Mewia Łacha

Foto av Pomorskie Travel
Foto av W.Woch
Vid mynningen av Vistula vattenväg, på båda sidorna om floden, ligger naturreservatet Mewia Łacha. Det är ett unikt område och ett hem för många olika fågelarter och andra djur. Här kan du höra och se på fåglar men även stöta på en och annan bäver, eller åtminstone se deras dammar, hålor eller hyddor som de byggt längs vattnet.

Sedan färdigställandet av kanalbygget har Vistulas flöde skapat flera näs och halvöar som blivit till populära rastplatser för gråsälar, vanliga sälar och till häckningsplatser för många fågelarter som exempelvis för den sällsynta tofstärnan. Det är en fantastisk plats för att hitta sinnesro och lugn, här finns plats, rymd och andrum för ditt sinne, din kropp och din själ. Här kan du komma naturen närmare genom att varsamt skåda djur- och fågellivet från utkikstorn, utan att behöva störa djuren.

Mewia Łacha, Gdańsk, Poland

Här är vi nu:

Fler platser i närheten: