Stuvenäs & Kalmarsunds kustlandskap

Foto av Stufvenäs Gästgifveri
Visa alla bilder
X
Foto av Stufvenäs Gästgifveri
Utforska och upplev Kalmarsundkustens unika natur- och kulturtillgångar. Kustlandskapet söder om Kalmar är variationsrikt och besöksvärd. Här möts du av stora öppna vidder som blandas upp med gammal skog, imponerande solitärträd och gamla alléer som vackert ramar in de gamla gårdarna. Landskapet är värd för en mängd olika arter, unika växter, fåglar och andra djur. Här finns flera vackra vandringsleder som guidar dig genom kulturlandskapet. Pausa längs rastplatserna eller stanna över i vindskydd. Här finner du många vackra platser och upplevelser som gör gott för sinne, kropp och själ.

Kalmarsund är farleden och sjön mellan Sveriges fastland och Öland som binds samman genom den cirka sex kilometer långa Ölandsbron. Mitt i sundet finns bland annat ön Blå Jungfrun och Garpens fyr, i anslutning hittar du även fyrarna Långe Jan på Ölands södra udde, och Långe Erik på Ölands norra udde samt Utgrundens- och Dämmans fyrar. Sundet är cirka 130 kilometer långt och mellan 3–25 kilometer brett. Söder om bron finner du förutom Södermöres vackra jordbrukslandskap med sina frodiga åkrar och betesmarker, även lummiga skogar med ståtliga ekar och bokträd som bjuder in till många friluftsaktiviteter.

Kustlinjen och dess strandängar, betesmarkerna, gårdarna och de gamla båtsmansstugorna är resultatet av ett framgångsrikt samspel mellan människor och djur, havet och naturen under många tusen år. Här möts du av intressanta fornlämningar som rösen och tjärdalar och vardagshistoria med allt från gamla hus- och borggrunder till gamla gods och ett renässansslott!

Längs kusten sträcker sig den ca 200 kilometer långa Kalmarsundsleden. Den tar dig genom tre kommuner, från söder i Bröms genom Torsås kommun, till norr om Kalmar och vidare genom Mönsterås. Oavsett om du väljer att besöka kustområdet till fots, på cykel eller i miljöbil finns här något att upptäcka och njuta av för alla.

Unnamed Road, 385 97 Söderåkra, Sweden

Säsong: Året om

Här är vi nu: