Bory Tucholskie Nationalpark

Ge dig ut på ett storslaget friluftsäventyr och uppleva sjöar, sanddyner, skogar, torvmossar i Bory Tucholskie National Park. Sammanlagt finns det 23 nationalparker i Polen, denna täcker en yta på över 46 kvadratkilometer och är omgiven av en buffertzon på ett nästan tre gånger så stort område. Över 83 procent av nationalparken utgörs av skog, dominerat av tallskog medan resterande yta består av underbart vackra sjöar och andra vattendrag. Totalt finns här 21 vattenreservoarer. Den största sjön, Ostrowite, är sammanlänkad med sjön Charzykowskie via Struga Siedmiu Jezior.

I parken kan du möta både rådjur, harar och andra smådjur. Hör lärkorna sjunga och njut av ett unikt och varierat fågelliv. Här häckar över 80 olika fågelarter. Genom nationalparken sträcker sig ett cirka 90 kilometer långt nätverk av både ridleder, cykel- och vandringsleder. Det finns även en intressant kunskapsled där du kan lära dig mer om parkens växt- och djurarter och den biologiska mångfalden runtom. Här finns något för alla, oavsett om du vill uppleva till fots eller på två hjul, vill ta dig längs stigar eller vägar. Alla vandringsleder och naturstigar är även tillgängliga för cyklister. Att följa lederna genom nationalparken är ett bra sätt för att upptäcka och uppleva detta värdefulla naturområde och komma närmare naturen.

Genom nationalparken sträcker sig både cykel, - vandrings- och ridleder:

- Tre lärorika kunskapsleder med intressant information längs vägen på 16 kilometer.
- Fem vandringsleder med en total längd på 46 kilometer
- Tre cykelvägar med en total längd på 25 kilometer
- En ridled på 5 kilometer

Kontaktinformation

Bory Tucholskie National Park

Bory Tucholskie. Park Narodowy. Leśnictwo. Obwód ochronny, Drzewicz, Poland

Säsong: Året om

Här är vi nu:

Fler platser i närheten: