Download your Wellbeing information

Pristatome darniojo sveikatingumo turizmą

Darniojo sveikatingumo įmonė

Šios dalies tikslas – supažindinti su darniojo sveikatingumo turizmu iš įmonių perspektyvos; kas tai yra ir kodėl tai svarbu.

Sužinokite daugiau!

Atsisiųskite pdf failą „Pristatome darniojo sveikatingumo turizmą“, kad gautumėte patarimų ir sužinotumėte daugiau, kaip tapti darniojo sveikatingumo šeimininku.

1. Darniojo sveikatingumo turizmo apibrėžimas

Darniojo sveikatingumo turizmas yra turizmas, kuris palaiko kūno, proto ir sielos harmoniją ir pusiausvyrą svečiams ir šeimininkams, tvarioje sąveikoje su vietos bendruomene ir aplinka.

Ketinimas. Darniojo sveikatingumo turizmas reiškia siekį daryti gera, daryti teigiamą poveikį žmonėms (svečiams ir šeimininkams), aplinkai, planetai, dabartyje ir ateityje. Kai darai gera, jautiesi gerai ir vystosi gerovės būsena.

Darniojo sveikatingumo šeimininkas yra sąmoningas, malonus, rūpestingas, sąžiningas ir džiaugsmingas.

Šeši pagrindiniai aspektai

Darniojo sveikatingumo turizmui būdingi šeši pagrindiniai aspektai: Aplinkosauga, socialinis aspektas, ekonomika, kūnas, protas ir siela. Jie pateikiami šioje el. knygelėje su turizmo įmonių pavyzdžiais bei idėjomis, kokių iniciatyvų galite imtis.

2. Aplinkos gerovė

Kas yra aplinkos gerovė?
Aplinkos gerovė – tai pagrįstas planetos išteklių naudojimas ir tai, kaip mūsų elgesys veikia gamtą. Atsakomybė už aplinką apima tokius veiksmus kaip gamtos paveldo ir biologinės įvairovės išsaugojimas, atliekų ribojimas ir taršos vengimas. Aplinkos gerovė užtikrins pakankamai gamtos išteklių visiems ir ateityje.

Kaip tai pasiekti
Mes visi darome poveikį aplinkai. Jūsų veiksmai yra svarbūs. Įgyti žinių, kaip būti tvaresniems ir pradėti sistemingai elgtis draugiškiau aplinkai. Sutelkite savo pastangas į veiksmus, kurie bus naudingiausi. Tai galėtų apimti atliekų mažinimą, biologiškai skaidžių medžiagų pasirinkimą, žaliosios energijos naudojimą, transporto mažinimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ribojimą. Tegul jūsų dėmesys persmelkia visą jūsų verslą ir informuokite apie savo veiksmus, kad įkvėptumėte kitus.

3. Socialinė gerovė

kas yra socialinė gerovė?
Socialinė gerovė reiškia holistinį požiūrį į socialinį tvarumą. Tai reiškia, kad jūs pagarbiai naudojate vietos bendruomenės išteklius ir jos kultūros paveldą bei gamtą. Jūs bendradarbiaujate ir teigiamai bendraujate su kitais, sudarote geras darbo sąlygas ir prisidedate prie tarpkultūrinio supratimo, lygybės ir priėmimo.

Kaip tai pasiekti
Jūsų požiūris ir veiksmai gali prisidėti prie socialinės gerovės ir tvarios bei gyvybingos visuomenės. Pavyzdžiui, galite prisijungti prie kitų įmonių ir organizacijų, kad sukurtumėte tinklą ir bendrai kurtumėte. Galite keistis žiniomis, darbu, produktais ar paslaugomis. Galite būti atviri palaikyti svajones apie savirealizaciją, kad pagerintumėte svečių ir kolegijų gyvenimo kokybę. Apskritai galite užmegzti teigiamą bendravimą, prisiimti atsakomybę už kitus ir savo bendruomenę ir priversti visus jaustis laukiami ir saugūs.

4. Ekonominė gerovė

Kas yra ekonominė gerovė?
Ekonominė gerovė – tai jūsų veiklos ekonominio poveikio įvertinimas. Tai užtikrina gyvybingą, ilgalaikę jūsų įmonės ekonominę gerovę. Kartu tai naudinga jūsų suinteresuotosioms šalims ir jūsų bendruomenei, nes sukuria sąžiningą ir produktyvią darbo aplinką, kuria tvirtus ir teigiamus santykius su kitais, pavyzdžiui, kuriant kartu ir dalijantis ištekliais.

Kaip tai pasiekti
Pasitelkę ekonominę gerovę galite įgyvendinti savo ekonominį augimą ir remti gerovę visuomenėje, pavyzdžiui, teikdami sąžiningas ir stabilias pajamas savo darbuotojams, kurdami darbo vietas vietos bendruomenei, remdami vietinius tiekėjus, didindami svečių skaičių bendruomenės ir bendradarbiavimo dėka, kartu su suinteresuotosiomis šalimis kurti bendruomenės problemų sprendimus.

5. Gerovė kūnui

Kas yra gerovė kūnui?
Kūno savijauta yra jūsų fizinė sveikata ir malonumas. Sveikatą skatina veikla ir dalykai, kurie teigiamai veikia organizmą. Pavyzdžiui, tai gali padidinti gyvybingumą, atsparumą ir ilgaamžiškumą. Malonumas kyla dėl pojūčių stimuliavimo. Dažnai tai sukels atsipalaidavimą ar teigiamas emocijas, tokias kaip džiaugsmas.

Kaip tai pasiekti

Yra daug būdų, kaip pasiekti kūno gerovę. Mėgaukitės maistingu, sveiku maistu ir gėrimais; praleisti laiką gamtoje; mankštintis, pasidaryti masažą arba
kiti gydymo būdai; atsipalaiduoti, įkvėpti gryno oro ir pakankamai išsimiegoti. Visa tai prisideda prie gerovės ir sveikatos. Tačiau gera savijauta yra ir pojūčių malonumas – minkšti audiniai, malonus apšvietimas, patogūs garsai, malonus kvapas. Ir ne mažiau džiaugsmo, juoko ir meilės. Net ir apsikabinimas teigiamai paveiks organizmo chemiją ir leis jaustis puikiai.

6. Gerovė protui

kas yra gerovė protui?
Proto gerovė priklauso nuo jūsų intelektualinės ir emocinės būsenos. Tai teigiamai veikia jūsų minčių ir jausmų kiekį ir kokybę. Pavyzdžiui, tai gali suteikti ramybės, aiškumo, sąmoningumo, įžvalgų, kūrybiškumo, optimizmo ir priklausymo jausmo.

Kaip tai pasiekti

Mūsų protas beveik nuolat yra įtrauktas į mintis ir dauguma jų kartojasi.
Galite pamaitinti savo mintis naujomis žiniomis, pasakojimais, teigiamais vaizdais, įkvepiančiais pokalbiais ir pozityvumu iš savęs ir kitų. Taip pat galite pailsėti, kad protas būtų geros nuotaikos. Pabandykite trumpam sustabdyti mąstymą ir tiesiog būkite. Tai suteikia naujų idėjų, kūrybiškumo, džiaugsmo, lengvo sprendimų priėmimo ir srauto. Veiksmingi būdai pasiekti būseną yra dėmesingumas ir meditacija.

7. Gerovė sielai

Kas yra gerovė sielai?
Sielos gerovė – arba dvasinė gerovė yra susijusi su visa jūsų esybe. Pavyzdžiui, tai gali sukelti ryšį su kažkuo didesniu už save ir turėti tikslą pasaulyje, o tai gali sukelti sąmoningumą, meilę, savivertę, intuiciją, vidinę ramybę, išsipildymą, užuojautą ir palaimą.

Kaip tai pasiekti

Galite suprasti savo sielą kaip savo esmę arba tikrąjį save. Tavo dalis
pastovus, nesvarbu, kokias mintis, emocijas ir gyvenimo aplinkybes išgyvenate. Išreikšti savo tikrąjį save, būti išgirstam, matomam ir priimtam tokiam, koks esate, maitina sielą. Savo sielą širdyje galite pastebėti, kai jaučiate besąlygišką meilę ir gilų ryšį.
Arba kai darai tai, ką mėgsti labiausiai ir esi sraute, pamiršdamas laiką ir erdvę.

9. Svečių priėmimo vertybės

Kaip turizmo produktų ir paslaugų šeimininkas arba teikėjas, galite vadovautis šiomis penkiomis svečių priėmimo vertybėmis, kad suteiktumėte darnųjį sveikatingumą savo klientams. Svečių priėmimo vertybės yra bendros santykių vertybės, kurios yra būtinos norint sukurti harmoniją ir pusiausvyrą.

Kaip plėtoti darniojo sveikatingumo turizmą

Idėjos temoms ir iniciatyvoms

Ši brošiūra skirta jums, dirbantiems turizmo pramonėje arba su turizmu susijusiame versle ir norintiems plėtoti darniojo sveikatingumo turizmą.

Learn more!

Atsisiųsk pdf „Kaip plėtoti darniojo sveikatingumo turizmą“, kad sužinotumei daugiau ir gautum patarimų, kaip tapti darniojo sveikatingumo šeimininku.

Rūpestingas gamtos ir išteklių naudojimas

Gamtos apsauga
Subalansuota prigimtis yra visa, kas gyva, pagrindas. Jei visi aktyviai saugosime gamtą, ji nuolat tieks mums daug svarbių ekosistemų paslaugų, tokių kaip geriamasis vanduo, derlinga dirva maisto gamybai, gera sveikata ir malonūs potyriai.

Prisidėti, informuoti ir padėti lankytojams suprasti gamtos ryšius. Informuodami svečią apie lankytinas vietas, papasakok jiems apie jautrią aplinką, saugomus augalus ir gyvūnus bei kaip geriausiai elgtis gamtoje. Sukeldamas susidomėjimą šalia esančia gamtine ir kultūrine aplinka, svečias taip pat gauna turtingesnę patirtį ir didesnį sąmoningumą.

Medžiagos
Sąmoningai pasirinkęs medžiagas ir gaminius gali padaryti didelę įtaką. Gali rinktis vietines medžiagas ir gaminius ir taip sumažinti transportavimą bei CO2 pėdsaką; gali rinktis natūralias ir sveikas medžiagas, kad sumažintumėte pavojų alergijoms ir apsinuodijimui; gali rinktis medžiagas ir gaminius, kurie pagaminti tinkamomis ir sveikomis darbo sąlygomis. Jei įmanoma, surask ir pakartotinai naudok medžiagas ir gaminius antrinėje rinkoje.

Gali būti sudėtinga sekti visus tiekimo lygius ir tai, ką iš tikrųjų reiškia produktų turinio sąrašai. Geras sprendimas yra pasirinkti medžiagas, kurios yra sertifikuotos kaip ekologiškos ir socialiai tvarios.

Atliekų mažinimas
Beveik viskas, ką darome ar gaminame, sukuria atliekas. Pažiūrėk, kaip galite optimizuoti išteklių naudojimą, taip sunaudodamas kuo mažiau ir išnaudodamas visas galimybes. Optimizuodamas pirkinius tikriausiai sumažinsi poreikį pirkti naujas prekes, taigi sumažinsi atliekų kiekį ateityje.

Pradėk pokalbį su tiekėjais apie pakuotę. Perkamos prekės dažnai pristatomos per daug vienkartinėse, neperdirbamose pakuotėse. Ir stenkitės nepirkti nereikalingų vienkartinių daiktų, tokių kaip plastikiniai puodeliai ir popierinės lėkštės.

Švarus transportas

Kelionės priemonės
Kelionių pramonė daro įtaką klimatui. Kelionių pramonėje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis daugiausia susijęs su skrydžiais, nes aviacija sudaro iki 75 proc. Aviacija yra labiausiai teršianti transporto rūšis vienam keleiviniam kilometrui. Automobiliai yra antroje vietoje, bet kuo daugiau žmonių automobilyje, tuo mažesnis poveikis aplinkai vienam asmeniui. Tas pats principas taikomas visoms transporto priemonėms.

Apskritai, važiavimas traukiniu ir autobusu yra labiausiai klimatui nekenksmingas keliavimo būdas (žinoma, išskyrus transportą be kuro, pvz., važiavimą dviračiu).

Informacija apie vietinį viešąjį transportą gali paskatinti jūsų svečius permąstyti savo transporto pasirinkimą. Pateik savo svečiams teikiamų transporto paslaugų galimybių santrauką.

Kelionės paskirties vietoje

Tavo svečiai organizuoja dienos ekskursijas. Jie eina apžiūrėti lankytinų vietų, apsipirkti. Turėdamas žinių ir vertingos informacijos, gali padėti savo svečiams jūsų paskirties vietoje keliauti kuo tvariau: išsinuomoti dviračius, informuoti apie viešąjį transportą arba išsinuomoti elektromobilį. Reklamuok netoliese esančias patirtis.

Veik lokaliai

Remk vietines veiklas ir produktus
Apsilankę pas jus, jūsų svečiai greičiausiai tęs savo keliones ir patirs toliau. Padėk savo svečiams atrasti netoliese esančias lankytinas vietas, kad jie ilgiau pasiliktų jūsų vietovėje. Apyvarta vienam svečiui regione didės, kuo ilgiau svečias viešės. Ir kuo daugiau teigiamų įspūdžių svečias patiria viešnagės metu, tuo didesnė tikimybė, kad ji sugrįš arba rekomenduos kelionės tikslą kitiems. Tinklo su kaimyninėmis įmonėmis kūrimas ir vienas kitų reklamavimas gali būti naudinga jūsų verslui.

Būk savo regiono ambasadorius
Įvertink, kur gyveni ir ką veiki – ir parodyk tai. Susikoncentruok į tai, kas teigiama, ir papasakok apie tai kitiems. Tuo entuziastingai sujaudinsi ir savo svečius. Būdamas savo srities ambasadoriumi įkvėpsi kitus įsitraukti į bendruomenę. Pagirk juos už indėlį ir pasveikink su sėkme. Kurk produktus ir paslaugas, kuriais gali didžiuotis pats ir Tavo bendruomenė. Kai sukuri autentišką, aukštos kokybės produktą, padidini savo regiono patrauklumą.

Lygybė

Darniojo sveikatingumo kultūra – darbdavio gerovė

480 / 5 000

Vertimo rezultatai

Tai prasideda nuo Tavo paties požiūrio ir įsipareigojimo, tačiau kartu su darbuotojais jūs formuojate savo organizacijos socialinės gerovės kultūrą. Būtina sąlyga sukurti tvarią darbo vietą, kurioje Tau, jūsų darbuotojams ir aplinkai gerai sekasi, natūraliai grindžiama vyriausybiniu darbo apsaugos įstatymu. Tai reiškia saugią darbo aplinką, teisingą atlyginimą, pagrįstą vyriausybės taisyklėmis, ir darbuotojų kvalifikaciją, nepaisant lyties ir etninės priklausomybės.

Kaip vieninga komanda dirbate remdamiesi abipuse pagarba, siekdami daryti gera, vadovaujatės gerovės prieglobos vertybėmis: sąžiningumu, sąmoningumu, rūpesčiu, gerumu ir džiaugsmu. Jūs, kaip darbdavys, esate įtraukiantis ir skaidrus, todėl jūsų darbuotojai jaučiasi matomi ir rūpinami. Aukšta darbuotojų gerovė turi įtakos sveikatai, kūrybiškumui, produktyvumui ir padidina jų galimybes užmegzti teigiamus santykius su kitais, susidoroti su kasdienio gyvenimo iššūkiais ir tikimybę likti bei būti gerais savo organizacijos ir regiono ambasadoriais.
Socialinė atsakomybė
Pirmas žingsnis link socialinės atsakomybės yra suvokimas, kad Tavo elgesys turi įtakos žmonėms ir visuomenei – tiek nedideliu mastu, tiek pasauliniu mastu. Gali nuspręsti padaryti teigiamą poveikį ir įkvėpti kitus sekti jūsų pavyzdžiu. Turėk visuotinį požiūrį į savo socialines pareigas ir apsvarstyk savo pasirinkimų pasekmes aplinkiniam pasauliui. Integruok tai į savo verslo strategiją ir praktikuok visuose savo veiksmuose ir santykiuose.

Taip gali prisidėti prie balanso tarp ekonomikos augimo, visuomenės gerovės ir aplinkos.

Vidaus aplinka

Dizainas ir apstatymas

Geras dizainas gali suteikti darnųjį sveikatingumą, pavyzdžiui, ergonomiškai teisingas, gražus, paprastas naudoti ir valyti. Dėl apgalvoto dizaino ir medžiagų pasirinkimo žmonės gali patirti komfortą, malonumą ir efektyvumą.

Nors mūsų gyvenimas iš esmės persikėlė į patalpų aplinką, mūsų poreikis bendrauti su gamta neišnyko. Gamtos pojūtis mums, žmonėms, yra nesąmoningas ir biologinis poreikis. Įveskite gamtą į vidų. Kuriant vešlią patalpų aplinką ir pritraukiant žmones arčiau gamtos, gerėja tiek protinė, tiek fizinė savijauta.
Atmosfera

Atmosfera yra žmogaus ir aplinkos sąveika. Norėdami pagerinti norimą atmosferą, savo vietoje galite naudoti įvairius elementus. Taip galite paveikti savo svečių savijautą ir pamaitinti jų sielą. Pavyzdžiui, malonus apšvietimas gali padėti sukurti svetingą, draugišką ir atsipalaidavusią atmosferą. Tinkama dienos šviesa sukuria sveiką aplinką. Yra žinoma, kad spalvos skatina emocinį atsaką. Pavyzdžiui, mėlyni atspalviai sustiprina ramybės ir ramybės jausmą. Garsas ir akustika taip pat yra svarbūs veiksniai, kad erdvė jaustųsi gerai.

Kai kalbame apie atmosferą, turime atsižvelgti į tai, kad žmonės yra atmosferos kūrimo dalis. Apsvarstykite, ką jūs ir jūsų darbuotojai išsiskiria jūsų vietos atmosfera. Ar siunčiate teigiamas emocijas – džiaugsmą, draugiškumą ir pan.?

Sveikata

Fizinis judėjimas

Fizinis aktyvumas ir mankšta gali turėti tiek tiesioginės, tiek ilgalaikės naudos sveikatai. Svarbiausia, kad reguliari veikla gali pagerinti jūsų gyvenimo kokybę. Ilgainiui tai pagerina jūsų imuninę apsaugą ir sveikatą bei sumažina daugelio ligų riziką.

Padarykite fizinę veiklą lengvai prieinamą ir įkvėpkite svečius bei kolegas judinti savo kūną. Siūlykite pėsčiųjų maršrutus, išsinuomokite dviračius, padėkite ant grindų jogos kilimėlius, paleiskite šokių muziką. Sulauksite daugiau laimingų svečių – ir jie geriau miegos naktimis.

Prieiga prie Gamtos
Buvimas gamtoje ramina kūną, protą ir sielą. Buvimas gamtoje ar net gamtos vaizdų žiūrėjimas sumažina pyktį ir stresą bei padidina malonius jausmus ir elgesį, pavyzdžiui, gerumą ir dosnumą. Buvimas gamtoje ne tik pagerina emocinę savijautą, bet ir prisideda prie fizinės gerovės, mažina kraujospūdį, širdies susitraukimų dažnį, raumenų įtampą ir streso hormonus. Taip pat galite pajusti, kad esate kažko didesnio dalis ir pajausite prasmę.

Pateikite informaciją, kaip pasiekti savo vietovės gamtą. Pasiūlykite pėsčiųjų maršrutus, konkrečias vietas, apžvalgos taškus. Mieste turėkite augalų ir gėlių, kad žmonės galėtų džiaugtis, ir leiskite žmonėms žinoti, kur rasti artimiausią parką.

Darniojo sveikatingumo turizmo prekinio ženklo kūrimas

Home of Wellbeing prekinis ženklas

Learn more!

Atsisiųskite bukletą „Branding Wellbeing Tourism“, kad sužinotumėte daugiau apie prekės ženklą „Home of Wellbeing“ ir kaip sukurti savo prekės ženklą.

Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos regionus prie Baltijos jūros vienija istorija ir gamta. Neįtikėtini švarūs, ramūs ir prieinami kraštovaizdžiai, yra kiekvieno apsilankymo Pietų Baltijos regione dalis. Vis daugiau regiono turizmo įmonių svarsto savo poveikį aplinkai bei visuomenei ir tvarumą teikia prioritetu. Darniojo sveikatingumo įmonės kuria savo turizmo pasiūlymus, kad palaikytų sveiką gyvenimo būdą, džiaugsmingus susitikimus, ramybę ir lėtą gyvenimą. Tai sudaro Pietų Baltijos krypties, kaip darniojo sveikatingumo namų, unikalumą.

Prekės ženklas Pietų Baltijai
Bendradarbiaujant Pietų Baltijos regione, „Wellbeing International“ prekės ženklo paskirties vietos, įmonės ir produktai, atitinkantys darnųjį sveikatingumą, taps „darniojo sveikatingumo namais“. Tai daro mus išskirtiniais, įsimintinais ir išsiskiriančiais, atsakingais ir pageidaujama kelionės kryptis vis daugiau keliautojų, kuriems rūpi tvarumas, sveikata ir gerovė.

Jūs galite tapti darniojo sveikatingumo namais

Jei dalinsitės darniojo sveikatingumo vertybėmis, galite tapti darniojo sveikatingumo namais. Jei, pavyzdžiui, esate turizmo agentūra, restoranas, viešbutis, SPA centras, jogos studija ar sezoninis mažas verslas; jei jums rūpi aplinka; jei dirbate klestinčios vietos bendruomenės labui ir galvojate, kaip prisidėti prie kitų gerovės – tuomet galite tapti prekės ženklo dalimi ir darniojo sveikatingumo namais. Kartu mes galime padaryti pokyčių turizmo industrijoje.

Jūsų prekės ženklas – „Rasti šerdį“.

Prekės ženklas kuria produkto, paslaugos, vietos, asmens ar organizacijos reputaciją. Tai sukuria žinomumą ir tapatybę bei išskiria jūsų įmonę ir pasiūlymus iš kitų.

Prekės ženklas yra jausmų ir minčių, su kuriomis norite, kad potencialus ir tikrasis klientas pasirinktų jūsų įmonę, santrauka. Galite tai išreikšti naudodami logotipą, simbolį, šūkį ir pasirinkdami spalvas, vaizdus ir žodžius.

Įsitikinkite, kad jūsų prekės ženklas yra sąžiningas jūsų verslo ir jo vertybių atspindys, kad galėtumėte išlaikyti savo prekės ženklo pažadą klientams. Tokiu būdu klientai pasitikės jūsų prekės ženklu, kuris yra jo sėkmės pagrindas.

Vertybės, vaizdai ir pasakojimas

Jei jūsų prekės ženklas yra gerai apibrėžtas ir gerai komunikuojamas, klientai turės aiškų ir teigiamą supratimą apie jūsų verslą ir tai, ko jie gali tikėtis pirkdami jūsų produktus ir paslaugas.

Kurdami savo prekės ženklą galite dirbti su savo prekės ženklo vertybėmis, vizualiu prekės ženklo identitetu ir prekės ženklo pasakojimu. Kartu šie trys komponentai sukuria visapusišką jūsų įmonės pojūtį, vaizdą ir atspalvį jūsų klientams.

Prekės ženklo vertybės

Naudodamiesi savo prekės ženklo vertybėmis galite susisiekti su savo klientais gilesniu lygiu. Norėdami apibrėžti savo vertybes, galite savęs paklausti: kas man svarbu? Už ką aš stovėsiu? Klientai, kurie dalijasi jūsų vertybėmis, labiau linkę palaikyti teigiamus santykius su jūsų prekės ženklu.
Vizualinis prekės ženklas

Jūsų vizualinis prekės ženklas susideda iš jūsų logotipo, spalvų, kurias naudojate bet kokio tipo komunikacijoje, ir nuotraukų, kurias naudojate savo paslaugoms ir produktams iliustruoti. Tai taip pat gali apimti jūsų patalpų, produktų ir organizacijos žmonių išvaizdą. Apsvarstykite, kaip įvairūs vaizdiniai elementai gali išreikšti jūsų vertybes ir verslo esmę. Įsitikinkite, kad jūsų vizualinio identifikavimo sistema yra vienoda, nuosekli ir autentiška.

Prekės ženklo pasakojimas

Pasakojimo naudojimas gali padėti klientams emociškai prisijungti prie jūsų prekės ženklo. Pasakojime susipina faktai ir jūsų prekės ženklo sukeliamos emocijos. Naudokite jį norėdami pranešti apie savo verslo autentiškumą ir vertybes. Naudokite teigiamas formuluotes, kad sukurtumėte teigiamas emocijas klientui.

Gamtinės ir kultūrinės gerovės prekės ženklas

Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos regionus prie Baltijos jūros vienija istorija ir gamta. Kartu tai sudaro Pietų Baltijos šalių, kaip darniojo sveikatingumo namų, unikalumą. Neįtikėtini švarūs, ramūs ir prieinami kraštovaizdžiai yra bet kurio apsilankymo Pietų Baltijos regione dalis, taigi ir pagrindinis prekės ženklo elementas. Įtraukdami tai į savo prekės ženklą, įtraukiate savo kelionės tikslo ypatybes ir galite išreikšti regionines vertybes ir turtą, pvz., laisvę, rūpestį gamta, fizinio judėjimo džiaugsmą, kūrybiškumą ir vietinę produkciją.

Galite dar labiau išreikšti darnųjį sveikatingumą, į savo prekės ženklą įtraukdami savo vietos unikalumą: vietinę gamtą, kultūros paveldą ir tradicijas. Parodykite savo svečiams, ką jie gali patirti tik jūsų regione. Tai gali būti specialūs rankdarbiai ar renginiai. Tegul jūsų prekės ženklas palaiko vietinį paveldą ir jis taip pat palaikys jūsų prekės ženklą.

Kaip skatinti darniojo sveikatingumo turizmą

Iliustruojant darnųjį sveikatingumą

Learn more!

Atsisiųskite bukletą „Branding Wellbeing Tourism“, kad sužinotumėte daugiau apie prekės ženklą „Home of Wellbeing“ ir kaip sukurti savo prekės ženklą.

Veiklos (užsiėmimai)
Darniojo sveikatingumo veikla yra ta, kuri palaiko jūsų svečių, taip pat jūsų ir aplinkinės bendruomenės kūno, proto ir sielos gerovę. Šią veiklą iliustruojančios nuotraukos rodo, kad jos gali būti atliekamos darniai, atskirai, kartu su kitais arba su jumis kaip šeimininku.

Darniojo sveikatingumo nuotraukos gali parodyti malonią patirtį, ramią ir maitinančią veiklą bei teigiamą bendravimą. Jie gali parodyti džiaugsmą, ryšį ir atsipalaidavimą. Jie taip pat gali parodyti fizinę veiklą, atliekamą gražiose erdvėse ar jaukioje ir „hygge“ aplinkoje.

Įmonės ir šeimininkai
Tu, kaip darniojo sveikatingumo šeimininkas, gali leisti savo nuotraukose parodyti, kad rūpiniesi natūralia aplinka, klientais, darbuotojais ir supančia bendruomene. Jūsų nuotraukos turi atspindėti jūsų sąžiningumą versle ir tvarius veiksmus. Pranešk apie visus gerus dalykus, kuriuos darote savo nuotraukose. Parodyk savo klientams, kaip bendraujate, bendradarbiaujate ir kuriate kartu su kitais. Parodyk savo meilę ir aistrą tam, ką darote.

Pasiūlymai, produktai ir paslaugos
Jei pritariate mūsų darniojo sveikatingumo vertybėms, galite būti darniojo sveikatingumo namų dalimi. Jei dirbi turizmo agentūroje, restorane, viešbutyje, SPA centre, sporto salėje ar kitur; Jei tau rūpi aplinka; Jei veiki klestinčios vietos bendruomenės labui ir galvoji, kaip prisidėti prie kitų gerovės – tuomet esi prekės ženklo dalis. Darniojo sveikatingumo namai – tai TU taip pat. Ir kartu mes galime pakeisti pasaulį.

Profilio vaizdo stilius

Profiliavimo įvaizdžio stilius yra vaizdinė kalba, suteikianti potencialiems klientams tinkamus jausmus ir ryšį su tuo, apie ką siekiate bendrauti. Nuotraukos yra viena stipriausių rinkodaros priemonių. Jie bendrauja daug žodžių. Štai kodėl verta žinoti, kokią žinutę siunčiate su savo nuotraukomis. Jūsų vaizdinė kalba taip pat turėtų jus išskirti iš kitų veikėjų ir kitų turizmo rūšių.

Tolesniuose puslapiuose rasite keletą aspektų, į kuriuos verta atsiminti, kai savo pasiūlymais norite perteikti gerovės jausmą, pavyzdžių. Pasisemkite įkvėpimo iš mūsų motyvų, kompozicijos ir spalvų gairių. Jie gali padėti jums perteikti ramybę, sąžiningumą, šilumą ir lygybę bei padėti vizualiai susieti save su gerovės turizmo koncepcija.

Bendravimas raštu ir žodžiu

Žodžiai yra galingi. Jūsų žodžiai daro įtaką tiems, kurie skaito jūsų tekstą arba klauso, ką jūs sakote. Jie kuria mintis ir jausmus kituose. Jūsų žodžiai ir frazės ne tik informuoja, bet ir veikia žmonių dėmesį bei nuotaiką. Vartojant teigiamus žodžius, dėmesys sutelkiamas į teigiamus dalykus ir skatinami teigiami jausmai. Neigiami žodžiai sutelks dėmesį į tai, kas neigiama. Atkreipdami dėmesį į tai, kas teigiama, jūs maitinate tai, kas malonu ir gera. Tai prisidės prie kitų – ir jūsų pačių – gerovės.

Bendraudami su potencialiais klientais, gerovės turistų tikslinėmis grupėmis, galite vadovautis gerovės priėmimo vertybėmis kaip gairėmis ir išreikšti, kad esate sąmoningas, malonus, rūpestingas, sąžiningas ir džiaugsmingas. Tai perteiks įspūdį apie jus ir jūsų verslą kaip apie teikiantį darnųjį sveikatingumą bei palaikys jūsų misiją pritraukti lankytojų, bendradarbiavimo partnerių ir klientų.

Tegul jūsų bendravimas pasakoja istoriją ne tik apie pasiūlymą, kurį norite parduoti, bet ir apie jūsų paslaugų ir produktų darniojo sveikatingumo aspektą. Kaip jie pagerina kūno, proto ir sielos gerovę ir kaip palaiko tvarią ir klestinčią natūralią aplinką ir bendruomenę.

Tai gali būti istorija apie įkvepiantį bendradarbiavimą tarp partnerių už jūsų pasiūlymą; kaip ingredientai gaunami iš vietinių ir tvarių šaltinių; arba kaip jūsų pasiūlymas veikia kūno ir proto malonumą ir sveikatą.

Pristatydami skirtingus darniojo sveikatingumo aspektus, jūsų produktas bus platesnis ir teigiamas kontekstas. Tai pareiškia, kad jums rūpi ir kad klientas, pirkdamas jūsų produktą, palaiko teigiamą misiją – užtikrinti žmonių ir planetos gerovę.

Bendravimas internetu

Pranešimų kūrimo gairės
Apskritai vartokite žodžius ir vaizdus, kurie iliustruoja tai, ko norite sukurti daugiau ir reklamuoti: jūsų pasiūlymus, tvarumo įsipareigojimus, teigiamus jausmus, augalinį maistą, švarų transportą, užuojautą, bendrą kūrybą, vietinius produktus ir pan. Darniojo sveikatingumo sampratą, kuria grindžiamos šios rekomendacijos, galite perskaityti buklete „Pristatome darniojo sveikatingumo turizmą“.

Žymų su grotelėmis naudojimo gairės
Žymos su grotelėmis yra žodis arba raktinio žodžio frazė, prieš kurią rašoma (#). Jis naudojamas socialinės žiniasklaidos įrašuose, siekiant padėti jūsų tikslinei grupei ir tiems, kurie gali susidomėti jūsų tema, surasti ją, kai ieško raktinio žodžio ar tam tikros grotažymės. Tai padeda atkreipti dėmesį į jūsų įrašus ir skatina bendrauti. Naudodami frazę kaip žymą su grotelėmis, ją rašote be tarpų, pvz., #wellbeingtourism. Jame gali būti skaičių, bet ne simbolių ar skyrybos ženklų. Darniojo sveikatingumo turizmo iniciatyva SB WELL (informaciją žr. paskutiniame puslapyje) atrinko grotažymes, kurios padės žmonėms, besidomintiems gerovės ir gerovės turizmo temomis, rasti jūsų įrašus. Žymos su grotelėmis padės padidinti įtaką ir pritraukti naujų sekėjų, o naudodami juos taip pat remiate gerovės koncepcijos skleidimą.

Darniojo sveikatingumo turizmo svetainė

Svetainė homesofwellbeing.com skatina darniojo sveikatingumo turizmą pietinėje Baltijos jūros dalyje, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos pakrantės regionuose. Kaip turizmo verslas ar kitaip darniojo sveikatingumo turistams skirtų produktų ir paslaugų teikėjas, galite nemokamai prisijungti prie darniojo sveikatingumo šeimos ir būti reklamuojamas svetainėje.

Pietų Baltijos darniojo sveikatingumo vietovės

Unikalioji Pietų Baltija

Learn more!

Atsisiųskite bukletą „Branding Wellbeing Tourism“, kad sužinotumėte daugiau apie prekės ženklą „Home of Wellbeing“ ir kaip sukurti savo prekės ženklą.

Baltijos jūra
Tarp mūsų regionų pietinėje Baltijos dalyje yra unikali ir jautri graži jūra – Baltijos jūra. Jauna ir sekli Baltijos jūra yra viena iš nedaugelio sūrių jūros terpių Žemėje, kurioje gyvena jūrinės ir gėlavandenės rūšys. Mažesnė druskos koncentracija taip pat suteikia mums nepakartojamą pojūtį maudantis ir plaukiojant, nėra geliančios želė žuvelės ir potvynių. Mus jungia Baltijos jūra, jos bangos ir srovės keliauja iš vieno regiono į kitą. Tai, kaip rūpinamės jūra viename regione, veža pas kaimynus. Jūra mus sieja ir mūsų bendra istorija, kur jūra vaidino svarbų vaidmenį krovinių gabenime ir komunikacijoje tarp Baltijos regionų.

Sveikata per gamtą

Daugelyje Pietų Baltijos regionų gyvuoja šimtmečių senumo tradicija ir istorija, kai per gamtą atnešama sveikata ir gerovė. Čia gyvenantiems žmonėms leisti laiką gamtoje buvo natūrali kasdienio gyvenimo dalis.

Žmonės eina į žygius, slidinėja, maudosi jūroje ir ežeruose. Kai kuriose vietovėse gyvuoja tradicija sanatorijose sveikatinimui naudoti gamtos išteklius, tokius kaip druska, purvas, dumbliai, jūros vanduo, kitur žmonės, norėdami palaikyti ir palaikyti sveikatą, keliaudavo į specialius šaltinio vandenis, naudodami medienos šilumą (pirtis). apsivalyti ir apsivalyti, o kitur maudytis ir žiemos metu vadinamosiose šaltose pirtyse, esančiose pakrantėje.

Bendra pagoniška praeitis

Baltijos jūros regionas pasižymi įvairia kultūra ir gamtos paveldu. Idėjų, žmonių ir prekių srautas nuo mezolito iki naujųjų laikų (įskaitant, pavyzdžiui, ūkininkų ekspansiją iš pietinės Baltijos į Skandinaviją, vikingų amžiaus sritis, kuriose kartu gyveno slavai, baltai, skandinavai ir suomiai) sukūrė baltišką. kultūros zona, kurią įrodo archeologinė medžiaga, kalbinės liekanos ir bendri religiniai elementai. Šios neįprastai turtingos dvasinės ir materialinės Baltijos jūros praeities pėdsakai matomi kraštovaizdyje – megalitų, akmenų ratų ir kitų garbinimo vietų, tokių kaip šventieji akmenys, kalvos, šaltiniai, vietovardžiai, pavidalu.

Ilga ir įvairi pakrantė

Pietinė Baltija palaiminta ilga ir įvairia pakrante. Jis siūlo šimtus kilometrų su nenutrūkstamais minkštais ir smėlėtais kopomis išklotais paplūdimiais, kurių spalva svyruoja nuo baltos, geltonos ir rudos spalvos, smėlio, sumaišytų su uolų ruožais, kietomis uolomis, rieduliais, žvyru ar akmenukais, retkarčiais nerijos ir barai. Kai pasiseks, keliose Baltijos jūros vietose ir palei jos dalis galite rasti dešimčių milijonų metų senumo Baltijos gintaro (suakmenėjusių užtvindytų pušų sakų) gabalėlių.

Ramybė
Pietų Baltija garsėja savo ramia atmosfera. Net ir turizmo sezono piko metu galite rasti tuščių paplūdimio ruožų ar pakrantės linijų, kad praleistumėte akimirką vienumoje, jei norite išvykti už žinomiausių turizmo vietovių. Taip pat yra daugybė didžiulių nacionalinių parkų ar saugomų teritorijų netoli pakrantės ar toliau į sausumą, kurie gali suteikti ramybės gamtoje.
Pajūrio miškai
Palei pietinės Baltijos pakrantes yra vėjo pučiamų, kreivų ar pasvirusių žemų pušų plotai. Kai kurie netgi atrodo sužavėti. Ypatingas jausmas klaidžiojantis šiais miškais, kur gaivus ir saldus medžių kvapas susitinka su drėgnu, sūriu jūros oru. Kai kurie pakrantės miškai auga smėlėtuose dirvožemiuose, kuriuose gali būti gintaro lobių.
Migruojantys paukščiai
Pietų Baltijos regionu kasmet keliauja dešimtys milijonų paukščių. Nuo derlingų šlapžemių ir paplūdimių aplink pakrantes iki salų, kuriose paukščiai gali rasti poilsį ir prieglobstį savo pasaulinėse kelionėse, visas regionas lūžta nuo paukščių. Dramatiškos ir įvairios oro sąlygos, kai švelnūs drėgni Atlanto vėjai iš vakarų susitinka šaltu oru iš šiaurinių Baltijos regionų, o kartais šilti, sausesni vėjai iš žemyno pietuose, reiškia, kad paukščių migracija nėra tik pavasario ir rudens reiškinys. Ištisus metus galite pamatyti įvairiausių paukščių – visada judančių.

Ilgos vasaros naktys

Vasarą saulė virš Pietų Baltijos teka anksti ir leidžiasi vėlai, todėl būna labai ilgos dienos ir ilgos bei šviesios vasaros naktys. Žiemą vyrauja priešingai, o tarp vasaros ir žiemos – laipsniškas sezono ir šviesos pasikeitimas laikui bėgant. Šviesūs vasaros vakarai, naktys ir ankstyvi rytai suteikia galimybę aktyviai mėgautis buvimu ir tyrinėjimu lauke ir šiuo paros metu.

Prieinama ir nepaliesta gamta

Žymos su grotelėmis yra žodis arba raktinio žodžio frazė, prieš kurią rašoma (#). Jis naudojamas socialinės žiniasklaidos įrašuose, siekiant padėti jūsų tikslinei grupei ir tiems, kurie gali susidomėti jūsų Pietų Baltijos gamtos paveldu, palyginti su daugeliu kitų pasaulio vietų, yra labai prieinamas ir gerai išsaugotas. Gamta yra saugoma ir atrodo nesugadinta ir švari. Jį lengva pasiekti ir jis nemokamas. Čia gausu viešųjų paplūdimių, parkų, takų, miškų ir kitų gamtos teritorijų, o didžioji dalis žemės yra valstybės valdoma arba privati – vis dar prieinama visuomenei. Taigi lankytojai gali lengvai, nemokamai ir savarankiškai mėgautis gamta.

1 žingsnis – užsiregistruok

Sveiki atvykę į darniojo sveikatingumo namus

Ši svetainė www.wellbeingtoruism.com yra vadinama- Darniojo sbveikatingumo atlasas ir tai yra „Home of Wellbeing“ rinkodaros platforma – tai reiškia, kad jūs ir visos kitos darniojo sveikatingumo įmonės ir vietovįs yra patvirtintos pagal mūsų kriterijus.

Pradžioje atlase pristatomi verslai ir vietovės penkiuose bandomuosiuose Pietų Baltijos regionuose. Pabrėšime šią nuostabią vietą ir visus puikius jos verslininkus.

Atlasu stengiamės pritraukti turistus. Pateiksime jiems vadovą, kaip rasti gerovės vietas ir įmones, kurias verta aplankyti per kitas atostogas. Atlasas jiems taps planavimo įrankiu. Kuo daugiau rajone veiks Darniojo sveikatingumo namų, tuo įdomesnis ir patrauklesnis bus jūsų verslas turistams.

Atlasas yra skaidrus ir patikimas informacijos šaltinis. Kad būtumėte rodomi šiame tinklapyje, turite suprasti ir priimti darniojo sveikatingumo turizmo sąvoką bei būti patvirtinti pagal darniojo sveikatingumo turizmo kriterijus.

Žiūrėkite trumpą filmuką, kaip naršyti atlase.


Prisiregistruok ir susikurk nemokamą paskyrą

Jei nori sužinoti daugiau arba prisijungti prie darniojo sveikatingumo namų, kviečiame „Registruotis“. „Registracija“ apima keturis skirtingus veiksmus, kurių metu renkame informaciją – aprašymus ir nuotraukas – apie jus, jūsų verslą ir pasiūlymus bei tai, kaip jūs prisidedate prie gerovės, darydami gerai. Prieš pradedant reklamuotis tekstais ir nuotraukomis, perteikiančiais darniojo sveikatingumo jausmą, raginame skirti šiek tiek laiko mokomajai medžiagai išstudijuoti. Registruodamiesi turėsite galimybę atlikti savęs vertinimo testą. Šis testas yra būdas suprasti darniojo sveikatingumo turizmo vertybes ir būdas paruošti leidinį apie atlasą.

Veiksmai: Prisiregistruok ir susikurk nemokamą paskyrą. Sukurk vartotojo vardą ir slaptažodį.

Sužinok, kokią informaciją pridėsite po kiekviena antrašte: skaityti daugiau čia


Prisiregistravęs – patvirtink savo el. pašto adresą ir paskyrą

Veiksmai: Užsiregistravę gausite patvirtinimo el. laišką. Norėdamas užbaigti registracijos procesą, spustelėkite patvirtinimo nuorodą. Jei negaunate patvirtinimo el. laiško, patikrinkite savo šlamšto aplanką. Be to, patikrinkite, ar mūsų registracijos formoje įvedėte galiojantį el. pašto adresą.

Jei reikia pagalbos, prašau kreiptis contact us.

2 žingsnis – Įsivertinimo testas

Įvertink savo verslą

Prisiregistravę ir susikūrę paskyrą turėsite galimybę įvertinti savo verslą naudodami vieną ar kelis mūsų savęs vertinimo testus. Įvertinę savo verslą pagal gerovės turizmo kriterijus, galite atrasti sritis, kurias jau sukūrėte ir kurias galite reklamuoti savo klientams, taip pat gausite atsiliepimų apie sritis, kurias galite tobulinti. Jei išlaikysite testą, tapsite gerovės namais ir turėsite galimybę parduoti save atlase.

Yra įsivertinimo testai verslui pagal šias keturias kategorijas:

 • apgyvendinimas (pavyzdžiui, viešbutis, pensionas, nakvynė ir nakvynė, stovyklavietės)
 • maitinimas (pavyzdžiui, kavinė, restoranai, maisto sunkvežimis, sulčių barai)
 • produktai (pavyzdžiui, parduotuvės,ūkininkų parduotuvėlės, siūlančios derlių, rankų darbo gaminius, grožio produktus)
 • paslaugos (tai galioja visų tipų pasiūlymams svečiams ir klientams, pavyzdžiui: ekskursijoms su gidu, procedūroms, mokymams, kursams, muzikai, renginiams, jogos užsiėmimams)

„Kai darai gera, jautiesi gerai ir taip atsiranda darniojo sveikatingumo būsena“.
Lovisa Wendt

Kaip tai veikia

Puslapyje „Mano paskyra“ rasite mygtuką „Įvertink savo verslą“ – spustelėkite jį, kad patektumėte į keturis savęs vertinimo testus. Pradėkite nuo pagrindinių kategorijų savęs vertinimo testo.

 • Jei jūsų verslas apima daugiau nei vieną kategoriją ir atliksite daugiau nei vieną savęs vertinimo testą, daugelis klausimų bus vienodi – kiekvienoje anketoje turėsite atsakyti į visus klausimus.
 • Į savęs vertinimo testą įtraukta penki privalomi klausimai, šie penki klausimai susiję su veiksmais, problemomis ar atsakomybe, kurios yra labai svarbios siekiant užtikrinti darniojo sveikatingumo turizmo įgyvendinimą.
 • Savęs vertinimo tetas yra padalintas į keturias dalis
  • Aplinkaidraugiškas verslas
  • Prisidėkite prie kitų tobulėjimo
  • Būkite svetingas šeimininkas
  • Tvari darbo vieta
 • Visi klausimai yra “TAIP” ir “NE” klausimai
 • Kai kurie klausimai turi galimybę “NE AKTUALU”


Kaip būti patvirtintam

 • Jūs turite atitikti 75% visų svarbių pasirinkto įsivertinimo testo klausimų
  • Jei jūs atsakįte “NE AKTUALU” bet kuriame klausime – šis klausimas nebus įtrauktas į 75% reikalaujamų “TAIP” atsakymų
 • Jūs turiteatitikti visus privalomus klausimus.

Viena piktograma kiekvienam išlaikytam savęs vertinimo testui

Kai išlaikysite savęs vertinimo testą ir būsite patvirtinti, gausite kiekvienos sėkmingai išlaikytos kategorijos piktogramą.

Veiksmai: atlik dar vieną įsivertinimo testą
Veiksmai: įkelk tekstą ir nuotraukas

3 žingsnis – Įkelk darniojo sveikatingumo tekstą

Sukurk savo vizitinę kortelę

ATLASE turite galimybę apibūdinti savo verslą. Pasirinkę tekstą, atitinkantį jūsų vertybes ir pasiūlymus, galite sukurti jausmą, kurį norite nusiųsti kitam savo klientui. Jūsų verslas bus aprašytas ir reklamuojamas „kortelėje“, tik jums skirtame puslapyje!

Šiame puslapyje rasite trumpas instrukcijas, kaip tinkamai užbaigti prisiregistravimą prieš paskelbiant internete – nedidelį vadovą, apie ką reikia pagalvoti.


Teksto laukai

Kad padėtumėte potencialiems klientams rasti ir sužinoti daugiau apie jūsų įmonę, turite pateikti jiems tokią informaciją kaip jūsų adresas, kontaktinė informacija, socialinės žiniasklaidos nuorodos ir nuotraukos. Jūsų sėkmei labai svarbu, kad žmonės jus rastų internete ir kad jie galėtų lengvai atrasti jūsų verslą. Skirkite šiek tiek laiko, kad įsitikintumėte, jog esate matomas, skaidrus, tikras ir lengvai suprantamas.

1 Jūsų įmonės pavadinimas

Paskyros vardas: Čia įvesite savo įmonės pavadinimą.

Pavadinimas bus vizualus, kai lankytojai ieškos vietų ir įmonių. Ir jis bus jūsų „kortelės“ viršuje


2 Kontaktinė informacija

Pridėkite informacijos, kad klientai galėtų lengvai su jumis susisiekti ir sužinoti daugiau apie jus ir jūsų verslą.

Kontaktinis asmuo

Bendravimui tarp jūsų ir darniojo sveikatingumo komandos.

 • Nesimatys kortelėje.
Vidinis el. pašto adresas

Bendravimui tarp jūsų ir darniojo sveikatingumo komandos. Kortelėje nesimatys.

Viešas el. pašto adresas

Bendravimui su klientu.

 • Matysis kortelėje.

Patarimai

 • El. paštas yra svarbus informacijos kanalas su klientu.
 • TJūsų klientų aptarnavimo el. laiškų kokybė turi įtakos klientų suvokimui apie jūsų prekės ženklą.
  • rašydami būkite žmogiški ir asmeniški
  • užr. darniojo sveikatingumo formuluotes
 • Būkite aiškus ir lengvai suprantamas
  • Būk paprastas
Telefono numeris 1

Bendravimui su savo klientu.

 • Matysis kortelėje.
Telefono numeris 2

Bendravimui su savo darniojo sveikatingumo komanda.

 • Kortelėje nesimatys.
Socialinių tinklų paskyros

Pridėkite visas turimas ir aktyvias paskyras

Patarimai

 • visa jūsų socialinės žiniasklaidos paskyra turėtų būti suderinta su jūsų vertybėmis ir rinkodaros strategija.
Adresas

Tai padės nukreipti svečius į jūsų įstaigą.

 • Matysis kortelėje.
 • Matysis kaip žymeklis žemėlapyje

3 Apibūdink savo įmonę

Jūsų tekstai yra didelė jūsų verslo „balso“ dalis ir suteikia skaitytojui įsimintinų jūsų prekės ženklo įvaizdžių.

Tačiau skaitytojai nieko nežino, jūs turite tik kelias sekundes, kad patrauktumėte jų susidomėjimą. Taigi nešvaistykite brangaus laiko informacijai, kuri nieko nesako. Skaitytojo dėmesio patraukimas tekstu, kuris jam pataiko tiesiai į širdį, padidina jų pasitikėjimą jūsų verslu. Stilius ir forma, nuo kurios pradedate, turėtų tęstis taip pat per visą pristatymą nuo pradžios iki pabaigos. Tačiau tai taip pat turėtų būti suderinta su tuo, kas parašyta jūsų svetainėje arba socialinėje žiniasklaidoje. Tekstas turi būti lengvai skaitomas, logiškas, aiškus ir išsamus. Daug kartų perskaitykite tekstą, gaukite pagalbos iš draugų ir pažįstamų, partnerių ir klientų – tapti namų aklu lengva. Daugiausia laikykite savo „Apie mus“ tekstą, kad turėtumėte naujausią informaciją apie save ir jūsų įmonę. Tai daro jus įdomiau.

ATLASE galite reklamuotis keturiuose mažuose blokeliuose – naudokite juos protingai. Gaukite pagalbos iš mūsų bukletų ir filmų, kad sukurtumėte nuostabų darniojo sveikatingumo tekstą, paremtą ramiomis, įkvepiančiomis nuotraukomis.

Nedidelis aprašymas. (maks. 80 simbolių)

Pati esmė

 • Šis tekstas yra vaizdinis, kai lankytojas užveda pelės žymeklį virš jūsų nuotraukos.
 • Tai yra jūsų galimybė pirmajam įspūdžiui

Pateikite pačią to, ką siūlote, esmę ir tai, kas daro jus, jūsų verslą ir jūsų produktą ar paslaugą ypatingu, fantastišku ar bet kokiu kitu būdu gerovę.

Trumpas įvadas (maks. 600 simbolių)

Santrauka

 • Šis tekstas vizualiai paryškintas jūsų vizitinės kortelės viršuje.
 • SKai kurie lankytojai gali skaityti tik šį tekstą, o ne visą kitą.
 • Pasikalbėkite tiesiogiai su savo svečiu naudodami žodį „tu“.

Be jūsų įmonės pavadinimo, šis tekstas yra pirmasis ir galbūt vienintelis tekstas, kurį potencialus svečias ir klientas perskaitys apie jus apsilankę jūsų vizitinėje kortelėje.

Taigi, pagalvokite, ar turite ką nors pasakyti, ką nors ypatingo ar išskirtinio – tai gali būti ta vieta, pasiūlymas, jūsų žinios ar išsilavinimas, jūsų prieglobos vertybės ar kažkas visiškai skirtinga.

Štai keletas pavyzdžių, ką galite apibūdinti:

 • Ką jūs siūlote? maitinimą food, gydymo būdus, apgyvendinimą, potyrius,
 • Ar dalinatės: tradicijomis, kultūra, žiniomis, patirtimi, nuotykiais
 • Ar jūsų vieta– užburiantys vaizdai, jūros bangos, miesto pulsas, gydomoji gamtos jėga
 • Ar jūsų įmonė yra unikaliromantiška, tropinė, kaimiška, autentiška, istorinė, klasikinė, moderni,
 • Pasiūlymų tipaiprabangus arba nebrangus

Aprašykite savo pasiūlymus (maks. 1000 simbolių)

Čia yra jūsų galimybė sužibėti.

Aprašykite, ką pasiūlysite savo svečiams, kaip jais pasirūpinsite. Apibūdinkite, iš kur gaunami jūsų produktai arba kaip atliekate tam tikrą gydymą. Kurkite vaizdus skaitytojui ir priverskite jį ilgėtis jūsų.

 

Aprašykite savo verslą (maks. 400 simbolių)

Kas jūs?

Apibūdinkite savo verslo vertybes, priėmimo vertybes… galbūt pakalbėkite apie savo verslo istoriją. Leiskite lankytojui pažinti jus iš tikrųjų. Būkite kviečiantys ir atviri. Siekite užmegzti tikrą ryšį, praneškite savo svečiams, kad jie galvoja jūsų mintyse ištisus metus.

 

4 žingsnis – Įkelti darniojo sveikatingumo nuotraukas

Rinkodara su naudojant nuotraukas atlase

Tai, kaip gerai klientai atsimena jūsų pranešimus, priklauso nuo kelių veiksnių. Jei tekstą galima susieti su vaizdu ar nuotrauka, jis greičiausiai išliks prie jų ilgiau. Vaizdai sukuria emocinį ryšį su produktais ir paslaugomis, todėl lankytojai labiau įsitraukia.

Jūs, kaip darniojo sveikatingumo šeimininkas, galite leisti savo nuotraukose parodyti, kad rūpinatės natūralia aplinka, klientais, darbuotojais ir supančia bendruomene. Jūsų nuotraukos turi atspindėti jūsų sąžiningumą versle ir tvarius veiksmus. Praneškite apie visus gerus dalykus, kuriuos darote savo nuotraukose. Parodykite savo klientams, kaip bendraujate, bendradarbiaujate ir kuriate kartu su kitais. Parodykite savo meilę ir aistrą tam, ką darote.


GDPR ir sutikimas
 • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) –  siekiama apsaugoti piliečių duomenis Europos Sąjungoje (EU).
 • BDAR apima bet kokią informaciją, kuri gali būti klasifikuojama kaip asmens duomenys arba kuri gali būti naudojama jūsų tapatybei nustatyti.
 • Vaikams iki 16 metų bet kokiems duomenims tvarkyti reikalingas tėvų sutikimas.
 • Nuotraukose (ir filmuose) gali būti asmens duomenų.
 • Sutikimas fotografuojant – žmonės turi pagrindinę teisę į neliečiamybę, priimti sprendimus dėl savo kūno ir asmens duomenų. Sutikimas yra kažkieno sutikimas, kad kitas asmuo padarytų tai, kas pažeistų jo sąžiningumą, jei tai būtų padaryta be jo sutikimo. Jei norite publikuoti klientų ir darbuotojų nuotraukas bei gauti raštišką sutikimą.
Įsitikinkite, kad jums priklauso teisės į nuotraukas
 • Užsisakant nuotraukas iš fotografo, reikia nepamiršti kelių dalykų. Jūs, kaip vaizdo klientas, esate atsakingi už jo patvirtinimą pagal BDAR. Įsitikinkite, kad žinote, kaip ir kur galite naudoti nuotrauką ar vaizdą ir ar galite juos iškirpti ar koreguoti.
Nuotraukos įsimintinos
 • apibūdinkite savo įmonę ar pasiūlymą kvapą gniaužiančiu vaizdu ar nuotrauka
 • žmonėms lengviau atsiminti nuotrauką nei tekstą
Nuotraukos užmezga ryšius
 • Leiskite savo nuotraukoms susieti jūsų produktus ir paslaugas su aplinka, kurioje jie gaminami: kaip jas gamina ir kas. Sutelkite dėmesį į natūralius aspektus, tvarumą ir tai, kaip jie kuria jūsų klientų gerovę jums ir bendruomenei.
Profilio vaizdo stilius

Profiliavimo įvaizdžio stilius yra vaizdinė kalba, suteikianti potencialiems klientams tinkamus jausmus ir ryšį su tuo, apie ką siekiate bendrauti. Nuotraukos yra viena stipriausių rinkodaros priemonių. Jie bendrauja daug žodžių. Štai kodėl verta žinoti, kokią žinutę siunčiate su savo nuotraukomis. Jūsų vaizdinė kalba taip pat turėtų jus išskirti iš kitų veikėjų ir kitų turizmo rūšių.?

Nuotraukos bendrauja greičiau
 • The mental and emotional impact from an image happens almost instantly.
 • Mūsų smegenys neįtikėtinai dideliu greičiu apdoroja vaizdinį turinį. Apskaičiuota, kad žmonės apdoroja vaizdus 60 000 kartų greičiau nei žodžius.

Mothers kiss
Pixabay, nastya_gepp

Jūsų nuotraukos atlase

Jūsų vizitinėje kortelėje yra 3 pagrindinės nuotraukos

Jūsų vizitinėje kortelėje visada bus trys pagrindinės nuotraukos, matomos lankytojams, potencialiems klientams. Tegul šios nuotraukos yra svarbios – pirmas įspūdis yra viskas.

Pirmoji nuotrauka – pagrindinės antraštės vaizdas

Tai didelė nuotrauka kairėje jūsų kortelėje

Antroji ir trečioji nuotraukos – 2 antraštės vaizdas ir 3 antraštės vaizdas

Dvi mažesnės nuotraukos kairėje.

 

Keturios ar daugiau nuotraukų – pridėkite dar daugiau vaizdų

Galite pridėti dar keletą nuotraukų – jūsų lankytojas jas ras skiltyje „Peržiūrėti visas nuotraukas“.

Naudokite horizontalias nuotraukas
 • horizontalios nuotraukos – geriausias formatas atlase
  • horizontalios nuotraukos – dar vadinamos kraštovaizdžio formatu
  • šios nuotraukos yra platesnės nei aukštesnės
Apsvarstykite savo kompoziciją – nuotraukos gali būti iškirptos
 • ATLASE nuotraukos kartais yra iškirptos – todėl peržiūrėkite, kad įsitikintumėte, jog pagrindinis objektas yra vizualinis.

 

 • Tai, kur nuotraukoje dedate objektus, vadinama kompozicija. Kai kurie pavyzdžiai:
  • Trečdalių taisyklė yra kompozicijos gairės, pagal kurias objektas yra kairiajame arba dešiniajame vaizdo trečdalyje, o kiti du trečdaliai lieka atviresni.
  • Centruota kompozicija yra galingas būdas atkreipti dėmesį į pagrindinį objektą – pagrindinis objektas patalpinamas vaizdo rėmelio viduryje
   y

Kaip įkelti nuotraukas iš savo kompiuterio

1 veiksmas Spustelėkite mygtuką „Pridėti vaizdą“, esantį „Pagrindinis antraštės vaizdas“
 • Pridėti „Pagrindinis antraštės vaizdas”

2 veiksmas Spustelėkite „Pasirinkti vaizdus“ ir pasirinkite pagrindinę nuotrauką
 • Įkelti failus iš savo kompiuterio

 

 

3 veiksmas Spustelėkite „Pridėti vaizdą“, kad pamatytumėte „Papildomi antraštės vaizdai“
 •  Įkelti failus iš savo kompiuterio<

Darniojo sveikatingumo turizmo kriterijai


Darniojo sveikatingumo namų kriterijai

Darniojo sveikatingumo turizmas yra turizmas, kuris palaiko kūno, proto ir sielos harmoniją ir pusiausvyrą svečiams ir šeimininkams, tvarioje sąveikoje su vietos bendruomene ir aplinka. Norėdami tapti darniojo sveikatingumo įmone – darniojo sveikatingumo namais – turite įvertinti savo verslą ir pasiūlymus pagal daugybę kriterijų. Šiame puslapyje ir kituose keturiuose puslapiuose su patarimais gausite įkvėpimo ir praktinės informacijos, kaip plėtoti savo verslą, kad išlaikytumėte visus savęs vertinimo testo klausimus.


Jūsų kelionė savo tikslų link

A host support a costumer in a grocery store

Kad galėtumėte vystytis ir tapti darniojo sveikatingumo įmone, tai padės nustatyti teigiamą ir neigiamą jūsų verslo poveikį aplinkai, ekonomikai ir kitiems žmonėms – jų kūnui, protui ir sielai.

Norint susidėlioti savo prioritetus ir taip pasiekti savo tikslus bei plėsti verslą, geras darbo būdas yra verslo plėtros planas. Čia yra supaprastintas būdas pradėti.

Jūsų dabartinė būsena – kokia ji yra?
 • apibrėžkite savo dabartinę būseną – pabandykite pagalvoti:
  • Kaip apskaičiuoti, kad apibrėžtumėte dabartinę būseną?
  • Kaip jūs galite tai išmatuoti?
 • kai žinote savo būseną – ką dėl to jaučiate
Kai žinai, kad nori tobulėti – kurk strategiją!
 • dapibrėžti savo strategiją, siekius, tikslus ir uždavinius
  • kad viskas būtų lengvai suprantama
 • nuspręti, kada jie bus pasiekti
 • apibrėžti savo biudžetą
 • nuspręsti, kas ką darys
 • dapibrėžti, kaip sekti savo pasiekimus ir rezultatus
Motyvuoti

Motyvacija yra raktas į tikslų siekimą.Kas motyvuos jus, jūsų darbuotojus ir svečius?

Grįžtamasis ryšys

Taip pat apsvarstykite, kaip vykdysite reguliarų grįžtamąjį ryšį.

 • Taip pat apsvarstykite, kaip vykdysite reguliarų grįžtamąjį ryšį.

Lipkite į kopėčiomis viršų tobulėjimo link

Hands baking bread

Kaip kopėčios, norint pasiekti savo ambicijų aukštumas, reikia daug žingsnių. Šiomis kopėčiomis galima bakstelėti sau per petį ir didžiuotis tuo, ką iki šiol pasiekėte.

Žingsnis 1 – Mes pradedame!

Žingsnis 1 Paskirstykite pareigas, nusistatykite riziką

Mes žinome kriterijus, kaip tapti darniojo sveikatingumo namais. Mes nustatėme ir ištyrėme savo dabartinę bendrą būklę / padėtį. Mes nustatėme riziką. Mes paskirstome pareigas mūsų įmonėje pagal svarbius kriterijus. Mes nustatėme įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių privalome laikytis. Pradėjome įgyvendinti kai kurias tobulinimo priemones.
– apie savo ketinimus informuojame svečius ir klientus.

Žingsnis 2 – Visi yra pasiruošę!

Žingsnis 2 Paskirkite vadovus, nustatykite tikslus, stebėkite

Mūsų verslo plėtros plano įžvalga ir žinios apie darniojo sveikatingumo kelionę yra gerai žinomos direktorių valdyboje ir vadovybėje. Už kiekvieną priemonę ar temą yra paskirti asmenys. Turime sistemą, skirtą siekti savo tikslų ir užtikrinti, kad laikomės įstatymų ir taisyklių.
– Šviečiame svečius ir klientus, kaip jie gali prisidėti prie neigiamo poveikio mažinimo ir teigiamos plėtros

Žingsnis 3 – Esame politiški!

Žingsnis 3 Politika, pagrindiniai skaičiai; darbo grupės

Dabar turime politiką ir veiksmų planus. Stebime savo pagrindinius rodiklius. Įdarbinome darbuotojus ir sudarome darbo grupes, kurios daugiausia dėmesio skiria įvairiems klausimams.
– Mes turime programą, skirtą svečių ir klientų sąveikai ir pagalbai, siekiant rasti naujų būdų žengti kitą žingsnį

Žingsnis 4 – Mes keičiame pasaulį!

Žingsnis 4Nuolatinis tobulėjimas ir įsipareigojimas

Visais lygiais esame tvirtai įsipareigoję siekti tvarios mūsų verslo gerovės plėtros, atsižvelgdami į aplinkos, ekonominius ir socialinius aspektus. Mes kontroliuojame, kokį poveikį mūsų veikla, produktai ar paslaugos daro žmonėms ir planetai. Nuolat tobulėjame ir tobuliname savo darbuotojų kompetenciją. Veiksmų planai yra peržiūrimi, o rezultatai įvertinami, kad galėtume pakoreguoti savo tikslus ir planus. Tarptautinės peržiūros atliekamos reguliariai. Siekiant paskatinti teigiamus pokyčius, taikoma politika ir priemonės.
– Svečiai ir klientai prisideda ir yra mūsų gerovės darbo dalis


Sukurkite savo Darniojo sveikatingumo strategiją

Kas yra strategija

Strategija yra planas, kaip pasieksite savo viziją arba tam tikrus siekius, tikslus ir uždavinius.

 

Kuo skiriasi siekis, tikslas, uždaviniai

Kuo skiriasi siekis, tikslas, uždaviniai
Vision: Atostogauju Švedijoje

 • Siekis: Po metų vyksiu atostogauti į Švediją
  • Tikslas 1: Susitvarkykite pasą, draudimą ir pan.
  • Tikslas 1: Leisti sau kelionę
   • Uždaviniai 1: Taupyti pinigus
   • Uždaviniai 2: Pasidalykite išlaidas su draugu
  • Tikslas 2: Nuspręskite kelionės tikslą ir maršrutą
   • Uždaviniai 1: Sužinokite daugiau apie Kalmarą kaip darniojo sveikatingumo vietovę iš Atlaso
   • Uždaviniai 2: sudaryti maršrutą ir užsisakyti kelionę

 

Kitas pavyzdys:
Taigi: mūsų vizija yra pasaulis, kuriame visi jaučiasi gerai. Mūsų misija yra suteikti žinių ir išteklių, kad žmonės bet kur galėtų pagerinti darnųjį sveikatingumą. Mūsų siekis yra suteikti žmonėms galimybę didinti savo darnųjį sveikatingumą, o uždavinys galėtų būti 2022 m. apmokyti 100 darniojo sveikatingumo įmonių, kurios ketina daryti gera.


DARNIOJO SVEIKATINGUMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

Darniojo sveikatingumo gastronomijos kriterijai

Gastronomijos kriterijai gali duoti praktinių ir įžvalgių patarimų ir įkvėpimo, kaip tobulinti savo restoraną ar kavinę taip, kad ji atitiktų darnųjį sveikatingumą. Dokumentas taip pat padės jums atlikti gastronomijos savianalizės testą, kurį galite pasiekti per savo paskyrą šioje svetainėje (PDF).

Dasrniojo sveikatingumo apgyvendinimo kritrejai

Šiame aplanke sužinosite apie apgyvendinimo verslo gerovės darniojo sveikatingumo kriterijus. Pasisemkite įkvėpimo ir sužinokite, kaip sukurti savo nakvynės su pusryčiais namus, nakvynės namus, stovyklavietę, viešbutį ir panašius dalykus, vadovaudamiesi darniojo sveikatingumo koncepcija (PDF).

Darniojo sveikatingumo produktų kriterijai

Darniojo sveikatingumo įmonė žino ir rūpinasi sąžiningai paruoštų ir tvarių produktų pristatymu klientams. Darniojo sveikatingumo produktų kriterijai suteiks jums vertingų įžvalgų apie tai, ką galvoti plėtojant verslą pagal darnoijo sveikatingumo koncepciją (PDF)

Darniojo sveikatingumo paslaugų ir potyrių kriterijai

Darniojo sveikatingumo paslaugų kriterijai padės jums kurti verslo modelį ir padės jums tapti gerovėsdarniojo sveikatingumo įmone, siūlančia potyrių, kurie prisideda prie jūsų klientų kūno, proto ir sielos gerovės (PDF).

Patarimai – aplinkai draugiškas verslas


Vykdykite aplinkai nekenksmingą verslą

Atliekų mažinimas.

Didėjantis šiuolaikinėje visuomenėje susidarančių atliekų kiekis daro didžiulę įtaką aplinkai. Daugelis į atliekas išmetamų medžiagų gali išlikti ir paveikti aplinką šimtus ar tūkstančius metų. Kenksmingų atliekų buvimas natūralioje aplinkoje gali turėti didelį poveikį augalams, gyvūnams ir žmonėms. Veiksmingiausias būdas sumažinti atliekų kiekį yra jų nekurti. Sumažinus atliekas gali sumažėti jūsų poveikis aplinkai, tačiau tai taip pat gali turėti teigiamos įtakos jūsų finansams, taip pat teigiamas socialinis poveikis, nes sukuriama daugiau darbo vietų žmonėms pramonės šakose, sukurtose perdirbti prekes.

 

Didindami informuotumą, galite veiksmingai skatinti atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą organizacijoje!

Ir atminkite – pirkite tik tai, ko jums tikrai reikia, nes tai, ko nepirkote, nebus atliekos!

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurk atliekų tvarkymo politiką ir strategiją.
  • Ką tai reiškia tau?
 • susikurk atliekų mažinimo strategiją – išanalizuok savo atliekų susidarymą (kur ir kiek), išsikelk tikslus ir sudaryk reikalingų darbų sąrašą
 • atlikti atliekų tvarkymo auditą – žinok apie savo esamą situaciją, kad galėtumei imtis tinkamų veiksmų. Pasivaikščiok po savo patalpas, užsirašyk matomų atliekų kiekius ir tiesiogines išlaidas.
Sumažinkite bendrą atliekų kiekį
 • atlikti atliekų tvarkymo auditą – žinokite apie savo esamą situaciją, kad galėtumėte imtis tinkamų veiksmų. Pasivaikščiokite po savo patalpas, užsirašykite matomų atliekų kiekius ir tiesiogines išlaidas.
 • sukurti atliekų mažinimo strategiją – analizuoti atliekų susidarymą (kur ir kiek), išsikelti tikslus ir sudaryti reikalingų darbų sąrašą
 • rinktis produktus ir maisto produktus be pakavimo medžiagų
  prailgina įvairių eksploatacinių medžiagų, pavyzdžiui, lakštų, valymo medžiagų, tarnavimo laiką(rags etc.)
 • sukurti „mažiau atliekų iniciatyvą“, kuri skatina visus darbuotojus ir svečius žinoti apie savo atliekų susidarymą
 • Pirkdami protingai, tai atlieka lemiamą vaidmenį mažinant atliekų kiekį
 • įgyvendinti perdirbimo programą – rūšiuoti visas susidarančias atliekas perdirbimui, regeneravimui ir energijos panaudojimui
 • taisyti, pakartotinai naudoti, rasti naujų daiktų panaudojimo būdų
Sumažinti maisto švaistymą
 • sumažinkite lėkščių dydį, kad svečiai švediško stalo metu valgytų mažiau, tai sumažins maisto švaistymą
 • Į maisto gaminimą įtraukite likusius bakalėjos produktus ir ingredientus
 • įvairiais būdais pasirūpinkite pagaminto maisto likučiais
  • pasiūlykite savo svečiams ar darbuotojams atnešti arba nusipirkti likučių (prašykite jų atsinešti savo priešpiečių dėžutę)
  • paaukokite savo maisto likučius netoliese esantiems veikėjams, mokykloms, globai ir pan.
Sumažinti šiukšlinimą
 • informuokite ir paraginkite savo svečius laikyti maišą savo pakavimo transporto priemonėje, o šiukšles išmesti į maišą, kad vėliau jas būtų galima tinkamai išmesti..
 • sudėkite daugiau šiukšliadėžių ir įsitikinkite, kad jos yra apsaugotos nuo vėjo ir gyvūnų
 • sumažinti vienkartinius daiktus, pasiūlyti kavos papildymą termoso puodeliuose
 • vykdyti valymo talkas, skatinti svečius ir darbuotojus dalyvauti talkose
Sumažinkite savo gamybos atliekas
 • sukurkite savo gaminių perdirbimo sistemą, galėsite juos atsiimti, jei klientas jų nebenori, galite parduoti naudotus
 • venkite nereikalingo ir savo prekėms rinkitės patvarias, išmanias pakuotes bei apsaugines medžiagas
 • naudokite medžiagas, kurias galima pakartotinai panaudoti jūsų prekėms rodyti
 • paraginkite pirkėją atsinešti savo krepšius, stiklainius, butelius, termosus ir pakuotes norimoms prekėms
Sumažinkite vienkartinių daiktų skaičių
 • venkite vienkartinių medžiagų visose savo verslo srityse, pvz.
  • suvyniotos šlepetės ir chalatai
  • vienkartiniai stalo įrankiai, lėkštės, stiklinės, puodeliai ir šiaudeliai
  • vienkartinės pakuotės odai, plaukams, grožio priemonėms, dantų pastoms, dantų šepetėliams
  • padėkliukai, apsauga, dekoravimas, kita pakuotė
  • popierinės servetėlės / rankšluosčiai

Tvarus energijos naudojimas

Visas energijos naudojimas daro poveikį aplinkai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir kitos oro taršos. Tačiau naudojant atsinaujinančią energiją ir tuo pačiu mažinant energijos suvartojimą, kad atsinaujinančios energijos užtektų visiems, galime turėti tvaresnį gyvenimo būdą. Švari energija elektrai, šildymui ir transportui yra būtina norint sumažinti jūsų įmonės poveikį klimatui. Atminkite, kad geriausia energija yra „negavatas“ – tai energijos vatas, kurio nepanaudojote taupydami energiją arba naudodami energiją taupančius produktus.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • parengti energijos valdymo politiką ir strategiją.
  • Ką jums reiškia energiją taupanti ir tvari energija
 • sukurti energijos mažinimo strategiją – analizuoti naudojimą (kur ir kiek), išsikelti tikslus ir sudaryti reikalingų darbų sąrašą
  • sudaryti tvarų pirkimų planą – perkant naują ar keičiant pasirinkti efektyvų energiją
 • atlikti energijos valdymo auditą – žinokite apie savo esamą situaciją, kad galėtumėte imtis tinkamų veiksmų.
  • pasivaikščiokite po savo patalpas (atviro ir uždaro darbo valandomis), užsirašykite visą budėjimo režimą, nereikalingas lempas, baldais apdengtas šildymo sistemas ir pan.
  • energijos suvartojimo stebėjimas jums padės – ištirkite galimybę stebėti konkrečių įrangos elementų energijos suvartojimą
 • Įsipareigokite ekologiškai energijai – rinkitės ekologišką elektros energiją iš savo elektros tiekėjo, taip pat galite pasigaminti energijos patys, įrengdami saulės elementus

 • parengti eksploatavimo ir priežiūros vadovą, kuriame aprašoma, kokios techninės sistemos yra pastate, kaip jos ketina veikti ir kaip turėtų būti prižiūrimos. Vadovas turėtų apimti vandentiekio ir valdymo sistemas, tokias kaip šildymas, vėsinimas, vėdinimas, sanitarinė sistema, kontrolė, taisyklės ir stebėjimas, SND, suslėgtas oras ir purkštuvai. Naudojimo ir priežiūros vadovas iš pradžių neturi būti toks pažangus. Kelios eilutės apie kiekvieną sistemą yra geriau nei nieko.

 • paprastas dalykas yra pažymėti jungiklius, kad jie netyčia neįsijungtų

Energijos taupymas turizmo pramonėje susideda iš kelių dalių, įskaitant šildymą, vėsinimą vasarą, patalpų ir lauko apšvietimą, vėdinimą, virtuvės įrangą, terasų šildymą ir kt.

Bendri energijos taupymo patarimai
 • pasirūpinkite, kad apšvietimas, šildymas ir kiti prietaisai veiktų tik tada, kai jų reikia.
  • išjunkite, naudokite laikmačius arba judesio detektorių
  • įdiegti energijos skaitiklius, kad galėtumėte sekti
  • venkite budėjimo režimo
  • be reikalo nepalikite įkrautų nešiojamųjų elektronikos prietaisų, tokių kaip nešiojamieji kompiuteriai ar mobilieji telefonai, nes tai gali eikvoti energiją
 • reguliariai prižiūrėkite ir reguliuokite savo prietaisus ir sistemas
  • planuokite radiatorių ir vožtuvų valymą
 • mokykite visus darbuotojus apie energijos vartojimo efektyvumą – tai paprasta ir ekonomiška priemonė
 • išmokykite tvarkytojus tinkamai ir efektyviai vėdinti
 • sustabdykite oro nuotėkį. Patikrinkite, užkimškite ir apklijuokite langus bei duris, kad išvengtumėte nereikalingo energijos švaistymo
 • Naudokite saulės šešėlį, tai yra saulės kontrolės forma, kurią galima naudoti siekiant optimizuoti į pastatą patenkančios saulės šilumos kiekį ir matomą šviesą.

Taupykite energiją šildymui
 • Galite sutaupyti pinigų už šildymą ir vėsinimą tiesiog iš naujo nustatę termostatą, kai ne sezono metu arba kai nenaudojami skirtingi kambariai ar įrenginio dalys. Taip pat naktį galima sumažinti temperatūrą. Tai galite padaryti automatiškai, neprarandant komforto, įdiegę automatinį sumažinimą arba programuojamą termostatą.
 • Ištuštinimas iš radiatorių gali padėti sutaupyti energijos, viena iš pagrindinių radiatorių problemų yra ta, kad kartais juose įstringa oras. Kai taip atsitinka, oro burbulas trukdo karšto vandens tekėjimui ir sustabdo karšto vandens cirkuliaciją. Vienintelis būdas pašalinti tą oro burbuliuką – ištuštinti radiatorių ir atkurti vandens tekėjimą viduje.
 • kai įjungta šildymo/vėsinimo sistema, neuždarykite duris ir langus
Taupykite energiją viešbučių kambariuose
 • viešbučio kambariuose išimkite šaldytuvą / „mini barą“, vietoj to pasiūlykite svečiams fojė nusipirkti šaltų gėrimų
 • dėl nepageidaujamų skersvėjų kambariuose gali atrodyti vėsiau, nei mėgsta jūsų svečiai.
 • skatinkite svečius ir darbuotojus informuoti registratūrą arba techninės priežiūros darbuotojus, jei kas nors sugenda šildymo / vėsinimo sistemoje arba jei oras teka pro duris ir langus
 • sukurkite paprastą ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip veikia šildymo ir vėsinimo sistema, kad svečias galėtų ją reguliuoti, o ne atidaryti langus. Informuokite, kaip svečias gali imtis tvarių veiksmų tinkamai tvarkydamas šildymą/vėsinimą
 • Pakeiskite kambario temperatūros valdymo ribas
  • pakeiskite apatinę ribą iki 18 laipsnių
  • pakeiskite viršutinę ribą iki 23 laipsnių
 • apšvietimui įdiekite laikmačius arba judesio jutiklius
 • pereikite prie energiją taupančio apšvietimo
 • išeidami iš kambario išjunkite televizorių (venkite miego / budėjimo režimo)
 • naudokite televizoriaus laikmatį, kad po tam tikro laiko jis automatiškai išsijungtų
Taupykite energiją virtuvėje, gamindami ir patiekdami
 • išjunkite visus nenaudojamus prietaisus
 • šaldytuvuose ir šaldikliuose nustatykite tinkamą temperatūrą, reguliariai atitirpinkite
 • šaldytuvo ir šaldiklio dureles laikykite kiek įmanoma uždarytas ir neatidarykite jų be reikalo
 • nelaikykite karšto maisto aušinimo kamerose
 • paleiskite indaplovę tik tada, kai ji pilnai prikrauta, rinkitės energijos taupymo programas
 • išjunkite viryklę ir orkaitę 10 minučių ar daugiau prieš baigiant gaminti, kad išnaudotumėte likutinę šilumą
  • gaminkite kelis patiekalus vienu metu
  • gaminkite maistą mažesniais gabalėliais
 • Nežiūrėk! Jei reikia patikrinti patiekalą, naudokite orkaitės langelį. Kiekvieną kartą atidarius orkaitės dureles, temperatūra viduje sumažinama net 25 laipsniais, todėl ji dar labiau verčia dirbti (ir sunaudoti daugiau energijos), kad vėl pasiektų tinkamą kepimo temperatūrą.
 • Gėrimų balionėliai – visus gėrimus vėsinančius aparatus taip pat galima išjungti, jei jie nenaudojami. Laikmačio įdiegimas yra puikus būdas to nepamiršti.

Ar tu žinai? Energijos sąnaudos vandens šildymui elektriniame virdulyje yra maždaug pusė energijos sąnaudų atliekant tą patį mikrobangų krosnelėje.


Tvarus vandens naudojimas

Švarus gėlas vanduo yra natūralus išteklius, kuris yra gyvybiškai svarbus ir su juo turėtume elgtis atsargiai. Dėl sausesnio klimato požeminio vandens lygis kai kuriose mūsų gražiosios vietovės, esančios pietinėje Baltijos jūros dalyje, vietose labai žemas, o vandens kartais pritrūksta. Vandens trūkumas (vandens trūkumas arba vandens krizė) yra gėlo vandens išteklių trūkumas, kad būtų patenkintas standartinis vandens poreikis. Jei norime gyventi tvariau, svarbu nešvaistyti vandens. Stebėdami vandens suvartojimą ir taupydami vandenį, prisidedate prie to ir sumažinate išlaidas vandeniui ir energijai

Informuokite, įtraukite ir skatinkite savo svečius ir darbuotojus keisti savo elgesį. Mes dažnai nežinome, kada geriame vandenį – pavyzdžiui, laukiame, kol sušils dušas arba kriauklė.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • kurti vandens valdymo politiką ir strategiją.
  • Ką tai jums reiškia?
  • Kas jums yra efektyvus ar tausus vandens naudojimas?
 • sukurkite vandens mažinimo strategiją – analizuokite naudojimą (kur ir kiek), išsikelkite tikslus ir sudarykite reikalingų darbų sąrašą
 • atlikite vandens ūkio auditą – atkreipkite dėmesį į vandens suvartojimą patalpose. Tai reiškia, kad reguliariai tikrinkite, ar nėra nesandarių maišytuvų, nesandarių tualetų, nesandarių prietaisų. Pasivaikščiokite po savo patalpas ir patikrinkite visus čiaupus, tualetus ir tt veiksmus, kurie sustabdo nesandarius maišytuvus ir tualetus taupo pinigus ir vandenį
 • Vandens suvartojimo stebėjimas yra pirmasis taupymo žingsnis. Išmaniojo skaitiklio naudojimas yra geriausias būdas tai padaryti. Žinodami, kiek ir kur sunaudojate, galite nustatyti sritis, kuriose galima sutaupyti, greitai pašalinti nutekėjimą ir išsaugoti šį brangų išteklius. Nuolat atidžiai stebėkite savo sąskaitas, kad nustatytumėte vandens vartojimo modelių pokyčius.
 • mokykite darbuotojus apie gerus vandens naudojimo įpročius, dalinkitės vandens taupymo idėjomis.
  • Kiekvienas jūsų komandos narys turi dirbti sąžiningai. Siūlykite mokymus, vadovus ir gaires apie tai, kas turi nutikti vandens požiūriu versle, kad pasiektumėte vandens taupymo tikslus, ir paaiškinkite, kodėl.
 • bendradarbiaukite – praneškite apie nutrūkusius vamzdžius, nesandarius hidrantus ir sugedusius purkštuvus nekilnojamojo turto savininkams arba vietiniam vandens tiekėjui.
Bendri vandens taupymo patarimai
 • sustabdykite lašėjimą! Nuo nesandarių tualetų iki varvančių maišytuvų vanduo gali būti eikvojamas daugelyje objekto vietų
  • identify costly water leaks that should be repaired, check your water meter for example to detect leak
  • Apskaičiuokite vandens atliekų kiekį. Sužinokite, kiek vandens iššvaistote, kai leidžiate nuvarvėti varvančiam maišytuvui – ištirkite susidėvėjusius unitazo sklendes, varvančius maišytuvus ir nesandarius dušo galvutes.
 • Pakeitę pasenusią ar neefektyvią šviestuvą ilgainiui sutaupysite vandens ir pinigų už komunalines paslaugas.
  • Kad sunaudotumėte mažiau vandens, sumontuokite vandenį taupančius čiaupus su aeratoriumi arba srauto ribotuvu.
  • Sumontuokite svirtinius arba maišytuvus, kurie taupo vandenį greitai pasiekdami norimą temperatūrą.
 • Skatinkite darbuotojus, svečius ir klientus gerti vandenį iš čiaupo vietoj vandens buteliuose
 • Plaukite įmonės transporto priemones pagal poreikį, o ne pagal grafiką. Naudokite komercinę automobilių plovyklą, kuri perdirba vandenį.

Ar tu žinai? Varvantis čiaupas gali iššvaistyti 800 litrų vandens per mėnesį, o nesandarus tualetas gali išeikvoti iki 400 litrų vandens kiekvieną dieną!

Taupykite vandenį viešbučio kambariuose
 • leiskite svečiams pasirinkti pakartotinio patalynės ir rankšluosčių naudojimo programą, leidžiančią jiems pasirinkti, kad patalynė ir rankšluosčiai nebūtų keičiami kasdien
 • paskatinkite svečią paspartinti tempą vonios kambaryje ir sutaupyti vandens, laiko ir pinigų.
  • išjunkite vandenį valydami dantis – padėkite ženklą virš baseino, kad svečiai nepaliktų čiaupo veikti skusdamiesi ar valydami dantis
  • maudykitės po dušu mažiau nei keturias minutes.
  • maudykitės po dušu, o ne vonioje. Pilna vonia talpina daugiau nei keturis kartus daugiau vandens nei reikia tinkamai išsimaudyti.
 • sumontuokite vandenį taupančias dušo galvutes, kurios gali sunaudoti iki 40 % mažiau vandens. Nustatykite, kad dušo srautas būtų mažesnis nei 10 litrų per minutę
 • įrenkite mažo srauto tualetus, kuriuose sunaudojama maždaug nuo dviejų iki keturių kartų mažiau vandens nei senesniuose modeliuose. Įrenkite dvigubo vandens nuleidimo tualetus
 • jūsų čiaupų didžiausias debitas turi būti šeši litrai per minutę.
 • įsitikinkite, kad valymo kiekis patalpoje yra optimalus ir atliekamas naudojant ekologiškas valymo priemones.
 • sumažinkite vandens suvartojimą skalbdami naudodami mažai vandens skalbimo sistemą
Taupykite lauko vandenį
 • Nepamirškite pastebėti nesandarus lauko maišytuvų, taip pat patikrinti maišytuvus, vamzdžius ir žarnas.
 • Jei turite, dekoratyvinius fontanus uždėkite ant laikmačių ir naudokite tik darbo valandomis
 • Jei reikia… pasamdykite kvalifikuotą specialistą, kuris įdiegs jūsų drėkinimo sistemą ir užtikrins, kad ji tinkamai ir efektyviai veiktų.
  • Įsitikinkite, kad jūsų laistymo sistema laisto tik tam skirtas vietas ir vanduo nešvaistomas pasivaikščiojimams, gatvėse ir pan.
 • Nupjautą veją palikite ant žolės, tai atvėsina žemę ir sulaiko drėgmę
 • Pėsčiųjų takams ir kiemams naudokite porėtą medžiagą, kad išvengtumėte švaistomo nuotėkio ir išlaikytumėte vandenį savo kieme.
 • Naudokite savo regiono kultūrinius augalus ir sugrupuokite juos su lėkštėmis, kurių laistymo poreikiai yra tokie patys, kad vienų neperlaistykite, o kitus nelaistykite.
 • Naudokite organinio mulčio sluoksnį savo lysvių paviršiuje, kad sumažintumėte piktžolių augimą, kuris konkuruoja dėl vandens. Aplink augalus paskleidus organinio mulčio sluoksnį, jie sulaiko drėgmę, taupo vandenį, laiką ir pinigus.
 • Surinkite vandenį nuo stogo įrengdami latakus ir lietvamzdžius. Nukreipkite nuotėkį į augalus ir medžius.
 • Naudokite baseino dangą, kad palaikytumėte baseiną švarų, sumažintumėte cheminių medžiagų naudojimą ir išvengtumėte vandens praradimo dėl garavimo.
 • Neperpildykite baseino. Žemesnis vandens lygis sumažins vandens nuostolius dėl purslų.
Taupykite vandenį virtuvėje, gamindami, serviruodami
 • Nustatykite čiaupų maksimalų srautą 10 litrų per minutę
 • Nustatykite vandens taupymo virtuvės įrangos naudojimo gaires:
  • naudokite indaplovę ir įjunkite tik tada, kai ji pilna, naudokite ekologinę programą
  • neplauti indų tekančiame vandenyje
  • nubraukite indus, o ne skalaukite juos prieš skalbimą
  • Iš anksto pamirkykite puodus, keptuves ir indus vandens dubenyje.
  • arbatai / kavai užvirkite tik tiek vandens, kiek tikrai reikia
 • Vaisius ir daržoves plaukite kriauklėje
 • Rinkitės viešbučio virtuvės įrangą, kuri naudoja minimaliai vandens
  • Įdiekite vandenį taupančias indaploves, kad sunaudotumėte 50 % mažiau vandens nei vidutiniai modeliai.
 • Pasirūpinkite, kad įranga būtų prižiūrima, o kanalizacija – švari.

 

 • Nustokite pardavinėti fasuotą vandenį
 • Pateikite vandenį tik paprašius ir paklauskite prieš pildydami. 2,5 dl vandens stiklinei nuvalyti prireiks papildomų  5 dl vandens.

Vykdyti tvarius (žaliuosius) pirkimus ir prisidėkite prie tvarios gamybos

Jūsų pirkiniai teigiamai arba neigiamai veikia visą jūsų verslą tiek sveikatos, tiek aplinkosaugos požiūriu. Didėjantis susidomėjimas etika, ekologija ir socialine atsakomybe reikalauja, kad įmonės dirbtų su tvarumo klausimais ir turėtų strategiją, kaip sumažinti poveikį aplinkai. Rinkdamiesi ekologiškus, padedate sumažinti sintetiniu būdu pagamintų cheminių pesticidų plitimą gamtoje. Pagalvokite prieš veikdami – daiktai, kurių neįsigijote, negali būti naudojami ar pasiūlyti savo klientams.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurkite tvarių pirkimų politiką ir strategiją. Ką tai reiškia tau? Ar turite vieną ar kelis fokusus?
  • Tvarus pirkimas / ekologiškas pirkimas
  • Perdirbtas / pakartotinai naudojamas
  • Ekologiškai efektyvus produktas / tvarus produktas
  • Žaliasis pirkimas
  • Efektyvus pirkimas
  • Aplinkosaugos pirkimai
  • Švarus pirkimas
  • Tvarūs pirkimai
  • Atsakingas pirkimas
 • sudarykite elgesio kodeksą. Su kuo norite bendradarbiauti? Galbūt norėsite sukurti „elgesio kodeksą“, kurį turėtų pasirašyti jūsų partneriai? Tai reiškia, kad jūs apibrėžiate, jog tikitės, kad pardavėjai ir jų subrangovai veiks teisėtai ir savo veiklą vykdys socialiai ir aplinkosaugos požiūriu atsakingai, bent jau patenkindami lūkesčius, nurodytus Pirkimų elgesio kodekse.
 • atlikite pirkimų valdymo auditą – apsvarstykite, kaip jūsų pirkimo sprendimai turės įtakos planetai ir kaip jūsų sprendimai taip pat bus pavyzdys kitiems.
 • sudarykite sąrašą visų dalykų, kuriuos paprastai perkate, patikrinkite, ką galite pašalinti ir ką pakeisti. Apsvarstykite, kiek pirkinių yra įsigyta dėl seno įpročio, o ne iš tikro poreikio
 • suplanuokite pirkinius ir pirkite tik tai, ko jums reikia, stebėdami, kurios tvarumo etiketės yra prieinamos, nuspręskite, kas jums svarbu, ir darykite vieną žingsnį vienu metu.
Bendradarbiaukite su tinkamo tipo pirkėjais
 • venkite produktų iš tiekėjų šalyse, kuriose naudojami pesticidai arba genetiškai modifikuotas maistas
 • pasirinkite tiekėjus, kurie galėtų apibūdinti parduodamų prekių kokybę
 • sužinokite daugiau apie tvarų transportą
Pasirinkite tinkamą produktų tipą
 • vietinių žaliavų pirkimas vietiniams gamintojams paremti
 • vietinių ir ekologiškų žaliavų pirkimas siekiant skatinti biologinę įvairovę
 • vengti produktų, kuriems reikia daug gamtos išteklių ir ilgai gabenti
 • pirmybę teikiant perdirbimui ir naudojimui
 • suteikiant pirmenybę medžiagoms, kurias visų pirma galima pakartotinai panaudoti, o antra – perdirbti
 • renkantis tvariai pagamintas natūralias medžiagas (medį, liną)
 • visada rinkitės geros kokybės gaminius, kurie tarnauja ilgai ir gali būti atnaujinami
 • renkantis energiją ir vandenį taupančią įrangą
 • turėti žinių apie reikalingas medžiagas, produktus ir žaliavas
 • naudojant atsinaujinančias žaliavas ir skaidomus ingredientus
 • sutelkti dėmesį į geriausią įmanomą atspirties tašką gaminant produktus
 • produktų pirkimas ten, kur visa gamyba vyksta atsižvelgiant į aplinką
 • medžiagų, gaminių, kuriuos galima taisyti ir naudoti pakartotinai, pasirinkimas

Sustainable food
Mėsos ir žuvies pirkimas

Mums reikia biologinės įvairovės sausumoje ir vandenynuose ir tuo pat metu turėti galimybę tvariai naudoti gamtos išteklius. Todėl turime kartu prisiimti atsakomybę ir tobulėti, kad visa maisto grandinė nuo žemės ir jūros iki maisto būtų tvari. Savo versle galite rinktis mėsą iš gyvūnų, kurie teigiamai prisideda prie biologinės įvairovės. Galite protingai pasirinkti žuvis ir padėti užtikrinti, kad vandenynai nebūtų išsekę, kad žuvys turėtų laiko atsigauti ir kad vandenynų ekosistemos susibalansuotų

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurkite tvarių mėsos ir žuvies pirkimų politiką ir strategiją. Ką tai reiškia tau? Ar turite vieną ar kelis fokusus?
 • pasirinkite tiekėją, kuris padėtų sumažinti transportavimą. Reikalingas grupinis vežimas, be išlaidų mažinimo, o gaminių grupavimas transportavimui savo ruožtu sumažins poveikį aplinkai, palyginti su kiekvienos prekės individualiu vežimu.
Jei negaminate patys, galite pagerinti savo pirkinius
 • sužinokite apie mėsos ir žuvies tvarumo sertifikatus
 • išsiaiškinus, kur ir kaip vyksta gamyba, venkite ilgų gabenimų
 • apibrėžkite, ko tikitės iš tiekėjo, ir pranešti apie tai
 • mėsos ir žuvies rūšies keitimas
 • renkantis sertifikuotą ekologišką naminę mėsą
 • pasirinkus sertifikuotą naminę natūralių ganyklų mėsą
 • renkantis laukinėje gamtoje sugautą žuvį, kuri yra pažymėta MSC ir patvirtinta pagal WWF vartotojo vadovą
 • išaugintos MSC ženklu pažymėtos žuvys, patvirtintos pagal WWF vartotojų vadovą
 • atsimindami, kad žvėriena yra ribotas išteklius, naudokite vietinę mėsą, kuri buvo išbandyta pagal nacionalinius maisto teisės aktus.

Sustainable transport
Tvarus transportas

Mūsų kelionės transporto priemonės išskiria daug anglies dioksido ir kitų teršalų, kurie daro įtaką mūsų sveikatai ir prisideda prie klimato keitimo žemėje. Eismas veikia gamtą dėl rūgštinančių, tręšiančių ir ozoną formuojančių medžiagų. Eismo teršalai kenkia ir žmonių sveikatai. Lauko ore esančios dalelės prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų, taip pat ligų, kurios sutrikdo plaučių funkciją ir gali turėti įtakos normaliam plaučių vystymuisi. Visiškai sudegus iškastiniam kurui susidaro dalelės ir angliavandeniliai. Galvodami apie tai, kaip keliaujame ir gabename daiktus, turime puikių galimybių sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Gerovės turizme tvarios kelionės į vietas ir tarp jų yra svarbi dalis.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurkite tvaraus transporto politiką ir strategiją. Ką jums reiškia, kokie vežimai bus įtraukti?
 • transporto ir CO2 valdymo audito atlikimas – įtraukite savo transporto priemones ir pagamintas paslaugas, o gal net ir svečių pervežimus – patobulinkite senus sprendimus pakeisdami į dviratį, elektrinį ar biodujų automobilį
Lankytojo tvarios kelionės
 • padėkite svečiams planuoti tvarią kelionę į jūsų objektą
 • siūlyti transportą iš traukinių ir autobusų stočių arba bendradarbiauti su kitais, kad pervežimas būtų sklandus
 • reklamuokite važiavimo automobiliu idėją ir padėkite savo svečiams rasti gerų minčių
 • suteikite išsinuomotus arba paskolintus dviračius ir saugią dviračių stovėjimo aikštelę tiems, kurie atsiveža savo dviračius
 • sužinokite, kaip jūsų svečiai keliauja pas jus – pasiūlykite ir informuokite apie kitas galimybes, suteikiančias elektromobilių ir elektrinių dviračių įkrovimo galimybes.
Tvari tiekimo grandinė
 • pasirinkite tiekėją, kuris padėtų sumažinti transportavimą. Reikalingas grupinis vežimas, be išlaidų mažinimo, o gaminių grupavimas transportavimui savo ruožtu sumažins poveikį aplinkai, palyginti su kiekvienos prekės individualiu vežimu.
 • sukurkite planą, kaip galite sutrumpinti tiekimo grandines iki minimumo.
 • pirkite vietoje
 • pasirinkite lėtesnį pristatymą
 • klimatą kompensuojantis transportas
 • koordinuokite jūsų prekių ir produktų platinimą su kitais

Patarimai – prisidėkite prie kitų tobulėjimo


Tegul jūsų verslas prisideda prie kitų plėtros

Photo by Lovisa Wendt
Pasiūlymų reklamavimas ne sezono metu gali paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą

Prailgintas sezonas gali suteikti naudos kitiems vietoje / bendruomenei, o nauda gali būti dar didesnė dėl naujų bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, pailgėjęs sezonas gali suteikti naujų darbo vietų arba suteikti darbuotojams galimybę dirbti ištisus metus. Siūlyti paslaugas didžiąją metų dalį suteikia naują ir padidintą klientų bazę, optimizuoja išlaidas ir suteikia galimybę lankytojams patirti skirtingus sezonus. Galimybė išlaikyti darbuotojus ištisus metus padidina jų patirtį ir įgūdžius bei geresnius santykius su klientais.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • susikurk strategiją – išsikelk tikslus ir turėk planą
Prailginkite sezoną
 • kurkite pasiūlymus įvairiais sezonais, atsižvelgiant į vietines / regionines galimybes
  • Derliaus vakarėlis, pirminė degustacija, žvakių vakarėlis
  • Žiemos pirtis, tamsūs žygiai, pasitinka pavasaris
 • leiskite pasiūlymams ir kainoms keistis per metus, kad darbo laikas būtų ilgesnis.
  • sukurkite patrauklias kainas ne sezono metu
  • Galite bendradarbiauti su kitais kurdami naujus pasiūlymus

Photo by Lovisa Wendt
Vykdyti tvarų (vietinės gamybos) pirkimą ir pirkimą

Svarbi klestinčios visuomenės sąlyga – remti vietos įmones, kurios yra svarbios vietos ir darbdaviai. Tiek jūsų verslas, tiek bendruomenė gauna naudos iš vietinių prekių ir paslaugų pirkimo. Jūsų pasirinkimas gali lemti tai, kad pinigai liks regione, prisidės prie gyvybingos vietos kūrimo, daugiau darbo vietų, daugiau pinigų mokykloms ir socialinėms paslaugoms, sumažins transportą ir poveikį aplinkai. Jūs ir kitos vietinės įmonės bei parduotuvės daro šią vietą patrauklią, o dėl gyvybingo kraštovaizdžio būsite įdomesni turistams.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurkite tvarių pirkimų iš vietinių tiekėjų politiką ir strategiją. Ką tai reiškia tau? Ar turite vieną ar kelis tikslus?
Pagerinkite vietinį palaikymą
 • įsigykite paslaugas, pvz., valymo, skalbimo, maisto ir kt., iš vietinių įmonių.
 • Pritaikykite savo pasiūlymus tiek vietinėms, tiek regioninėms sąlygoms ir produktams bei žaliavoms, kurios yra sezono metu.
 • bendradarbiaujant padėkite augti ir vystytis vietiniams tiekėjams
 • skatinkite vietinį verslumą
 • daugiausia patiekite maistą ir gėrimus iš savo gamybos ir iš savo žaliavų
 • tapkite lojaliu vietiniu klientu
 • kurkite tinklus, kad padidintumėte bendradarbiavimą
 • kurti sistemas, kad jūsų pinigai liktų bendruomenėje
 • plėtokite vietinio tiekimo galimybes
 • skatinti vietinį verslumą
 • daugiausia patiekia maistą ir gėrimus iš savo gamybos ir iš savo žaliavų
 • išdrįskite pakeisti patiekalus, kuriuose dažniausiai yra užsienio produktų.
  • Pavyzdžiui, ryžiai – kviečiai / avižos. Riešutai – nacionalinės kilmės sėklos / riešutai, Mėsos produktai – šalyje auginami ankštiniai augalai
  •  naudodami ingredientus su maistingais, šviežiais ir vietoje pagamintais ingredientais ir pakelkite savo meniu į naują, įdomų lygį!

Vykdyti tvarius (socialinius) pirkimus

Kaip darniojo sveikatingumo įmonė, pirmiausia rinkitės vietoje pagamintas medžiagas ir produktus. Tačiau kartais gali prireikti pirkinių iš besivystančių šalių. Socialinė atsakomybė apima rūpinimąsi žmonėmis vietos, regiono ir šalies mastu, taip pat prekybą su kitomis šalimis. Prisiimdami socialinę atsakomybę, pakeisite prekybos būdą, geresnes kainas, tinkamas darbo sąlygas ir sąžiningesnį susitarimą besivystančių šalių ūkininkams ir darbuotojams.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurkite socialiai tvarių pirkimų politiką ir strategiją. Ką tai reiškia tau? Ar turite vieną ar kelis fokusus?
  • Atsakingas pirkimas
 • atlikite pirkimų valdymo auditą – apsvarstykite, kaip jūsų pirkimo sprendimai turės įtakos besivystančių šalių gamintojų gyvenimui ir kaip jūsų sprendimai taip pat bus pavyzdys kitiems.
 • sudarykite elgesio kodeksą. Su kuo norite bendradarbiauti? Galbūt norėsite sukurti „elgesio kodeksą“, kurį turėtų pasirašyti jūsų partneriai? Tai reiškia, kad jūs apibrėžiate, jog tikitės, kad pardavėjai ir jų subrangovai veiks teisėtai ir savo veiklą vykdys socialiai ir aplinkosaugos požiūriu atsakingai, bent jau patenkindami lūkesčius, nurodytus Pirkimų elgesio kodekse.
 • sudarykite sąrašą visų dalykų, kuriuos paprastai perkate, patikrinkite, ką galite pašalinti ir ką pakeisti. Apsvarstykite, kiek pirkinių yra įsigyta dėl seno įpročio, o ne iš tikro poreikio
 • Planuokite pirkinius ir pirkite tik tai, ko jums reikia, stebėdami, kokios socialinės atsakomybės etiketės yra prieinamos, nuspręskite, kas jums svarbu, ir ženkite vieną žingsnį vienu metu 
Prisidėkite prie sąžiningos prekybos
 • perteikite savo supratimą apie sąžiningą prekybą savo svečiams ir darbuotojams.
 • pasirinkite sertifikuotas prekes ir produktus (pvz., sąžiningos prekybos), pvz
  • Kakava, cukrus, kava, arbata, sultys
  • Bananai ir kiti vaisiai, ryžiai, quinoa, prieskoniai ir žolelės, riešutai
  • Gėlės
  • Mediena, tekstilė, medvilnė, metalai
  • Odos priežiūros produktai

Vystykite įmones ir gyventojus

Vietiniai gyventojai ir kitos vietos įmonės ne visada gerai žino, ką jų vietos bendruomenės ar vietos įmonės gali pasiūlyti jiems ar kitiems turistams. Tai gali lemti įmonių ir savivaldybių vykdoma rinkodara, pirmiausia skirta turistams, o ne vietos gyventojams, kurie taip praranda žinias, sąmoningumą ir negali dalyvauti rinkodaroje savo tėvynei. Vietos įmonės taip pat gali padėti sukurti prasmingą laisvalaikį, kurti darbo vietas ir tobulinti vietos gyventojų įgūdžius.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sudarykite strategiją ir apibrėžti tikslus
 • praneškite apie tai savo darbuotojams
Prisidėkite prie vietos plėtros
 • skleiskite žinias apie gerovę
 • nukreipkite į savo verslo rinkodarą vietos bendruomenei
 • informuokite apie gamtinę ir kultūrinę aplinką toje vietovėje gyvenantiems asmenims
 • įdarbinkite darbuotojus iš vietos bendruomenės
 • pradėkite kurti tinklus ir įkvėpimo vakarus, keistis žiniomis, dalyvauti vietos lygmenyje
 • dalinkitės žiniomis, kurias turite jūs ir jūsų darbuotojai, kad kiti galėtų tobulėti su jūsų pagalba. Nemokamai dalinkitės savo žiniomis per mokomuosius vizitus, stažuotes, paskaitas, studijų būrelius, mokymąsi ir pan.
 • aukokite produktus pažeidžiamoje situacijoje esantiems žmonėms arba organizacijoms, kurios dirba su tuo
 • aukokite arba investuokite dalį savo apyvartos į savo regioną ir dalyvaukite vietos bendruomenės veikloje.
 • pakvieskite kaimynus ir leiskite jiems su jumis susipažinti

Bendradarbiaukite su keliais išorės partneriais

Kad pavyktų tapti stipria turizmo vietove ir tapti matomam didesniame kontekste, svarbu bendradarbiauti vieniems su kitais, reikia dirbti kartu, kad būtumėte stipresni ir sukurtumėte priežastį aplankyti savo bendruomenę. Bendradarbiauti taip pat smagu ir įkvepia! Plėtodami savo verslą kartu su kitais įgaunate energijos ir galite rasti naujų kūrybiškų sprendimų. Jums, kaip smulkaus verslo savininkui, bendradarbiavimas taip pat gali būti svarbus, nes tai gali būti būdas sutaupyti laiko ir pinigų bei išgyventi vis sunkesnėje konkurencijoje.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sudarykite strategiją ir apibrėžti tikslus
 • praneškite apie tai savo darbuotojams
Bendradarbiaukite su kitais
 • skleisti žinias apie gerovę
 • išmokydami savo darbuotojus tapti vietiniais ambasadoriais
 • suteikdami savo darbuotojams darbo valandas ne pelno užduotims atlikti.
 • informuodami apie lankytinas vietas, lankytinas vietas ir veiklą vietinėje vietovėje
 • kartu kurdami pasiūlymus ir bendradarbiaukite su vietiniais veikėjais.
  • naudodami vieni kitų patalpas ir dalytis ja su asociacijomis bei savivaldybe
  • dalindamiesi logistika ir transportu
  • kai tik įmanoma, naudodami vietines paslaugas ir teikėjus
 • kurdami bendras rinkodaros pastangas informuokite savo svečius apie kitų vietinių veikėjų pasiūlymus
 • kviečiame prisijungti prie tinklo ir pradėti keistis paslaugomis bei pasiūlymais, kurie atitinka gerovę.
  • Užmegzdami ryšius su įmonėmis, turinčiomis tą pačią maisto, restorano ir kt. nišą, tačiau nenuvertinkite netikėtų susitikimų ir bendradarbiavimo su visiškai naujais žaidėjais

Ottenby
Saugokite gamtos ir kultūros paveldą

Kultūros paveldas svarbus kaip žinių, išsilavinimo ir patirties šaltinis. Susiedami su matomais ir apčiuopiamais pėdsakais, suformavusiais mūsų visuomenę, sukuriame perspektyvas, kas esame ir visuomenė, kurioje gyvename. Visoje ES dabar atkreipiamas dėmesys į kultūros paveldo potencialą sukurti didesnį žmonių supratimą. Sukurti supratimą ir susidomėjimą gamtos ir kultūros paveldu bei kultūrine aplinka

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurkite strategiją ir nustatykite tikslus
 • praneškite apie tai savo darbuotojams
Išsaugokite ir atkurkite kultūros ir gamtos paveldą
 • ugdykite save kaip gamtos ar kultūros vadovą
 • sužinokite daugiau apie savo miesto / bendruomenės kultūros paveldą
 • susiraskite veiklą ir veskite ekskursijas po kultūriniu ir istoriniu požiūriu įdomius pastatus, aplinką ir kitas liekanas.
 • papasakokite istorijas apie įvykius, žinomus ar dominančius žmones ir tradicijas vietinėje bendruomenėje.
 • surenkite ekskursijas; ekskursijos, ekskursijos autobusu, pasivažinėjimai dviračiais, jodinėjimas ar kodėl gi ne iškyla
 • pasikvieskite įdomių lektorių arba sukurkite pasakojimo vakarą, kuriame visi galėtų pasidalinti
 • dekoruokite paveldo tekstilės gaminiais ir rankdarbiais bei spalvomis, laikykitės maisto tradicijų
 • bendradarbiaukite su kitais, pavyzdžiui, amatininkais, turinčiais tradicinių amatų įgūdžių
 • turėkite tvarią gamybą naudojant ekologišką maistą ir tausojančias medžiagas
 • auginkite kultūrinius augalus
 • išlaikykite senas gyvulių veisles, kurios yra jūsų kultūros paveldo ir nacionalinės gyvulininkystės dalis
 • parduokite savo produktus vietiniuose turguose arba derliaus šventėse
 • pakvieskite savo klientus surengti „Atvirų durų“ arba kodėl gi ne „Atvirą sodą“
 • dalinkitės žiniomis, kurias turite jūs ir jūsų darbuotojai, kad kiti galėtų tobulėti su jūsų pagalba. Dalykitės ja nemokamai per mokomuosius vizitus, stažuotes, paskaitas, studijų būrelius, švietimą ir pan.

 

Daugelis veislių, senų gyvulinių veislių, yra vietinės adaptacijos, atsparios ligoms ir pasižymi geromis tėvystės savybėmis ir yra tinkamos ekologiniam ūkininkavimui.

Prisiminkite jus aplankančius vaikus ir jaunimą – drąsiai suorganizuokite jiems specialų renginį ar specialius programos elementus.

Nepriklausomai nuo veiklos, galite prisidėti prie dėmesio atkreipimo į kultūros ir gamtos paveldą paaukoti arba investuoti dalį savo apyvartos į savo regioną ir dalyvauti vietos bendruomenės veikloje
Daugiau apie šį šaltinio tekstą.
Šaltinio tekstas, reikalingas norint gauti papildomos vertimo informacijos
Siųsti atsiliepimą
Šoniniai skydeliai


Sara Ängfors – KRAV
Patikima informacija apie produktus

Sertifikavimas kilęs iš lotyniško žodžio certi´fico – „patvirtinti“. Sertifikavimas yra sertifikato tipas arba įrodymas, kad produktui buvo suteiktas tam tikras pasitikėjimo laipsnis. Norint išlaikyti pusiausvyrą tarp kūno, sielos ir proto, labai svarbu naudoti sertifikuotus, patikrintus ir panašius patikrintus ekologiškus ingredientus ir vengti kenksmingų medžiagų. Sertifikavimas yra svarbi darbo dalis kuriant saugumą ir didinant saugumą. Tai kokybės ir konkurencinio pranašumo antspaudas, kuris taip pat yra vertingas jūsų rinkodarai. Prekės sertifikatu Jūs patvirtinate, kad Jūsų gaminys atitinka žadėtą kokybę pagal sertifikatą.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • sukurkite strategiją ir nusistatykite tikslus
 • praneškite apie tai savo darbuotojams
Gaukite sertifikatą

Pasiruoškite bei įgykite žinių ir informacijos, peržiūrėkite atitinkamus kriterijus produktui ar paslaugai, kurią norite sertifikuoti arba jei norite sertifikuoti savo verslą, objektą ar dar ką nors. Gaukite pagalbos ir bendradarbiaukite su kitais.

Sertifikavimo procesas

 • užpildykite dokumentus, įskaitant produkto aprašymus
 • išbandykite gaminį ir atlikite reikiamus patobulinimus bei koregavimus
 • pateikite paraišką gauti sertifikatą
 • po patvirtintos patikros ir sertifikavimo galite parduoti save ir savo produktus,
 • išmokykite savo darbuotojus ir klientus apie tai, ką reiškia sertifikavimas.

Turinio, autentiškumo ir patikimumo svarba rinkodaroje

Darniojo sveikatingumo įmonė turi būti skaidri ir sąžininga bendraudama, o informacija apie gaminius turi atspindėti jų turinį ir kilmę, taip prisidedant prie vietos gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo ar plėtros, taip pat prisidedant prie gyvybingo ir tvaraus kraštovaizdžio kūrimo.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
  sukurkite strategiją ir nusistatykite tikslus
 • praneškite apie tai savo darbuotojams
Sukurkite sąžiningą rinkodarą
 • naudokite vietos bendruomenės žmonių ir gamtos nuotraukas
 • naudokite vaizdus, pagrįstus tradiciniais raštais ir atspaudais
 • naudokite visiems suprantamus posakius ir aprašymus
 • bendradarbiaukite su kitais, kad užtikrintumėte, jog visos jūsų produktų dalys yra vietinės arba vietoje pagamintos.
 • bendradarbiaukite su kitais, kad būtų naudojamos tvariai pagamintos medžiagos ar žaliavos
 • organizuokite gamtos ir kultūros istorijos veiklą kartu su bendruomenių asociacijomis.
 • kurkite produktus, kurių kilmės šalis yra vietinė tradicinė
 • naudokite arba semkitės įkvėpimo iš tradicinių receptų ar tradicinių maisto gaminių.
 • papasakokite apie tradicijas, papročius ir istorinius įvykius, pavyzdžiui, pasakodami.

Patarimai – tvari darbo vieta


Tvari darbo vieta

Vienodas požiūris ir lygybė

Darniojo sveikatingumo įmonė visada remiasi tuo, kad visi žmonės yra vienodai vertingi ir kad kiekvienas turėtų turėti galimybę gyventi gerai. Lygioje darbo vietoje su didele įvairove yra daug didesnės sąlygos personalui jaustis gerai. Kai įvairaus amžiaus, kilmės, lyties, išsilavinimo, kalbų, namų adresų ir finansinių galimybių žmonės susimaišo, didesnis priėmimas ir žmogiškumas gali tapti jūsų bendrų vertybių pagrindu.

Kontaktinis asmuo

Bendravimui tarp jūsų ir darniojo sveikatingumo komandos.

 • Nesimatys kortelėje.
Vidinis el. pašto adresas

Bendravimui tarp jūsų ir darniojo sveikatingumo komandos. Kortelėje nesimatys.

Viešas el. pašto adresas

Bendravimui su klientu.

 • Matysis kortelėje.

Patarimai

 • El. paštas yra svarbus informacijos kanalas su klientu.
 • TJūsų klientų aptarnavimo el. laiškų kokybė turi įtakos klientų suvokimui apie jūsų prekės ženklą.
  • rašydami būkite žmogiški ir asmeniški
  • užr. darniojo sveikatingumo formuluotes
 • Būkite aiškus ir lengvai suprantamas
  • Būk paprastas
Telefono numeris 1

Bendravimui su savo klientu.

 • Matysis kortelėje.
Telefono numeris 2

Bendravimui su savo darniojo sveikatingumo komanda.

 • Kortelėje nesimatys.
Socialinių tinklų paskyros

Pridėkite visas turimas ir aktyvias paskyras

Patarimai

 • visa jūsų socialinės žiniasklaidos paskyra turėtų būti suderinta su jūsų vertybėmis ir rinkodaros strategija.
Adresas

Tai padės nukreipti svečius į jūsų įstaigą.

 • Matysis kortelėje.
 • Matysis kaip žymeklis žemėlapyje

Sąveika ir bendradarbiavimas

Darbo vietoje svarbu, kad visi prisidėtų vienodomis sąlygomis, kad jie turėtų vienodas galimybes, turėtų tuos pačius įsipareigojimus ir būtų įvertinti už pastangas ir už tai, kas jie yra. Kiekvieno darbuotojo įgūdžiai ir įsipareigojimas yra labai svarbūs nustatant, kaip viskas klostysis jums ir jūsų verslui ir kaip jus vertina jūsų klientai ir svečiai. Darniojo sveikatingumo įmonės susitinka, įkvepia, suaktyvina ir rūpinasi žmonėmis. Tam reikalingi specialūs reikalavimai, kaip jūsų darbuotojai bendradarbiauja tarpusavyje ir bendrauja su svečiais. Darbo aplinką ir aptarnavimą gerina gera atmosfera ir geras bendravimas. Sudarę sąlygas pasinaudoti savo darbuotojų galia, galite sukurti kūrybišką ir pozityvią darbo vietą, kurioje visi siekia to paties tikslo.

Pasiruoškite, turėkite planą ir strategiją
 • parenkite strategiją ir apibrėžti tikslus
 • informuokite apie tai savo darbuotojus
Patobulinkite bendradarbiavimą ir sukurkite „mes“ jausmą
 • turėkite teigiamą požiūrį!
 • turėkite aiškų vertybių rinkinį, pagal kurį dirbate
  pakviesti darbuotojus tobulėti, keistis ir priimti sprendimus
 • būkite bendrai atsakingi už klientų pasitenkinimą,
  mokykite ir palaikykite savo darbuotojus
 • suteikite savo darbuotojams laisvę ir atsakomybę
 • mokykite ir informuokite darbuotojus, kad jie jaustųsi saugūs ir galėtų tobulėti

Veiklos kortelė

Miško maudynės

Maudynės miške – puikus būdas priartėti prie gamtos ir visais pojūčiais atrasti miško magiją. Raminamasis miško maudynių poveikis taip pat turi moksliškai įrodytą teigiamą poveikį jūsų sveikatai.

Nauda sveikatai: Tai gali sustiprinti protinį aštrumą, sumažinti stresą, pagerinti miegą ir stiprinti imuninę sistemą.
Kur: Miške.
Trukmė: 1-3 valandos.

Download pdf file


Sąmoningas žygiavimas

Sąmoningas žygiavimas stiprina jūsų penkis pojūčius (regą, garsą, uoslę, lytėjimą ir skonį) ir padidina jūsų buvimą, imlumą ir supratimą apie aplinką. Taip pat žadina smalsumą ir žaismingumą.

Nauda sveikatai: Gali padidinti kūno suvokimą, ramybę ir buvimo jausmą.
Kur: Pėsčiųjų takas, parkas ar sodas.
Trukmė: 30-60 minutės.

Download pdf file


Sąmoningumas paplūdimyje

Puikiai praleistą laiką paplūdimyje derinkite su patogiais pratimais, kad pagerintumėte savijautą ir buvimą. Moksliškai įrodyta, kad sąmoningumo praktika turi teigiamą poveikį mūsų sveikatai.

Nauda sveikatai: Gali padidinti dėmesį, pagerinti emocinę pusiausvyrą ir kūno suvokimą.
Kur: Paplūdimyje.
Trukmė: 30 minutės.

Download pdf file


Vakaro ritualai

Vakaro ritualai gali pagerinti jūsų miego kokybę, taip pat tai būdas nuraminti kūną ir sielą gerumu ir dėkingumu.

Nauda sveikatai: Perkrovimas, atsipalaidavimas, kūno, proto ir sielos darnusis sveikatingumas.
WhKurere: Savo namuose arba poilsio namuose, viešbutyje, nakvynės su pusryčiais namuose ir pan.
Trukmė: 1 valanda.

Download pdf file


Darniojo sveikatingumo šaltos maudynės

Maudytis šaltoje vonioje ar žiemą maudytis lauke suteikia nuostabią galimybę susisiekti su gamta. Rūpinkitės savimi, mokykitės atsparumo ir būkite laimingi čia ir dabar.

A man in bathing in the cold seath

Nauda sveikatai:

Gali sustiprinti imuninę sistemą, pagerinti streso valdymą, miegą,
kraujotaką, sumažinti kraujospūdį ir pagerinti bendrą psichinę savijautą.

Kur: Ežere, prie jūros ar šaltame kubile.
Duration: 30-60 minutės.

Download pdf file


Darniojo sveikatingumo paukščių stebėjimas

Neskubėkite ir pasinerkite į gamtą. Pasinaudokite visais pojūčiais, kad pamatytumėte laukinius paukščius. Tai moko jus kantrybės laukti, susijaudinti pirmą kartą atradus naują rūšį.

Nauda sveikatai: Paukščių stebėjimas gali sustiprinti jūsų fizinę ir psichinę sveikatą.
Trukmė: 1 – 3 valandos.

Download pdf file


Miegas lauke – jūsų darniajam sveikatingumui

Miegojimas lauke, klausantis gamtos garsų, kvėpavimas šaltu, grynu oru ir ankstyvo ryto saulės pabudimas suteiks jėgų, apetito ir naudos sveikatai jūsų kūnui, protui ir sielai.

Nauda sveikatai: Atkurkite cirkadinį ritmą, pagerinkite pažinimo funkcijas, pagerinkite nuotaiką, padidinkite smegenų veiklą ir atraskite vidinę ramybę.

Trukmė: pakankamai laiko gerai išsimiegoti.

Download pdf file

Mokomoji kortelė

Prieinamumas – dizainas visiems

Lygus ir universalus dizainas

Svarbu žinoti apie savo socialines pareigas. Vienodas, malonus ir atviras elgesys su kitais yra socialinės lygybės ir įtraukimo pagrindas bei darniojo sveikatingumo turizmo esmė. Asmeninis įsitraukimas, bendravimas ir prieinamumas yra svarbios temos. Elkitės su visais vienodai. Įsitraukite į teigiamą bendravimą su kolegomis ir svečiais. Būkite atviri ir parodykite supratimą apie kultūros, asmenybės skirtumus ir skirtingus žmonių poreikius.
Download pdf file


Darniojo sveikatingumo maistas – patiekimo menas

Darniojo sveikatingumo maistas – kūrybiškas ir skanus pateikimas

Svarbi jūsų darniojo sveikatingumo maisto ar patiekalų dalis yra išvaizda. Maisto dizainas, pavyzdžiui, dekoravimas, spalvos, žaliavų derinimas ir tekstūros variantai, taip pat skirtingų formų naudojimas, gali turėti didelį vaidmenį priimant jūsų pasiūlymus. Frazė „valgome akimis“ puikiai sutampa su tuo, kaip svečiai ir klientai renkasi maistą. Šiuo metu ypač svarbu pateikti savo maistą skaniai, natūraliai ir patraukliai, ypač jei apie pasiūlymus pranešate nuotraukomis savo svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Net jei esate ne toks aktyvus internete, jūsų pasiūlymai gali klestėti, jei jūsų svečiai fotografuoja, dalijasi ir pažymėkite jūsų įmonę arba maistą, kurį jie perka.
Download pdf file

Bukletai ir filmai

Bookletai

Pristatome darniojo sveikatingumo turizmą

Šios dalies tikslas – supažindinti su darniojo sveikatingumo turizmu iš įmonių perspektyvos; kas tai yra ir kodėl tai svarbu.

Kaip plėtoti darniojo sveikatingumo turizmą

Ši knygelė skirta jums, dirbantiems turizmo pramonėje arba su turizmu susijusiame versle ir norintiems plėtoti gerovės turizmą.

Darniojo sveikatingumo turizmo prekės ženklo kūrimas

Šis bukletas įkvepia jus plėtoti savo prekės ženklą pagal jūsų gerovės pasiūlymus ir kviečia prisijungti prie prekės ženklo „Home of Wellbeing“ aplink Pietų Baltiją.

Kaip skatinti darniojo sveikatingumo turizmą

Šiame buklete pateikiamos idėjos, kaip galite reklamuoti savo darniojo sveikatingumo produktus ir paslaugas.

Pietų Baltijos darniojo sveikatingumo vietovės

Skaitykite apie Pietų Baltijos regionus Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.


Filmai

Kas yra darniojo sveikatingumo turizmas?
Kaip vystyti ir dirbti darniojo sveikatingumo turizmo sferoje?
Tikslinės darniojo sveikatingumo turizmo grupės
Darniojo sveikatingumo turizmo prekės ženklo kūrimas
Darniojo sveikatingumo priėmimas – geroji praktika
Unikalūs darniojo sveikatingumo turizmo pardavimo taškai Pietų Baltijos regione