Beijershamns naturreservat

Lina Flordin
Foto av Lina Flordin
Grönfink
Visa alla bilder
X
Beijershamn sign
Foto av Lina Flordin
Lina Flordin
Grönfink
Beijershamn – upptäck ett litet paradis. Detta är ett av Ölands mest lättillgängliga och populära naturreservat. Efter en långsmal väg hamnar du vid en lummig parkering med informationsskyltar och toaletter. Härifrån kan du enkelt gå längs spången ned till vattnet och utkikstornet, eller följa stigarna genom vackra lövskogar och betesmarker. Längs vägen hittar fantastisk natur och ett rikt djur- och fågelliv. Här finns även enklare rastplatser där du kan pausa för att vila eller tillaga din matsäck. Naturreservatet Beijershamn ligger längs kusten, cirka 7 kilometer söder om Färjestaden.

Med en mångfald av naturupplevelser och kulturhistoria bjuder Beijershamns naturreservat med tillhörande leder in till en magisk vandring. Upplev Ölands största fjärilsplatser, hem för över 650 olika vackra fjärilsarter, tag chansen att upptäcka sällsynta fladdermöss eller njuta av det otroliga fågellivet. Reservatet är ett av Ölands viktigaste fågellokaler. Naturen är omväxlingsrik, här finns frodig lövskog, betesmarker och vackra, ömtåliga strandängar.

Naturreservats historia började redan på 1800-talet när ett stort hamnprojekt inleddes. En 2 km lång pir stod klar 1858, tyvärr var den felaktigt utformad, det blev snabbt svårt för de större fartygen att ta sig till hamnen. Femton år efter öppningen togs Beijershamn ur bruk. Med skydd mot stormarna från havet började istället ett fantastiskt djur- och växtrike att blomstra.

Tre vackra leder:
* Lilla Beijershamnsrundan - 500 m
* Stora Beijerhamnsrundan - 2,5 km
* Pirpromenaden - 5 km

Skyltarna längs stigarna vägleder och ger dig intressant information och ny kunskap om reservatet, djurlivet och sevärdheterna runtom. Ge dig själv tiden att läsa! Det kommer att engagera och fängsla dig, en helt ny värld kommer att öppnas upp och ge dig en förståelse för området du besöker. Upplev på egen hand eller med våra lokala naturguider.

PDF Download Image Allemansrätten - Välkommen ut i den svenska naturen

Kontaktinformation

Om Beijershamn

beijershamns naturreservat P, Bejershamnsvägen, Mörbylånga, Sweden

Säsong: Året om

Här är vi nu: