Tips on how to develop your business

Start your journey to become a Home of Wellbeing. Step by step we will help you strengthen and develop you business. With the intention to do good you will contribute to wellbeing to guest, staff and for yourself without harming our environment.


Darniojo sveikatingumo namų kriterijai

Darniojo sveikatingumo turizmas yra turizmas, kuris palaiko kūno, proto ir sielos harmoniją ir pusiausvyrą svečiams ir šeimininkams, tvarioje sąveikoje su vietos bendruomene ir aplinka. Norėdami tapti darniojo sveikatingumo įmone – darniojo sveikatingumo namais – turite įvertinti savo verslą ir pasiūlymus pagal daugybę kriterijų. Šiame puslapyje ir kituose keturiuose puslapiuose su patarimais gausite įkvėpimo ir praktinės informacijos, kaip plėtoti savo verslą, kad išlaikytumėte visus savęs vertinimo testo klausimus.


Jūsų kelionė savo tikslų link

A host support a costumer in a grocery store

Kad galėtumėte vystytis ir tapti darniojo sveikatingumo įmone, tai padės nustatyti teigiamą ir neigiamą jūsų verslo poveikį aplinkai, ekonomikai ir kitiems žmonėms – jų kūnui, protui ir sielai.

Norint susidėlioti savo prioritetus ir taip pasiekti savo tikslus bei plėsti verslą, geras darbo būdas yra verslo plėtros planas. Čia yra supaprastintas būdas pradėti.

Jūsų dabartinė būsena – kokia ji yra?
 • apibrėžkite savo dabartinę būseną – pabandykite pagalvoti:
  • Kaip apskaičiuoti, kad apibrėžtumėte dabartinę būseną?
  • Kaip jūs galite tai išmatuoti?
 • kai žinote savo būseną – ką dėl to jaučiate
Kai žinai, kad nori tobulėti – kurk strategiją!
 • dapibrėžti savo strategiją, siekius, tikslus ir uždavinius
  • kad viskas būtų lengvai suprantama
 • nuspręti, kada jie bus pasiekti
 • apibrėžti savo biudžetą
 • nuspręsti, kas ką darys
 • dapibrėžti, kaip sekti savo pasiekimus ir rezultatus
Motyvuoti

Motyvacija yra raktas į tikslų siekimą.Kas motyvuos jus, jūsų darbuotojus ir svečius?

Grįžtamasis ryšys

Taip pat apsvarstykite, kaip vykdysite reguliarų grįžtamąjį ryšį.

 • Taip pat apsvarstykite, kaip vykdysite reguliarų grįžtamąjį ryšį.

Lipkite į kopėčiomis viršų tobulėjimo link

Hands baking bread

Kaip kopėčios, norint pasiekti savo ambicijų aukštumas, reikia daug žingsnių. Šiomis kopėčiomis galima bakstelėti sau per petį ir didžiuotis tuo, ką iki šiol pasiekėte.

Žingsnis 1 – Mes pradedame!

Žingsnis 1 Paskirstykite pareigas, nusistatykite riziką

Mes žinome kriterijus, kaip tapti darniojo sveikatingumo namais. Mes nustatėme ir ištyrėme savo dabartinę bendrą būklę / padėtį. Mes nustatėme riziką. Mes paskirstome pareigas mūsų įmonėje pagal svarbius kriterijus. Mes nustatėme įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių privalome laikytis. Pradėjome įgyvendinti kai kurias tobulinimo priemones.
– apie savo ketinimus informuojame svečius ir klientus.

Žingsnis 2 – Visi yra pasiruošę!

Žingsnis 2 Paskirkite vadovus, nustatykite tikslus, stebėkite

Mūsų verslo plėtros plano įžvalga ir žinios apie darniojo sveikatingumo kelionę yra gerai žinomos direktorių valdyboje ir vadovybėje. Už kiekvieną priemonę ar temą yra paskirti asmenys. Turime sistemą, skirtą siekti savo tikslų ir užtikrinti, kad laikomės įstatymų ir taisyklių.
– Šviečiame svečius ir klientus, kaip jie gali prisidėti prie neigiamo poveikio mažinimo ir teigiamos plėtros

Žingsnis 3 – Esame politiški!

