heating and cooling bills by simply resetting your thermostat when it is low season, or when different rooms or parts of the facility are not used. You can also lower the temperature during night time. You can do this automatically without sacrificing comfort by installing an automatic setback or programmable thermostat.
 • Bleeding your radiators can help you save energy. One of the main problems with radiators is that air sometimes becomes trapped inside them. When that happens, a bubble of air impedes the flow of hot water and stops the hot water from circulating. The only way to remove that air bubble is to bleed the radiator and restore the water flow inside.
 • Keep doors and windows shut when the heating or cooling system is on.
Save energy in hotel rooms
 • Remove refrigerators or “minibars” in the majority of the hotel rooms, instead offer guests to buy cold drinks in the lobby and offer the rooms with refrigerator on request.
 • Unwanted draughts can cause rooms feel chilly and make your guests feel comfortable.
 • Encourage guests and staff to inform the reception or maintenance if something is broken in the heating/cooling system, or if air is leaking through doors and windows.
 • Develop simple and easy-to-understand information about how the heating and cooling system works so the guest can adjust it instead of opening windows. Inform how the guest can take sustainable actions by handling the heating/cooling correctly.
 • Modify the limits of room temperature control (lower limit 18 degrees, upper limit 23 degrees)
 • Install use timers or motion detectors for lighting.
 • Switch to energy-efficient lighting.
 • Turn the television off when leaving the room (avoid sleep/stand by mode). Use a timer on the television so that it switches off automatically after a certain time. Remove the television in a part of the hotel rooms, and offer the rooms with television on request.
Save energy in the kitchen
 • Turn off all appliances that are not in use
 • Set the right temperature in refrigerators and fridges, and defrost regularly.
 • Keep the door to the fridge and refrigerator closed as much as possible and do not open them unnecessarily.
 • Do not store hot food in cooling chambers.
 • Only run the dishwasher when it is fully loaded, choose energy saving programs.
 • Turn off stoves and oven ten minutes or more before finishing cooking to use residual heat. Cook several dishes at once and cook food in smaller pieces.
 • If you need to check on a dish, use the oven window. Every time the oven door is opened, the temperature inside is reduced by as much as 25 degrees, forcing it to use more energy to get back to the proper cooking temperature.
 • Switch off beverage dispensers (machines that cool drinks) if they are not used. Install timers.
 • Be smart about heating. Energy costs of heating water in an electric kettle is much more efficient than in a microwave or on the stove.

Sustainable water use

Clean freshwater is a natural resource that is essential to life and that we should handle with care. A drier climate has made groundwater levels in some parts of the southern Baltic Sea region very low and there is occasional water scarcity. Water scarcity prevails when the freshwater resources are insufficient to meet the standard water demand. If we are to live more sustainably, it is important not to waste water. By keeping track of your water use and saving water, you contribute to a more sustainable community while also reducing your expenses, for both water and energy.

Inform, involve and encourage your guests and staff to make their behaviour more sustainable. We are often unaware about when we waste water – for example waiting for the water in the shower to become warmer.

Set goals on water use
 • Make a policy and a strategy for water management.
 • Create an water reduction strategy – analyse usage (where and how much), set goals and make a list of things to do.
 • Monitoring your water usage is the first step to savings. Using a smart meter is the best way to go about this. Knowing how much you use and where can help you to identify areas of potential savings, quickly address leaks. Monitor your bills closely on an ongoing basis to identify changes in patterns of water consumption.
 • Conduct a water management audit – pay attention to your indoor water usage. Check routinely for leaks such as leaking faucets, toilets, and  appliances. Take a walk around your premises to check all taps, toilets and so on. Actions to stop leaky faucets and toilets saves both water and money.
 • Educate employees on good water using habits, share water-saving ideas. Every member of your team needs to operate with water conscientiousness. Offer training, guides, and guidance on what needs to happen water-wise within the business to meet your water-saving goals and explain why.
 • Cooperate to report broken pipes, leaky hydrants and errant sprinklers to property owners or your local water provider.
General water saving tips
 • Stop the dripping. Water may be wasted in many places around the facility, from leaking toilets to dripping faucets. Identify costly water leaks that should be repaired, check your water meter for example to detect leaks. Calculate your water waste.  Find out just how much water you waste when you let a dripping faucet drip – investigate worn toilet flappers, dripping faucets, and leaking shower heads. A dripping tap can waste 800 litres of water in a month and a leaking toilet up to 400 litres of water each day.
 • Replacing outdated or inefficient fixtures save water and money on utility bills in the long run. Install water-efficient taps with an aerator or flow restrictor to use less water. Install lever or mixer taps, these save water by quickly reaching a desired temperature.
 • Promote the drinking of potable tap water instead of bottled water among employees, guests and customers.
 • Wash company vehicles when needed rather than on a schedule. Use a commercial car wash that recycles water.
Save water in hotel rooms
 • Allow guests to opt for a linen and towel reuse programme, allowing them to choose to not have linen and towels changed daily.
 • Install water-efficient shower heads, which can use up to 40% less water. Set the shower flow to less than than 10 litres per minute.
 • Install low-flow toilets, which use roughly two to four times less water than older models. Install dual flush toilets.
 • Your taps should have a maximum flow of six litres per minute.
 • Cut water usage in your laundry operation with a low-water washing system.
 • Encourage guest to not spend more time in the bathroom than needed. Turn off the water while brushing the teeth – place a sign above basins suggesting that guests do not leave the tap running while shaving or brushing teeth. Encourage the guest to keep the showers brief, and to take a shower instead of baths. A full bath holds more than four times as much water than is needed to adequately bathe.
 • Make sure that the amount of cleaning in the room is optimal and carried out using green cleaning products.
Save outdoor water
 • Take note of leaky faucets outdoors, check faucets, pipes, and hoses.
 • Put any decorative fountains and similar on timers and keep them on only during work hours.
 • For any irrigation system, hire a qualified professional to install it and keep it working properly and efficiently. Make sure your irrigation system is watering only the areas intended, and that the water is not wasted on walkways, streets and so on.
 • Leave lawn clippings on your grass since it cools the ground and retains moisture.
 • Use porous material for walkways and patios to prevent wasteful runoff and keep water in your yard.
 • Use cultural plants from your region and group them with plats that have the same watering needs to avoid over watering some while under watering others.
 • Use a layer of organic mulch on the surface of your planting beds to minimize weed growth that competes for water. Spreading a layer of organic mulch around plants helps them retain moisture, saving water, time and money.
 • Collect water from your roof by installing gutters and downspouts. Direct the runoff to plants and trees.
 • Use a pool cover to help keep your pool clean, reduce chemical use and prevent water loss through evaporation.
 • Do not overfill the pool. Lower water levels will reduce water loss due to splashing.
Save water in the kitchen
 • Set taps to have a maximum flow of 10 litres per minute.
 • Establish water-saving guidelines for using kitchen equipment; use the dishwasher, and start only when it is full, use the eco program; do not wash dishes in running water; scrape dishes rather than rinsing them before washing; resoak pots, pans and utensils in basins of water; boil only the amount of water for tea/coffee that is needed.
 • Wash fruit and vegetables in a sink.
 • Choose hotel kitchen equipment that uses minimal water. Install water-efficient dishwashers to use 50% less water than average models.
 • Keep equipment maintained and drains clean.
 • Stop selling bottled water.
 • Serve water only upon request and ask before refilling. A 2.5 dl glass of water needs an additional  5 dl of water for cleaning.

Sustainable procurement and purchasing general

Your purchases affect your entire business, both from a health perspective and when it comes to the environment. The increased interest in ethics, ecology, and social responsibility requires that companies work on sustainability issues and have a strategy to reduce their environmental impact. By choosing green procurement with organic products, you help to reduce the spread of synthetically produced chemical pesticides in nature. Think before you act – things you have not procured, can not be used or offered to your customers.

Set goals for green procurements
 • Make a policy and a strategy for sustainable procurements. Here are some other terms that are similar:
  • Green purchasing
  • Green procurement
  • Recycled/Reusable
  • Eco-efficient product/sustainable product
  • Efficient procurement
  • Environmental procurement
  • Clean procurement
  • Responsible procurement
 • Make a code of conduct for procurement and decide who you want to cooperate with. Perhaps you might want your partners to sign the code of conduct that you developed. That means that you define that you expect vendors and their sub-contractors to operate lawfully and conduct their activities in a socially and environmentally responsible manner by, at a minimum, meeting the expectations set forth in your code of conduct.
 • Conduct a procurement management audit – consider how your purchasing decisions will have an impact on the planet and how your decisions also set an example for others.
 • Make a list of all the things you usually buy, check what you can remove and what you can improve. Consider how many of your purchases that are due to old habits, instead of a real need.
 • Plan your purchases and buy only what you need keeping track of which sustainability labels are available, decide what is important to you and make priorities.
Cooperate with trusted procurers
 • Avoid products from suppliers using pesticides or genetically modified foods.
 • Choose suppliers who can describe and verify the quality of what they sell.
Choose the right type of products
 • Buy local raw materials to support local producers.
 • Buy local and organic raw materials to promote biodiversity.
 • Avoid products that require large amounts of natural resources and long transports.
 • Prioritize recycling and second-hand
 • Prioritize materials that can be reused in the first place and recycled in the second place.
 • Choose sustainable produced natural materials (such as wood or linen).
 • Always choose products of good quality that last a long time and can be renovated.
 • Choose energy- and water-efficient equipment.
 • Have knowledge about the materials, products and raw materials you need.
 • Use renewable raw materials and degradable ingredients.
 • Focus on creating the best possible starting point for manufacturing your products.
 • Buy products where the entire production takes place with consideration to the environment.
 • Select materials and products that can be repaired and reused.

Sustainable food
Sustainable procurement and purchasing – meat and fish

We need biodiversity on land and in the oceans and at the same time be able to use nature’s resources in a sustainable way. We must, therefore, together, take responsibility and make improvements so that the entire food chain from land or sea to meals can be sustainable. In your business, you can choose meat that comes from animals that contribute positively to biodiversity. You can choose fish wisely and help ensure that the oceans are not depleted so that the fish have time to recover and reproduce and that the oceans’ ecosystems stay in balance.

Set goals on meat and fish procurements
 • Make a policy and a strategy for sustainable procurements for meat and fish.
 • Choose suppliers that help you reduce transports.  Demand group transport, besides reducing costs, grouping your products for transportation will in turn reduce the impact on the environment, compared to individual haulage for each item.
Choose the right type of meat and fish
 • Learn about sustainability certifications for meat and fish.
 • Choose certified organic domestic meat.
 • Choose certified domestic natural pasture meat.
 • Choose wild-caught fish that is MSC-labelled and approved according to the WWF consumer guide.
 • Choose farmed MSC- labelled fish that is approved according to the WWF consumer guide.
 • Remember that game meat is a limited resource, use local meat that has been tested according to national food legislation.
 • Find out where and how production takes place, avoid long transports.
 • Define what you expect from the supplier and communicate it.

Sustainable transport
Sustainable transports

Our travel produces large emissions of carbon dioxide and other pollutants that affect our health and contribute to changing the climate on earth. Traffic affects nature through emissions of acidifying, fertilizing, and ozone-forming substances. Traffic emissions of pollutants also harm human health. Particles in the outdoor air contribute to cardiovascular diseases as well as diseases that impair lung function and can affect the normal development of the lungs. The incomplete combustion of fossil fuels forms particles and hydrocarbons. By thinking about how we travel and transport things, we have great opportunities to reduce emissions. In wellbeing tourism, sustainable travel to and between destinations is an important part.

Set goals on transports
 • Make a policy and a strategy for sustainable transport. Describe what it means for you and which transports that will be included.
 • Conduct a transport and CO2(g) management audit – include your own vehicles and produced services, and perhaps even the transports of your guests. Make improvements by changing the old solutions to bicycles, and electric or biogas cars.
Sustainable travel for guests
 • Help your guests plan their sustainable journey to your facility.
 • Offer transport from train and bus stations or collaborate with others for smooth transfer.
 • Promote the concept of carpooling and support your guests finding good solutions.
 • Provide rental or loan bicycles and secure bicycle parking for those who bring their own bikes.
 • Find out how your guests travel to you – offer and inform about other possibilities providing charging options for electric cars and electric bicycles.
Sustainable supply chains
 • Choose suppliers that help you reduce transports.  Demand group transport, besides reducing costs, grouping your products for transportation will in turn reduce the impact on the environment, compared to individual haulage for each item. Choose slower deliveries. Coordinate your distribution of goods and products with others.
 • Create a plan for how you can shorten your supply chains to a minimum.
 • Buy locally.

Tips – contribute to social development


Let your business contribute to social development

Photo Lovisa Wendt
Extend the operating season

An extended season can create benefits for local actors and the community in general. An extended season can, for example, provide new jobs or give staff the opportunity for year-round employment. Promoting offers during the low season can stimulate economic growth and jobs. To offer services during most of the year further results in an increased customer base, possibility for cost optimization, and the opportunity for your visitors to experience different seasons. Being able to retain staff all year round increases their experience and skills and contributes to a better relationship with your customers.

Set goals on extending the season
 • Make a strategy -set goals and have a plan for extending the operating season.
Extend the season with offers
 • Create offers during different seasons based on local or regional possibilities such as a harvest party, primary tasting, candle party, winter bath, dark hikes, meet spring.
 • Let your offers and prices change during the year to create longer opening hours. Design pricing to be attractive during the low season. Collaborate with others to create new offers.

Photo Lovisa Wendt
Support local companies

An important prerequisite for a prosperous society is to support local companies, which are important venues and employers. Both your business and your community benefit from your local purchases of goods and services. Your choices can result in that the money stays in the region, contribute to a vibrant community, more jobs, more resources for school and social services, reduced transport, and environmental impact. You and other local businesses and shops together make the community attractive and consequently you will be more interesting for tourists.

Set goals on local support
 • Make a policy and a strategy for supporting the local community.  Decide what it means to you and what you want to focus on for your business.
Improve your local support
 • Procure services like cleaning, laundry, food, and similar from local businesses.
 • Adapt your offers to both local and regional conditions and products and as well as to raw materials that are in season.
 • Assist growth and development of local suppliers through collaboration.
 • Promote local entrepreneurship.
 • Mainly serve food and drinks from own production and with own raw materials.
 • Become a loyal local customer.
 • Create networks to increase collaboration.
 • Develop systems so your money stays in the community.
 • Develop local supply opportunities.
 • Promote local entrepreneurship.
 • Mainly serve food and drinks from your in-house production and with your own produce.
 • Use ingredients with nutritious, fresh and locally produced ingredients to lift your menu to new, exciting levels. Exchange foreign products in dishes to local, regional or national. For example, rice by wheat or oats; exotic nuts by nationally produced seeds or nuts; meat products by nationally grown legumes.

Make socially sustainable procurements and purchases

Social responsibility includes caring for people locally, regionally, and nationally as well as trade with other countries. As a wellbeing company, you primarily choose locally produced materials and products. Sometimes though, purchases from developing countries may be needed. By taking social responsibility, you support the way trade works and contribute to better prices, decent working conditions, and a fairer deal for farmers and workers. This is important regionally but in particular in developing countries.

Set goals for socially sustainable procurements
 • Make a policy and a strategy for socially sustainable procurements.
 • Conduct a procurement management audit – consider how your purchasing decisions will have an impact on the lives of producers, in particular in developing countries, and how your decisions also set an example for others.
 • Make a code of conduct. Who do you want to cooperate with? Perhaps you want to develop a “code of conduct” that your partners should sign? That means that you define that you expect vendors and their sub-contractors to operate lawfully and conduct their activities in a socially and environmentally responsible manner by, at a minimum, meeting the expectations set forth in your code of conduct for procurement.
 • Make a list of all the things you usually buy, check what you can remove and what you can change to more sustainable options. Consider which of your purchases that are made of old habit, instead of a real need.
 • Plan your purchases and keep track of which social responsible labels are available, decide what is important to you and take one step at a time.
Contribute to fair trade
 • Communicate your awareness of fair trade to your guests and employees.
 • Select certified goods and products (e.g. Fair Trade) such as;
  • Cocoa, sugar, coffee, tea, juice
  • Bananas and other exotic fruits, rice, quinoa, spices and herbs, nuts
  • Flowers
  • Wood, textiles, cotton, metals
  • Skin care products

Raise awareness and contribute to the local community

Locals and other local businesses are not always fully aware of what their local communities or local businesses have to offer them or other tourists. This may be due to the marketing that companies and municipalities carry out, primarily aimed at tourists and not at the local population, who thus lose their knowledge and awareness and cannot participate in marketing their own region. The local companies can also help create meaningful leisure, jobs, and skills development for the local population.

Set goals for contributing to local development
 • Make a strategy, and define goals.
 • Communicate the goals to your employees.
Contribute to local development
 • Disseminate knowledge about wellbeing and how it can be reached.
 • Target marketing about your business to the local community.
 • Invite your neighbours and let them get to know you.
 • Inform about the natural and cultural environment for those who live in the area.
 • Employ staff from the local community.
 • Start networks and inspiration evenings, exchange knowledge, create local involvement.
 • Share the knowledge, you and your staff possess so others can benefit from this information. Share your knowledge via study visits, internships, lectures, study circles, education, etc.
 • Donate products to people in vulnerable situations or to organizations that work with these themes.
 • Donate or invest part of your turnover in your region and participate in local community activities that have benefits for the greater good.

Collaborate with external partners

To succeed in becoming a renowned tourism destination and be visible in many contexts, it is important to collaborate with each other, you need to work together to be stronger and create a reason to visit your region. Collaborating can also be fun and inspiring – by developing your business together with others, you can be inspired and can find new creative solutions. For you as a representative of a small or medium sized business, collaboration can also be important as it can be a way to save time and money, and to attract more clients.

Set goals for collaboration
 • Make a strategy, and define goals.
 • Communicate the goals  to your employees.
Collaborate with others
 • Disseminate knowledge about wellbeing.
 • Educate your staff to be local ambassadors on wellbeing.
 • Give your employees working hours for non-profit contributions.
 • Inform about places to visit, sights and activities in the local area.
 • Co-create offers and collaborate with local actors. Use each other’s facilities and share it with associations and the municipality, share logistics and transport, use local services and providers whenever possible.
 • Create joint marketing efforts, inform your guests about offers from other local actors.
 • Create networks and start exchanges of services and offers that are in line with wellbeing. You can be in a network with companies with the same niche of food, restaurants, etc. – but do not underestimate unexpected meetings and collaboration with completely new players as well.

Ottenby
Preserve the natural and cultural heritage

Cultural heritage is important as a source of knowledge, education, and experience. By relating to the visible and tangible traces that shaped our society, we create perspectives on who we are and the society we live in. Across the EU, attention is now drawn to the potential of the cultural heritage to create a greater understanding between people. Create understanding and interest in the natural and cultural heritage as well as cultural environments.

Set goals for heritage preservation
 • Make a strategy, and define goals.
 • Communicate the goals to your employees.
Preserve and restore cultural and natural heritage
 • Use photos of people and nature from the local community in your marketing material.
 • Use imagery based on traditional patterns and prints.
 • Collaborate with others to ensure that all parts of your products have a local or locally produced origin.
 • Organize natural and cultural history activities together with community associations.
 • Develop your products originating in local traditional.
 • Use or draw inspiration from traditional recipes or traditional food crafts.
 • Learn more about the cultural heritage of your community.
 • Locate activities and carry out guided tours of culturally and historically interesting buildings, environments and other remains.
 • Tell the stories about occurred events, famous or interesting people and traditions from your local community.
 • Arrange excursions; tours, bus tours, bike rides, or horseback riding.
 • Invite interesting lecturers or create a storytelling evening where everyone can share.
 • Decorate with heritage textiles, handicrafts and colours, preserve food traditions.
 • Collaborate with others, for example craftsmen who have traditional craft skills.
 • Have a sustainable production with organic foods and sustainable materials.
 • Grow cultivated plants.
 • Preserve old stock breed that are part of your cultural heritage and the national animal husbandry. Many landrace breed, old stock breed, are locally adapted, resistant to disease and have good parenting properties and are suitable for organic farming.
 • Sell your products at local markets or harvest festivals.
 • Invite your customers to keep “Open house” or  “Open garden”.
 • Remember the children and young people that visit you – arrange dedicated events or special program items for them.
 • Educate yourself as a nature or cultural guide.

Photo Sara Ängfors – KRAV
Attain certification for your products

Certification comes from the Latin word certi´fico – “confirm”. A certification is a type of certificate or proof that a certain degree of trust has been given to a product. Certification is an important part of the work to create a sense of safety for the clients. It is a seal of quality and an advantage that is also valuable in your marketing. With a product certificate, you certify that your product meets the promised quality according to the certification.

Set goals for achieving certifications
 • Make a strategy, and define goals.
 • Communicate the goals to your employees.
Obtain a certification

Prepare and acquire knowledge, review relevant criteria for the product or service you wish to certify or if you want to certify your business, facility or something else. Get help and cooperate with others.

The process of certification

 • Fill out the documentation including descriptions of the product.
 • Test the product and make the necessary improvements and adjustments.
 • Apply for the certification.
 • After approved inspection and certification, you can market yourself and your products.
 • Educate your employees and your customers about what certification means.

Be authentic and credible when promoting products

A wellbeing company must be transparent and honest in its communication, and the information of the products must reflect its content and origin, thereby contributing to the preservation or development of the local natural and cultural heritage, as well as contributing to a vibrant and sustainable countryside.

Set goals on authentic information
 • Make a strategy, and define goals.
 • Communicate the goals to your employees.
Create honest marketing material
 • Use expressions and descriptions that everyone understands.
 • Be clear about origins of the products.
 • Be clear about the contents of the products.

Wskazówki- jak zostać gospodarzem wellbeing


Gospodarz wellbeing

Bądź dobrym Gospodarzem lub Gospodynią

To, w jaki sposób podejmujesz gości, wyraża się w Twojej postawie i wartościach, które z kolei kształtują Twoje decyzje i działania. Bycie dobrym gospodarzem/gospodynią oznacza postrzeganie wszystkich ludzi jako gości, bez względu na to, czy są to Twoi znajomi, klienci, odwiedzający, czy studenci. Dobry gospodarz jest otwarty, gościnny i profesjonalne traktuje każdego, kto go odwiedza. Przyjmowanie gości to sztuka, która sprawia, że ludzie czują się mile widziani, docenieni i wartościowi.

Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż to swoim pracownikom
Zostać dobrym Gospodarzem
 • opracuj własną politykę gościnności
 • napisz w słowach, czym jest dla Ciebie gościnność oraz jakie wartości powinny kierować Tobą i Twoimi pracownikami w sposobie traktowania innych i siebie nawzajem.
 • zastanów się jak chcesz komunikować się z klientami, niech Twoje wartości będą jasne w całej komunikacji.
 •  komunikacja powinna być autentyczna i szczera
 • upewnij się, że Twoja firma jest inkluzywna i przyjazna
 • edukuj swoich pracowników
 • poznawaj ludzi z pozytywną energią
 • spraw, aby ludzie poczuli się zaangażowani – spraw, aby poczuli, że ich wizyta jest dla Ciebie ważna.
 • pokaż, że ich pobyt w Twoim obiekcie przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności, bioróżnorodności oraz rozwoju Twojej firmy i Twojego miejsca.

   


Bądź otwarty

Włączenie jest warunkiem wspólnotowości, a różnice są atutem. Każdy z nas jest inny: mamy różne zawody, mówimy różnymi językami, lubimy różne rzeczy, reprezentujemy różne kultury i obchodzimy inne tradycje, jemy inne potrawy z wyboru lub z konieczności itp. Często zdarza się, że produkty i usługi w branży turystycznej są projektowane dla typowego gościa, ale dzięki otwartości możesz dotrzeć do szerszej grupy docelowej. Postawa otwarta sprawia, że nikogo nie wykluczasz ani nie wymagasz, by ludzie się zmienili.

Krok 1 – Zaczynamy!

Krok 1 Przydziel obowiązki, zidentyfikuj ryzyko

Znamy kryteria, dzięki którym można zostać Home of Wellbeing. Zidentyfikowaliśmy i zbadaliśmy nasz obecny ogólny stan/sytuację. Zidentyfikowaliśmy zagrożenia. Rozdzieliliśmy w naszej firmie obowiązki według ważnych kryteriów. Określiliśmy prawa i przepisy, których musimy przestrzegać. Rozpoczęliśmy wdrażanie pewnych działań na rzecz poprawy.
– informujemy gości i klientów o naszych zamiarach.

Krok 2 – Wszyscy na pokład!

Krok 2 Określenie ról menedżerów, wyznaczanie celów, kontynuacja

Plan rozwoju biznesu na drodze do wellbeing są bardzo ważne dla kadry zarządzającej. Wyznaczone są osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary. Istotny jest system monitorowania naszych celów również pod kątem prawnym.
– edukujemy gości i klientów, w jaki sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i wspierać pozytywny rozwój społeczności lokalnej.

Krok 3 – Działajmy strategicznie!

Krok 3 Polityki, kluczowe dane i grupy robocze

Mamy teraz określoną politykę działań i wszelkie plany. Monitorujemy i śledzimy nasze kluczowe dane. Zaangażowaliśmy personel i mamy grupy robocze zajmujące się różnymi zagadnieniami.
– wiemy, jak nawiązywać relacje z klientem oraz posiadamy wsparcie w realizacji kolejnych działań 

Krok 4 – Nasze działanie robi różnicę!

Krok 4 Ciągłe doskonalenie i zaangażowanie

Na wszystkich poziomach jesteśmy silnie zaangażowani w zrównoważony rozwój naszej firmy – biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Kontrolujemy wpływ naszych działań, produktów lub usług na ludzi i planetę. Nieustannie doskonalimy się i rozwijamy kompetencje naszej kadry. Plany działania są weryfikowane, wyniki monitorowane, abyśmy mogli dostosować nasze cele i plany.  Stosowane są wszelkie rozwiązania, aby stymulować pozytywne zmiany.
– goście i klienci przyczyniają się i są częścią naszej pracy na rzecz wellbeing


Zwiększ aktywność fizyczną gości

Firmy działające w duchu wellbeing powinny zachęcać gości do wszelkich form aktywności. Od aktywności fizycznej zależy zdrowie: stajemy się bardziej czujni, silniejsi, poprawia się nasza pamięć, ruch zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób i złamań kości. Ćwiczenia fizyczne mogą również pomóc w łagodzeniu niepokoju, depresji czy stresu. Liczą się wszystkie rodzaje ćwiczeń; dorosłym zaleca się umiarkowane ćwiczenia przez co najmniej dwie i pół godziny w tygodniu. Pamiętaj, że zajęcia można wykonywać w obiekcie i na zewnątrz
i nie muszą być skomplikowane. Weź pod uwagę różne formy aktywności fizycznej: inne dla dzieci, młodzieży, seniorów czy osób o specjalnych potrzebach.

Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż to swoim pracownikom
Proponuj aktywność fizyczną
 • promuj aktywność fizyczną we wszystkich swoich ofertach
 • proponuj różne aktywności
 • udostępniaj sprzęt (rowery, siłownia, rakieta tenisowa, sprzęt do snurkowania, kajaki, maty do jogi, mapy)
 • oferuj zajęcia prowadzone przez nauczyciela / lidera – sesje jogi, wycieczki z przewodnikiem w przyrodzie
 • nakłaniaj gości, aby wchodzili po schodach, jeździli na rowerzek, uczestniczyli w zajęciach
 • stwórz listę „nieoczekiwanych aktywności fizycznych” – bosa ścieżka do jadalni, możliwość ćwiczeń równowagi w łazience, ćwiczenia gimnastyczne w toalecie
 • zachęcaj do ruchu przed snem, ponieważ aktywność fizyczna poprawia jakość snu

Zwiększ dostęp Twoich gości do natury

Każdy człowiek odzyskuje siły w kontakcie z naturą. Przebywanie na świeżym powietrzu i przy świetle dziennym przynosi pozytywne efekty zdrowotne. Zaoferuj swoim gościom różne możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przebywanie na łonie natury może m.in. zmniejszyć stres, wzmocnić zdolności poznawcze, poprawić stan zdrowia psychicznego, promować aktywność fizyczną i ułatwić interakcje społeczne. Niektórzy badacze uważają nawet, że bylibyśmy szczęśliwsi i bardziej energiczni, gdybyśmy mieli lepszy kontakt z naturą. Przebywanie blisko natury może poprawić samoświadomość i pomóc być „tu i teraz”. Jeśli nie możesz zaoferować gościom zajęć na świeżym powietrzu, zadbaj o to, by w Twoim obiekcie było jak najwięcej światła słonecznego i roślin. Zastanów się, jak możesz uczynić naturę bardziej dostępną dla gości; pamiętaj przy tym o różnych potrzebach każdego z nich, ponieważ dzieci, młodzież, seniorzy oraz osoby o specjalnych potrzebach mogą potrzebować różnych rzeczy.

Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż to swoim pracownikom
Pomóż gościom obcować z naturą
 • poprowadź gościa ścieżką do ogrodu, nad jezioro, morze lub do lasu
 • przygotuj punkty widokowe, miejsca odpoczynku, miejsca do obserwacji przyrody/zwierząt
 • wykorzystuj tabliczki informacyjne wzdłuż szlaków, w ogrodzie, aby uwrażliwiać gości na piękno natury
 • wykorzystuj tablice edukacyjne – w ciekawy sposób opisują otoczenie oraz to, co zwiedzający mogą zobaczyć, poczuć, wąchać i słyszeć
 • wykonuj swoje usługi lub zajęcia na świeżym powietrzu, w środowisku naturalnym, gdzie mogą poczuć ciepło słońca, wiatr na skórze i usłyszeć szelest wiatru i śpiew ptaków.
Przynieś naturę do środka!

Jeśli nie masz lasu za oknem, możesz odtworzyć naturę, dekorując przestrzenie naturalnymi przedmiotami i kolorami. Możesz obcować z naturą przez:

-posiadanie pomieszczeń wypełnionych roślinami
– posiadanie odpowiedniego oświetlenia
– dekorowanie balkonu roślinami
– tworzenie oranżerii
– posiadanie miejsc przy oknie z widokiem na tereny zielone.


Cisza i spokój

Potrzebujemy ciszy i spokoju, aby móc się zregenerować, naładować i znaleźć nową energię. Regeneracja polega na tym, aby mieć czas na spowolnienie tętna i tempa w ciele. Dobry sen w nocy jest ważny dla dobrego powrotu do zdrowia. Bez względu na to, co robimy, miło jest móc wybrać, czy chcemy siedzieć w spokoju i cieszyć się ciszą, czy też słuchać gwaru szczęśliwych głosów. Jest wiele rzeczy, które mogą nam pomóc się zrelaksować. Kiedy jemy, spokojne otoczenie może być tak samo ważne, jak podawane jedzenie. Oferując swoim gościom możliwość delektowania się posiłkiem w ciszy i spokoju oraz oferując im cichsze, spokojniejsze otoczenie, zwiększasz szansę swoich gości na dobre samopoczucie i relaksujące doznania kulinarne.

Warto oferować miejsca, w których gość jest zachęcany do wyłączania telefonów komórkowych, czy komputera. Odkładając telefon i komputer otwieramy nasze zmysły na inne wrażenia i na dłuższą metę może to przyczynić się do zwiększenia spokoju. Samo aktywowanie trybu samolotowego telefonu komórkowego może sprawić, że gość zapomni na chwilę o aktualizowaniu mediów społecznościowych. Może to również wpływać na poziom stresu, a spokojne, harmonijne, okrojone otoczenie z odpowiednim oświetleniem pomaga gościom nabrać sił i energii

Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż to swoim pracownikom
Przygotuj przyjazną przestrzeń
 • przestrzeń powinna być spójna
 • używaj kolorów i materiałów dobranych z dbałością o szczegóły, aby uniknąć „przepychu”
 • spokój i harmonia to cel zarówno dla oka, jak i dla duszy.
 • usuń rzeczy, które niczego nie dodają
 • za pomocą kolorów i dekoracji stwórz poczucie spokoju i harmonii.
 • stwórz dobrą atmosferę – udekoruj tradycyjnymi tkaninami i rękodziełem oraz kolorami, takimi jak obrazy, rzeźby, ceramika i tekstylia
 • używaj naturalnych materiałów
 • używaj kwiatów i roślin, miękkiego i przyjemnego oświetlenia, elementów wodnych, dźwięku lub ciszy w różnych środowiskach.

Projekty nie tylko wygląd struktury architektonicznej, ale także meble, podłogi, farby i dekoracje nadające się do użytku na zewnątrz lub wewnątrz. Projekt obejmuje na przykład przestrzeń ogrodu, tarasu i patio, podczas gdy projekt wnętrz obejmuje wszystko w domu, od sypialni po kuchnię i łazienkę.

Stwórz spokój i harmonię
 • używaj ścianek działowych lub przegród, aby podzielić pokój w razie potrzeby, aby stworzyć prywatne przestrzenie
 • podziel obiekt na różne przestrzenie, aby gość mógł wybrać muzykę relaksacyjną lub wyłączyć ją, jeśli życzy sobie ciszy.
 • informuj, że niektóre miejsca wewnątrz i na zewnątrz są miejscami cichymi
 • Wewnętrzna zielona ściana w naturalny sposób pochłonie znaczną ilość dźwięków przez swoje liście
 • Zmniejsz przeszkadzający hałas
 • Zagospodaruj miejsce do czytania książek, relaksu, z widokiem na ogród lub dachy.

  Wiele osób nie ma możliwości relaksu i cieszenia się spokojnym otoczeniem przez cały dzień pracy, więc możliwość zapewnienia go swoim klientom sprawi, że będą chcieli wrócić.

Zachęć swoich gości do przerwy od ekranów
 • informuj o aktywnościach bez ekranów,
 • opowiedz o korzyściach zdrowotnych związanych z czasem bez ekranu
 • prowadź działania lub stwórz miejsca, które inspirują do odłożenia ekranów
 • wprowadź strefy wolnych od energii elektrycznej lub technologii
 • stwórz przestrzeń do rozmów i gier
 • stwórz miejsce do czytania książek, relaksu, z widokiem na ogród lub dachy
 • oferuj gościom karty aktywności ułatwiających medytację, spacery w ciszy, spacery doświadczalne, kąpiele w lesie
Miejsca do jedzenia, myślenia i odmładzania
 • używaj ścianek działowych lub przegród, aby podzielić pokój w razie potrzeby, aby stworzyć prywatne przestrzenie
 • stwórz miejsca do spożywania posiłków na świeżym powietrzu za pomocą kraty, szpalerów roślinnych lub pergoli
 • podziel obiekt na różne przestrzenie, aby gość mógł wybrać muzykę relaksacyjną lub wyłączyć ją, jeśli życzy sobie ciszy
 • jeśli odtwarzasz muzykę, zachowaj muzykę w tle
  informuj, że niektóre miejsca wewnątrz i na zewnątrz są miejscami cichymi
 • Wewnętrzna zielona ściana w naturalny sposób pochłonie znaczną ilość tych dźwięków przez swoje liście
 • Zmniejsz przeszkadzający hałas
 • Używaj zasłon, dywaników i obrusów
 • Ustaw kilka stolików z dala od przechodzących gości
  również wykorzystanie roślin do relaksu umysłu – natura uspokaja.

Stwórz wartość dodaną

Twórz wartość dodaną zgodnie z zasadami wellbeing, Klient powinien zawsze czuć się doceniony, a spotkanie z Tobą powinno być szczere i bezinteresowne. Wartość dodana polega na tym, aby bezpłatnie zaoferować klientom i gościom więcej niż tego oczekują i więcej niż im obiecałeś/-aś. Pokaż, że Ci na nich zależy. Pamiętaj jednak, aby nie składać obietnic bez pokrycia. Można powiedzieć, że wartością dodaną są doświadczenia Klienta, które sprawiają, że czuje się on komfortowo i dobrze. Klienci, którzy czują się docenieni, wracają, aby ponownie skorzystać z Twoich usług.
Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż to swoim pracownikom
Stwórz wartość dodaną
 • przygotuj osobiste karty powitalnej w pokoju
 • oferuj bony do realizacji w restauracji lub u współpracujących firm
 • oferuj degustacje lokalnych przysmaków, wycieczki z przewodnikiem po okolicy
 • oferuj możliwość zmiany pokoju
 • dekoruj przestrzenie tak, aby gość mógł doświadczyć całego piękna każdej pory roku – świeże kwiaty, dynie, jarzębiny, gałązki świerkowe i szyszki (pamiętaj, aby zapytać właściciela gruntu o zgodę)
 • pamiętaj o kliencie po wizycie
 • wyślij kwiaty lub kartkę do swoich najlepszych klientów z pozdrowieniami, w których powiesz im, co dla Ciebie znaczą.
 • pamiętaj o ich urodzinach
 • opublikuj biuletyn, w którym udzielasz wskazówek i porad dotyczących swojej specjalizacji.
 • stwórz historię narracyjną
 • poświęcaj uwagę wszystkim klientom; dzieci i młodzież, osoby w średnim wieku, osoby starsze, osoby o specjalnych potrzebach. Osoby podróżujące w parach, jako rodzina lub grupa lub osoby podróżujące samotnie
 • Zastanów się, jaka wartość dodana jest cenna dla każdego
 • zauważaj potrzeby by klient poczuł się widziany, pamiętając, co mówi klient, aż do następnego spotkania, nawet to, co nie jest bezpośrednio związane z twoją pracą.
 • Jeśli masz trudności z zapamiętywaniem, wskazówką jest zapisanie słów pomocniczych

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo polega na tym, aby Twoi goście czuli się pewnie w Twoim obiekcie oraz aby produkty i usługi, oferowane przez Ciebie, były bezpieczne. Jako przedsiębiorca działający zgodnie z ideą wellbeing, musisz stale dokonywać analizy potencjalnych zagrożeń oraz wiedzieć, jak sobie radzić, jeśli ktoś odniesie obrażenia lub zachoruje. Informacje, dotyczące bezpieczeństwa w obiekcie i bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług, muszą być jasne i przejrzyste. Twoi goście muszą być pewni, że są bezpieczni w pokojach, uczestnicząc w oferowanych atrakcjach lub zjeść oferowane przez Ciebie posiłki.

Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż to swoim pracownikom
Podnieś bezpieczeństwo
 • oferuj transport swoim klientom
 • sprawdź czy w pokoju zawieszono czytelną informację o przepisach bezpieczeństwa
 • posiadaj jasne i łatwe do zrozumienia informacje o składnikach w swoich produktach w spisie treści i na swojej stronie internetowej.
 • tłumacz ważne informacje w kilku językach
 • przejrzystość oznacza, że ​​Twoi goście zobaczą, czy mogą bezpiecznie zjeść Twoje jedzenie, nie martwiąc się o składniki
 • posiadanie jasnych informacji o składnikach żywności, a szczególnie podkreślenie składników uczulających, takich jak mleko – laktoza, białko mleka, jajka, mąka, gluten, orzechy, histamina
 • aktualizuj informacje dotyczące bezpieczeństwa w kieszonkowych kartach, które goście mogą zabrać ze sobą na zajęcia
 • oferuj małe torby z pierwszą pomocą, które gość może zabrać ze sobą na zajęcia
 • upewnij się, że uczestnik rozumie i ocenia ryzyko związane z działaniem
 • upewniaj się, że personel ma wystarczające kompetencje,
  zmniejszyć obrażenia ciała dzięki dobrym procedurom ratowniczym i dostępnym wyposażeniu ratowniczym
 • edukuj swój personel
 • stale aktualizuj ryzyka w Twojej firmie
 • zastanów się, co może powodować zmartwienia, wzbudzać strach i niepewność u Twoich gości, spróbuj temu zapobiec za pomocą środków informacyjnych
 • posiadaj jasne informacje o alergenach (zapach, żywność, materiały)
 • umożliwiaj gościowi zgłaszania alergii i nadwrażliwości lub czegokolwiek innego, co jest ważne, abyś wiedział z wyprzedzeniem
 • pamiętaj o standardach sanitarnych
 • aktywnie działaj na rzecz większego bezpieczeństwa przeciwpożarowego z czytelną informacją o sprzęcie ewakuacyjnym oraz BHP i przeciwpożarowym.

Pożywna zdrowa dieta

Każdy ma prawo do pożywnej i zdrowej diety na takich samych warunkach. Jako osoba odpowiedzialna za żywienie swoich gości, zarówno Ty, jak i Twój personel powinniście mieć wiedzę na temat zdrowych i zbilansowanych posiłków, które przyczyniają się do poprawy samopoczucia. Dzisiejsze trendy dotyczące zdrowej i świadomej konsumpcji oznaczają również, że coraz więcej klientów bierze pod uwagę prezentowane przez Ciebie wartości. Wielu gości wybiera dziś dania wegańskie, ekologiczne, domowe i przygotowywane z lokalnych składników. Oferując różnorodne menu zawierające zrównoważone składniki, przyczyniasz się do zwiększenia bioróżnorodności w rolnictwie.

Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż to swoim pracownikom
Pożywne i zdrowe jedzenie
 • dowiedz się więcej o różnicach w pożywnych, bogatych w energię, bogatych w składniki odżywcze i energetycznych produktach oraz edukuj swój personel
 • komponuj swoje menu w oparciu o pełnowartościowe produkty i twórz zbilansowane, zdrowe posiłki dla diety wegańskiej lub wegetariańskiej
 • oferuj produkty naturalnie słodzone, suszone na powietrzu i naturalne
 • znajdź wegetariańskie lub wegańskie alternatywy dla produktów pochodzenia zwierzęcego na przystawki, dania główne i desery.
 • ułatwiaj wybór dobrego jedzenia, które zapewni Twoim gościom odpowiednią ilość i różnorodność energii i składników odżywczych potrzebnych do zdrowego życia

  Czy wiesz, że żywność bogata w składniki odżywcze zawiera witaminy, minerały, złożone węglowodany, chude białko i zdrowe tłuszcze, czy też dania roślinne są takie same jak wegetariańskie lub wegańskie?

Pomóż swoim gościom wybierać zdrowe jedzenie
 • zrób wszystko od podstaw, wyprodukuj lub wyhoduj samodzielnie
 • używaj produktów ekologicznych i lub naturalnych, żywności i napojów, surowców i składników
 • oferuj dania na naturalnych, naturalnie słodzonych i czystych produktach,
 • zastąp smażone potrawy pieczonymi w piekarniku / suszonymi na powietrzu
 • wymień wszystkie niepotrzebne dodatki – naucz się czytać i rozumieć spis treści
 • wymień i unikaj tłuszczów trans
 • kupuj od zaufanych dostawców
 • kupuj produkty, które posiadają certyfikat zrównoważonego rozwoju z przejrzystym spisem treści
 • unikaj plastiku
 • oznakuj swoje produkty zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi
 • wszystkie sztuczne dodatki powinny być wyraźnie wskazane na etykiecie produktu lub na kartach informacyjnych.
 • jasno komunikuj składniki, które są ważne dla różnych kultur

Wskazówki – zrównoważone miejsce pracy


Zrównoważone miejsce pracy

Jednakowe traktowanie i równouprawnienie

Firma działająca w duchu wellbeing zawsze funkcjonuje w oparciu o zasadę, że wszyscy ludzie są jednakowo wartościowi. Praca w miejscu, gdzie szanuje się równouprawnienie i różnorodność, zdecydowanie wpływa na samopoczucie pracowników. Większa akceptacja i wzajemny szacunek powinny stać się podstawą tworzenia wspólnych wartości.

Osoba kontaktowa

Do komunikacji między Tobą, a naszym zespołem wellbeing.

Nie będzie widoczny na karcie.

Wewnętrzny adres e-mail

Do komunikacji między Tobą, a zespołem wellbeing. Nie będzie widoczny na karcie.

Publiczny adres e-mail

Do komunikacji z klientem. Będzie widoczny na Twojej karcie.

PORADY:

– E-mail to ważny kanał informacyjny dla Twojego klienta.
– Jakość komunikatów obsługi klienta wpływa na postrzeganie marki przez klientów.
– Bądź uważny podczas pisania.
Używaj sformułowań, uwzględniając zwroty wellbeing.
– Pisz w sposób jasny i łatwy do zrozumienia.
– Zachowaj prostotę.

Numer telefonu 1

Do komunikacji z klientem. Będzie widoczny na twojej karcie.

Numer telefonu 2

Do komunikacji między Tobą, a naszym zespołem wellbeing. Nie będzie widoczny na twojej karcie.

Konta w mediach społecznościowych

Dodaj wszystkie dostępne i aktywne konta.

PORADY:

– Twoje konto w mediach społecznościowych powinno być zgodne z Twoimi wartościami i strategią marketingową.

Adres

Pomoże to poprowadzić Twoich gości do Twojego obiektu.
Będzie widoczny na Twojej karcie.
Będzie widoczny jako znacznik na mapie.


Interakcja i współpraca

W miejscu pracy ważne jest, aby wszyscy wnosili wkład na równych zasadach, mieli takie same możliwości oraz obowiązki i byli doceniani za swój wysiłek oraz za to, kim są. Umiejętności i zaangażowanie każdego pracownika mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Twojej firmy. Firmy działające w duchu wellbeing spotykają się, inspirują i dbają o innych. Wymaga to dobrej współpracy oraz interakcji personelu z gośćmi. Środowisko pracy oraz świadczone usługi są lepszej jakości, jeśli powstają w dobrej atmosferze. Tworząc warunki, w których mądrze korzystasz z umiejętności swoich pracowników, przyczyniasz się do budowania atrakcyjnego miejsca pracy, w którym wszyscy dążą do tego samego celu.

Przygotuj się, miej plan i strategię
 • opracuj strategię i zdefiniuj cele
 • przekaż założenia swoim pracownikom
Współpracuj i współtwórz
 • miej pozytywne nastawienie!
 • stwórz jasny zestaw wartości, według których pracujesz
 • zaproś pracowników do współpracy, zmiany i podejmowania decyzji
 • ponoś wspólną odpowiedzialność za satysfakcję klienta
 • wspieraj swoich pracowników
 • daj wolność i odpowiedzialność swoim pracownikom
 • przekonuj pracowników, że są dla Ciebie ważni, aby czuli się bezpiecznie i mogli się rozwijać

Activity cards

Forest bathing

Forest bathing is a great way to get closer to nature and to discover the magic of the forest with all your senses. The calming effect of forest baths also has a scientifically proven positive effect on your health.

Health benefits: It can lead to enhanced mental sharpness, stress reduction, improved sleep, and a stronger immune system.
Where: In the forest.
Duration: 1-3 hours.

Download pdf file


Mindful hiking

Mindful hiking strengthens your five senses (sight, sound, smell, touch and taste) and increases your presence, receptiveness and awareness of your surroundings. It also awakens curiosity and playfulness.

Health benefits: Can lead to increased body awareness, calmness, and presence.
Where: A hiking trail, park, or garden.
Duration: 30-60 minutes.

Download pdf file


Mindfulness at the beach

Combine a lovely time at the beach with comfortable exercises for wellbeing and increased presence. Practicing mindfulness has a scientifically proven positive effect on our health.

Health benefits: Can lead to increased attention, improved emotional balance and body awareness.
Where: On the beach.
Duration: 30 minutes.

Download pdf file


Evening ritual

An evening ritual can improve the quality of your sleep, and it is also a way to soothe your body and soul with kindness and gratitude.

Health benefits: Re-charging, relaxation, wellbeing for the body, mind, and soul.
Where: At your own home or in a holiday home, hotel, B&B etc.
Duration: 1 hour.

Download pdf file


Wellbeing cold bath

To take a cold bath, or going on a winter swim gives you a wonderful possibility to connect with nature. Take care of yourself, get resilience training, and be in a happy place.

A man in bathing in the cold seath

Health benefits: Can strengthen the immune system, improve stress management, sleep,
blood circulation, lower blood pressure and your increase you general mental wellbeing.

Where: In a lake, at the sea, or in a cold tub.
Duration: 30-60 minutes.

Download pdf file


Wellbeing bird watching

Take your time and embrace nature and the surroundings. Use all your senses to experience the wild birdlife. It teaches you the patience of waiting, feeling the excitement of discovering a new species for the first time.

Health benefits: Bird watching can strengthen your physical and mental health.
Duration: 1 – 3 hours.

Download pdf file


Outdoor sleeping – for your wellbeing

Sleeping outside listening to the sounds of nature, breathing cold, fresh air, and being wakening by the early morning sun will give strength, nourishment, and health benefits to your body, mind, and soul.

Health benefits: Reset your circadian rhythm, improve cognitive function, enhance your mood, increase brain activity and find inner peace.

Duration: enough time for a good night’s sleep.

Download pdf file


Meditation journey – sensory walk

This is a sound journey that you may use while walking outdoors in the nature. Listen and enjoy.

Meditation journey – inner journey

This is a sound journey that you may use when you need to find inner peace, and happiness.

Meditation journey – wellbeing relaxation

This is a sound journey that you may use when you need to have a break, relax, and calm down.

Karty edukacyjne

Dostępność — projektowanie dla wszystkich

Równouprawnienie i uniwersalny design

Odpowiedzialność społeczna jest ważna. Równe, życzliwe i otwarte traktowanie innych jest podstawą równości społecznej i integracji. Stanowi również podstawę turystyki wellbeing. Osobiste zaangażowanie, komunikacja i dostępność dla każdego to bardzo istotne tematy. Traktuj wszystkich w ten sam sposób. Nawiązuj pozytywne interakcje ze współpracownikami, partnerami i gośćmi. Bądź otwarty i okazuj zrozumienie dla różnic w kulturze, osobowości i różnych potrzeb ludzi.

Download pdf file


Jedzenie wellbeing – sztuka na talerzu

Jedzenie wellbeing – kreatywny i pyszny design

Ważną częścią jedzenia wellbeing jest wygląd. Projektowanie posiłku, dekoracje, kolory, kombinacje składników i wariacji tekstur, a także stosowanie różnych kształtów, może odgrywać dużą rolę w tym, jak Twoje oferty będą odbierane.

Sformułowanie „jemy oczami” dobrze pasuje do tego, jak goście i klienci wybierają jedzenie. Prezentacja jedzenia w smaczny, naturalny i atrakcyjny sposób jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeśli prezentujesz swoje oferty za pomocą zdjęć na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Nawet jeśli jesteś mniej aktywny w Internecie, możesz rozwijać swoją ofertę dzięki zdjęciom, udostępnianiu ich w mediach społecznościowych czy oznaczaniu Twojej firmy lub kupowanej lokalnej żywności.

Download pdf file

Broszury i filmy

Broszury

Wprowadzenie do turystyki wellbeing

Celem tej części jest przedstawienie turystyki wellbeing z perspektywy firm; czym ona jest i dlaczego jest ważna.

Jak rozwijać turystykę wellbeing?

Ta broszura przeznaczona jest dla osób lub firm działających w branży turystycznej, którzy chcą poznać i rozwijać turystykę wellbeing.

Budowanie marki turystyki wellbeing

Ta broszura ma na celu zainspirować Ciebie do rozwijania się w kierunku wellbeing, a w efekcie zaprosić Ciebie do przyłączenia się do naszej marki Home of Wellbeing, którą tworzymy w regionie Południowego Bałtyku.

Jak promować turystykę wellbeing?

W tej broszurze przedstawiono pomysły na to, jak można promować produkty i usługi z obszaru wellbeing.

Zasoby wellbeing w regionie Południowego Bałtyku

Przeczytaj o regionach położonych nad Morzem Bałtyckim 0 Szwecji, Danii, Niemczech, Polsce i  Litwie. Regiony łączy natura i historia.


Filmy

Czym jest turystyka wellbeing?
Jak rozwijać turystykę wellbeing?
Grupy docelowe turystyki wellbeing
Budowanie marki turystyki wellbeing
Gospodarze wellbeing – dobre praktyki
Zasoby wellbeing w regionie Południowego Bałtyku