O nas

Nasz Zespół Wellbeing

SB WELL – Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja!
Turystyka zgodna z zasadami wellbeing opiera się na zrównoważonym rozwoju; jest to koncepcja holistyczna, obejmująca dobrostan gościa, ale także gospodarza i społeczności. Wellbeing znajdujemy na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Wellbeing to stan równowagi i harmonii. My, którzy pracujemy nad projektem, staramy się pomóc przedsiębiorcom z branży turystycznej w oferowaniu produktów i usług zgodnych z koncepcją wellbeing oraz chcemy wyróżnić obszary przybrzeżne w regionie Południowego Bałtyku jako atrakcyjne miejsca docelowe dla tego rodzaju turystyki.

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać!

Szwecja

Christel Liljegren

christel.liljegren@energikontorsydost.se

Pracuje w Energy Agency for Southeast Sweden wspierając organy publiczne i prywatne na ich drodze do zrównoważonego systemu energetycznego.
PM
Per-Markus Jönsson

Per-Markus.Jonsson@lansstyrelsen.se

Wspiera firmy i gminy w rozwoju ich usług w Kalmarze.
Joanna Kohnen
Joanna Kohnen

joanna.kohnen@lansstyrelsen.se

Rozwija i wdraża turystykę wellbeing oraz zapewnia firmom doradztwo i wsparcie. Koordynator ds. turystyki wellbeing w Urzędzie Gminy w Kalmarze.
Lali Lindell

wellbeing@lnu.se

Autorka koncepcji turystyki wellbeing i Wellbeing International.
Zrównoważony rozwój, jakość życia i turystyka duchowa
Doktor nauk o środowisku i psychologii środowiskowej.

Polska

Anna Dziadkiewicz

Anna.Dziadkiewicz@arp.gda.pl

Information Manager -odpowiedzialna za promocję projektu. Zainteresowania projektowanie zrównoważonych rozwiązań dla biznesu. Autorka kilkudziesięciu artykułów i książek na ten temat.
Robert Bęben

r.beben@instytutnaukowy.org

Prowadzi badania nad interesariuszami turystyki wellbeing. Kierownik Katedry Marketingu na Uniwersytecie Gdańskim. Współzałożyciel i Prezes Instytutu Badawczego Prof. Brunona Synaka.
Justyna Janczak

justyna.janczak@arp.gda.pl

Administrator Atlasu Homeofwellbeing. Zawodowo związana z Agencją Rozwoju Pomorza, gdzie wspiera pomorskich przedsiębiorców w rozwoju ich firm.
Monika Dmitrzak

monika.dmitrzak@arp.gda.pl

Kierownik Projektu w Agencji Rozwoju Pomorza. Specjalizuje się zrównoważonym rozwoju, turystyce wellbeing oraz wdrażaniu elementów gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. W tym zakresie prowadzi mentoring i szkolenia.

Dania

Karin Melbye Holm
Karin Melbye Holm

Karin.melbye@wellbeingtourism.dk

Dyrektorka & Innowatorka Danish Tourism Innovation. Odpowiedzialna za wdrażanie turystyki wellbeing w Danii. Autor i edytor licznych publikacji o wellbeing.
Karin Melbye Holm
Danish Tourism Innovation

Karin.melbye@wellbeingtourism.dk

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat turystyki wellbeing? Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się z prezentacjami, warsztatami czy innymi materiałami wspierającymi wdrażanie konceptu turystyki wellbeing.

Niemcy

Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal e.V.

info@vogelparkregion-recknitztal.de

Turystyka wellbeing w Vogelparkregion Recknitztal
ma na celu uszczęśliwianie gości. Sprawiamy, że odwiedzający czują się dobrze, Spełniamy ich różne oczekiwania dotyczące relaksacji, spędzania jakościowego czasu z bliskimi w naturze, czy odkrywania nowych miejsc i kosztowania świetnego jedzenia.
Akram Ouzid

a.ouzid@vogelparkregion-recknitztal.de

Kierownik Projektu w Tourism Association Vogelparkregion Recknitztal. Odpowiedzialny za koordynację i implementację projektów. Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania turystyką.

Litwa

A summer flower in sunshine
Aistė Jurkienė

aiste.jurkiene@gmail.com

Koordynator Projektów
EUCC Baltic Office
A flower in springtime
Egle Hidri

E.hidri@kvk.lt

Zarządzanie projektami i zamówieniami publicznymi, Projekty międzynarodowe- Erasmus+, Interreg, Nordplus.

Partnerzy projektu SB WELL

Ta strona internetowa powstała w ramach projektu “SB WELL – Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja”. Projekt SB WELL tworzy 9 partnerów regularnych oraz 9 partnerów stowarzyszonych.

Założenia projektu:
Zwiększenie potencjału i wsparcie MŚP w zakresie prezentacji oferty produktów i usług wellbeing
Wyeksponowanie wybrzeża Południowego Bałtyku jako atrakcyjnej destynacji dla turystyki wellbeing wśród regionalnych i międzynarodowych turystów

Cel:
Zwiększenie świadomości na temat regionu Południowego Bałtyku jako miejsca oferującego wypoczynek w duchu wellbeing
Tworzeniu doświadczeń, produktów i usług związanych z wypoczynkiem wellbeing

Linnaeus University

Współpraca międzynarodowa jest kluczowym elementem strategii rozwoju LNU. Celem LNU jest oferowanie edukacji, która zachęca do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz promuje przedsiębiorcze podejścia w kontekście międzynarodowym, dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, np. LNU Play. Duży udział międzynarodowych studentów LNU zobowiązuje Szkołę Biznesu i Ekonomii LNU do konsekwentnej pracy nad praktycznymi kursami i materiałami edukacyjnymi. LNU potrafi przyciągać nowatorskie działania i wzmacniać kształcenie zawodowe poprzez integrowanie kompetencji naukowych i zawodowych w planowaniu i rozwoju edukacji. Dzięki intensywnemu udziałowi w projektach współpracy finansowanych ze środków zewnętrznych, LNU wzmacnia swoją pozycję w środowisku naukowym i dydaktycznym. Aby osiągnąć ten cel, wszyscy pracownicy naukowi LNU mają możliwość nawiązania trwałych kontaktów międzynarodowych, które służą zachowaniu różnorodności i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

Strona: www.lnu.se/en/

EUCC Baltic Office

EUCC Baltic States Office jest regionalnym biurem EUCC – Unii Przybrzeżnej i Morskiej dla krajów Europy Wschodniej w rejonie Morza Bałtyckiego. EUCC jest stowarzyszeniem interesariuszy i siecią z członkami-ekspertami i organizacjami członkowskimi z sektora NGO w 40 krajach. Założone w 1989 r. w celu promowania europejskiego podejścia do ochrony wybrzeży poprzez łączenie naukowców, ekologów, kierowników budowy, planistów i decydentów. To największa sieć praktyków i ekspertów zajmujących się wybrzeżem i morzem w Europie, z pięcioma międzynarodowymi biurami oraz punktami centralnymi i oddziałami w dziesięciu krajach.

W 1995 roku organizacja EUCC została zarejestrowana na Litwie, obecnie działa we wschodniej części Morza Bałtyckiego, tj. na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz w Regionie Północno-Zachodnim Federacji Rosyjskiej. Główne cele EUCC to promocja zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oraz zrównoważonego planowania morskiego na obszarze Wschodniego Bałtyku, a także rozpowszechnianie informacji na temat działań EUCC w regionie.

Klaipeda State University of Applied Science

Państwowy Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kłajpedzie (KVK) jest trzecią co do wielkości uczelnią na Litwie i uznanym ośrodkiem akademickim. Celem Uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości akademickiego zaplecza dydaktycznego i badawczego. KVK koncentruje się na programach studiów zawodowych, jednym z głównych celów KVK jest przygotowanie skutecznych praktyków, którzy będą mogli z powodzeniem zastosować swoją wiedzę w środowisku pracy. Państwowy Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kłajpedzie aktywnie uczestniczy w lokalnych inicjatywach i projektach, rozwija badania stosowane ważne dla rozwoju regionu, a także doradza władzom lokalnym i podmiotom gospodarczym.

Pomerania Development Agency Co.

Agencja Rozwoju Pomorza SA jest jedną z pionierskich agencji tego rodzaju w Polsce. Powstała
w 1992 roku z inicjatywy władz Województwa Pomorskiego i podlega jej władzom. Jej misją jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza, poprzez wspieranie pomorskich przedsiębiorstw
i władz lokalnych oraz inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. Agencja wyznacza standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, jest także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania polityki rozwoju regionalnego. Jej przedstawiciele oficjalnie biorą udział, w charakterze członków, w tworzeniu regionalnych strategii rozwoju i polityk gospodarczych.

Strona: www.arp.gda.pl

 

Przejdź do strony głównej

Vogelparkregion Recknitztal

Stowarzyszenie Turystyki „Vogelparkregion Recknitztal” jest organizacją zarządzającą destynacją (Destination management organization – DMO), dla obszaru, który obejmuje doliny rzek Recknitz, Trebel i Barthe aż do południowego wybrzeża Zalewu Szczecińskiego nad Morzem Bałtyckim. Stowarzyszenie powstało w 2013 roku i liczy obecnie ponad 90 członków. Są to głównie podmioty dostarczające usługi turystyczne, ale także różne gminy. Działalność stowarzyszenia obejmuje promocję atrakcji turystycznych, rozwój produktów, public relations, inicjowanie rozwoju infrastruktury oraz wspieranie swoich członków w ich działaniach. Szczególny nacisk kładzie na rozwój zrównoważonej turystyki w regionie, która łączy rekreację i edukację przyrodniczą, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, turystykę w duchu slow oraz regionalną żywność czy produkty wellness. Stowarzyszenie jest członkiem i aktywnie współpracuje z innymi podmiotami w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Strona: https://www.vogelparkregion-recknitztal.de/

Energy Agency for Southeast Sweden

ESS to regionalna agencja ds. energii, założona w 1999 roku w ramach Związku Władz Lokalnych i Regionalnych w Kronobergu. Od 2007 roku działalność prowadzona w ramach ESS podlega stowarzyszeniu, którego członkami są rady regionów, hrabstw i gmin w Blekinge, Kalmar i Kronobergu.

Agencja pracuje nad inicjowaniem, koordynacją i wdrażaniem projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie podaży energii odnawialnej we wszystkich sektorach społeczeństwa, z naciskiem na organy władzy publicznej. Agencja działa strategicznie i systematycznie, aby połączyć projekty na poziomie lokalnym i regionalnym z projektami europejskimi oraz międzynarodowymi.

Od 1999 roku Agencja przeprowadziła lub skoordynowała ponad 700 wizyt, audytów energetycznych oraz kontroli energetycznych wśród MŚP. ESS posiada rozległe doświadczenie w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej wśród firm z sektora MŚP; prowadziła także szkolenia, warsztaty i konferencje w tym zakresie. Agencja jest odpowiedzialna za koordynację i prowadzenie czterech sieci MŚP w regionie, które będą wspierać sektor publiczny w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w MŚP.

Strona: www.energikontorsydost.se/en

The County Administrative Board of Kalmar

Rada Administracyjna Hrabstwa Kalmar jest organem administracyjnym, który działa blisko mieszkańców hrabstwa. To ważne ogniwo łączące społeczność i władze miejskie z rządem, parlamentem i władzami centralnymi. Pracami Rady kieruje Starostwo Hrabstwa, któremu zleca się monitorowanie rozwoju oraz informowanie rządu o potrzebach hrabstwa. Komisja Rady Administracyjnej Hrabstwa ma działać na rzecz rozwoju tam, gdzie środowisko, wzrost gospodarczy
i dobre warunki życia idą w parze. Celem jest czyste środowisko, stabilny rynek pracy i dobre warunki życia dla mieszkańców. Krótko mówiąc, Rada Administracyjna Hrabstwa Kalmar pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju w hrabstwie. Rada ma zagwarantować wykonanie decyzji parlamentu i rządu w hrabstwie oraz koordynować działania rządu. W trosce o rozwój hrabstwa będzie chronić interesy zarówno jednostek, jak i społeczności, a także działać na ich rzecz.

Rada Administracyjna Hrabstwa jest organizacją opartą na wiedzy, zajmuje się wieloma różnymi zagadnieniami międzysektorowymi. Zagadnienia te obejmują różnorodne kwestie społeczne, od rozwoju obszarów wiejskich i różnorodności biologicznej po integrację i ochronę środowiska naturalnego i kulturowego.

Professor Brunon Synak Pomeranian Research Institute

Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka powstał z inicjatywy pracowników naukowych trójmiejskich uczelni. Organizacja ma status stowarzyszenia z siedzibą w Gdańsku. Jej misją jest rozwiązywanie problemów naukowych, które przyczynią się do podniesienia jakości życia Pomorzan oraz efektywnego wykorzystania zasobów intelektualnych, finansowych, przyrodniczych regionu. Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka prowadzi badania nad czynnikami wpływającymi na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Popularyzuje także koncepcję współpracy naukowej pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi, wspiera inicjatywy i pomaga organizować działania, które przyczynią się do rozwoju Pomorza. Instytut popularyzuje metody i narzędzia usprawniające komunikację społeczną.

Fonden Dansk Turisme Innovation

Fonden Dansk Turisme Innovation to fundacja, której celem jest troska o wzrost gospodarczy
i zatrudnienie w branży turystycznej oraz w innych związanych z nią sektorach w Danii. Organizacja analizuje i opracowuje przyszłe koncepcje, produkty i tematy związane z turystyką we współpracy
z podmiotami z branży turystycznej i poza turystycznej, w oparciu o trendy i potrzeby konsumentów. Dansk Turisme Innovation kładzie szczególny nacisk na innowacje i budowanie potencjału oraz turystykę zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju i wellbeing. Fundacja ma swoją siedzibę w Roskilde na wyspie Zelandia i większość działań – takich jak projekt SB WELL – prowadzi właśnie w regionie Zelandii. Wcześniej działała tam fundacja pod nazwą Østdansk Turisme, która zrealizowała liczne projekty rozwoju turystyki od czasu jej powstania w 2006 roku.

Misja

„Branża turystyczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego wzrostu i zwiększenia zatrudnienia w wielu krajach. Dzięki niej zachowana jest płynność w branży turystycznej: w hotelach i miejscach zakwaterowania, restauracjach, handlu detalicznym, transporcie i innych przedsiębiorstwach. To rozwijający się sektor.

SB WELL to projekt wpierający branżę turystyczną tak, aby rozwijała się w sposób zrównoważony, nie wpływając negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na przyrodę, ludzi lub gospodarkę. Wspieramy firmy, instytucje publiczne i odwiedzających, w ich dążeniu do aktywnego działania na rzecz szeroko pojętego wellbeing i holistycznego dbania o ciało, umysł oraz duszę wszystkich odbiorców usług turystycznych”.