Žingsnis 3 Politika, pagrindiniai skaičiai; darbo grupės

Dabar turime politiką ir veiksmų planus. Stebime savo pagrindinius rodiklius. Įdarbinome darbuotojus ir sudarome darbo grupes, kurios daugiausia dėmesio skiria įvairiems klausimams.
– Mes turime programą, skirtą svečių ir klientų sąveikai ir pagalbai, siekiant rasti naujų būdų žengti kitą žingsnį

Žingsnis 4 – Mes keičiame pasaulį!

Žingsnis 4Nuolatinis tobulėjimas ir įsipareigojimas

Visais lygiais esame tvirtai įsipareigoję siekti tvarios mūsų verslo gerovės plėtros, atsižvelgdami į aplinkos, ekonominius ir socialinius aspektus. Mes kontroliuojame, kokį poveikį mūsų veikla, produktai ar paslaugos daro žmonėms ir planetai. Nuolat tobulėjame ir tobuliname savo darbuotojų kompetenciją. Veiksmų planai yra peržiūrimi, o rezultatai įvertinami, kad galėtume pakoreguoti savo tikslus ir planus. Tarptautinės peržiūros atliekamos reguliariai. Siekiant paskatinti teigiamus pokyčius, taikoma politika ir priemonės.
– Svečiai ir klientai prisideda ir yra mūsų gerovės darbo dalis


Sukurkite savo Darniojo sveikatingumo strategiją

Kas yra strategija

Strategija yra planas, kaip pasieksite savo viziją arba tam tikrus siekius, tikslus ir uždavinius.

 

Kuo skiriasi siekis, tikslas, uždaviniai

Kuo skiriasi siekis, tikslas, uždaviniai
Vision: Atostogauju Švedijoje

 • Siekis: Po metų vyksiu atostogauti į Švediją
  • Tikslas 1: Susitvarkykite pasą, draudimą ir pan.
  • Tikslas 1: Leisti sau kelionę
   • Uždaviniai 1: Taupyti pinigus
   • Uždaviniai 2: Pasidalykite išlaidas su draugu
  • Tikslas 2: Nuspręskite kelionės tikslą ir maršrutą
   • Uždaviniai 1: Sužinokite daugiau apie Kalmarą kaip darniojo sveikatingumo vietovę iš Atlaso
   • Uždaviniai 2: sudaryti maršrutą ir užsisakyti kelionę

 

Kitas pavyzdys:
Taigi: mūsų vizija yra pasaulis, kuriame visi jaučiasi gerai. Mūsų misija yra suteikti žinių ir išteklių, kad žmonės bet kur galėtų pagerinti darnųjį sveikatingumą. Mūsų siekis yra suteikti žmonėms galimybę didinti savo darnųjį sveikatingumą, o uždavinys galėtų būti 2022 m. apmokyti 100 darniojo sveikatingumo įmonių, kurios ketina daryti gera.


DARNIOJO SVEIKATINGUMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

Darniojo sveikatingumo gastronomijos kriterijai

Gastronomijos kriterijai gali duoti praktinių ir įžvalgių patarimų ir įkvėpimo, kaip tobulinti savo restoraną ar kavinę taip, kad ji atitiktų darnųjį sveikatingumą. Dokumentas taip pat padės jums atlikti gastronomijos savianalizės testą, kurį galite pasiekti per savo paskyrą šioje svetainėje (PDF).

Dasrniojo sveikatingumo apgyvendinimo kritrejai

Šiame aplanke sužinosite apie apgyvendinimo verslo gerovės darniojo sveikatingumo kriterijus. Pasisemkite įkvėpimo ir sužinokite, kaip sukurti savo nakvynės su pusryčiais namus, nakvynės namus, stovyklavietę, viešbutį ir panašius dalykus, vadovaudamiesi darniojo sveikatingumo koncepcija (PDF).

Darniojo sveikatingumo produktų kriterijai

Darniojo sveikatingumo įmonė žino ir rūpinasi sąžiningai paruoštų ir tvarių produktų pristatymu klientams. Darniojo sveikatingumo produktų kriterijai suteiks jums vertingų įžvalgų apie tai, ką galvoti plėtojant verslą pagal darnoijo sveikatingumo koncepciją (PDF)

Darniojo sveikatingumo paslaugų ir potyrių kriterijai

Darniojo sveikatingumo paslaugų kriterijai padės jums kurti verslo modelį ir padės jums tapti gerovėsdarniojo sveikatingumo įmone, siūlančia potyrių, kurie prisideda prie jūsų klientų kūno, proto ir sielos gerovės (PDF).

Toliau :