Byrum-Sandvik

Byrum-Sandvik beach in summer
Foto av Lali Lindell
Byrum-Sandvik Raukar
Foto av Lali Lindell
Byrum-Sandvik, ligger på västra sidan av Öland mellan Löttorp och Böda och har historiskt sett varit en viktig mötesplats för lokalbefolkningen. Byrum-Sandvik är en unik strand, mysig och ändå vild på samma gång. Stranden är lång och består av fin sand kantad av grunt vatten. Havsbottnen är sandig med en ökande andel grus och kullersten mot norr. Intill stranden hittar du gräsbevuxna sanddyner och tallar som bidrar till en mjuk och ombonande känsla. Från denna strand har du en underbar utsikt över den mystiska ön Blå Jungfrun.

I skogen innanför stranden finns ett tallbevuxet flygsandområde. I området, som är ett naturreservat, kan du hitta insekter som myrlejon och växter som den fridlysta martornen. Söder om stranden kan du besöka Byrums raukar, här har havets ständiga vågrörelser format unika och säregna kalkstensformationer. Längs den 600 meter långa strandremsan finns ett hundratal raukar som skapar delar av kustlandskapet. Den högsta rauken når 4 meter i höjd. Byrums Raukar är även ett skyddat naturminne. Raukar förekommer endast vid Östersjön, på svenska öarna Öland och Gotland. Östersjön. Här har du även en god chans att hitta fossiler i kalkstenen men observera att det är förbjudet att ta bort fossiler från raukarna eller att samla lösa fossiler från marken.

Det finns två parkeringsplatser vid Byrym-Sanvik, skulle den första vara full är det bara att fortsätta en bit längre in på vägen. Denna badplats är även klassad som ett EU-bad.

PDF Download Image Badkarta-tre-språk-2017

Kontaktinformation

0485-880 00

Borgholms Kommun

BYRUMS STRANDVÄG, 387 73 Löttorp

Säsong: Året om

Här är vi nu: